AVG-cookies correct instellen

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht in alle EU-lidstaten. Want met de AVG Koekjes We hebben de belangrijkste informatie voor je op een rijtje gezet.

Algemene verordening gegevensbescherming

Om u te helpen met zaken als AVG, CMP en toestemming, hebben we hier de meest voorkomende vragen verzameld.

Houd er rekening mee dat we geen juridisch advies kunnen geven. Sommige punten in deze FAQ kunnen ook in de loop van de tijd veranderen of door de rechtbanken anders worden geïnterpreteerd. Raadpleeg daarom altijd uw advocaat!

Wat is de AVG?

GDPR staat voor General Data Protection Regulation, in het Engels wordt het GDPR of General Data Protection Regulation genoemd. Dit is een verordening van de Europese Unie die regelt hoe particuliere bedrijven met persoonsgegevens moeten omgaan. De verordening is op 27 april 2016 in werking getreden en is verplicht sinds 25 mei 2018. Zo worden Normen voor gegevensbescherming in de hele EU verenigd en bindend. De AVG-tekst is vrij algemeen en zou in concrete nationale wetgeving moeten worden omgezet. Hiervoor is de zogenaamde ePrivacy regeling bedoeld.

Wat is de e-privacyverordening?

De ePrivacy-verordening is bedoeld om: persoonsgegevens, met name in elektronische communicatie (Internet, e-mail, ...). De verordening moet niet worden verward met de ePrivacy-richtlijn (“Cookierichtlijn”), die vóór de AVG van kracht werd en het gebruik van cookies beperkt. Aangezien de AVG-tekst gaat over gegevensbescherming in het algemeen, hebben de lidstaten diepere wet- of regelgeving nodig om de specifieke gevallen en toepassingsgebieden te dekken. Met name de gegevensbescherming op internet speelt een belangrijke rol, omdat hier grote hoeveelheden informatie en persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt. Tegelijkertijd is de gegevensverwerking voor de gebruiker grotendeels ondoorzichtig omdat deze op de achtergrond plaatsvindt. De combinatie van AVG en ePrivacy Verordening geeft u: Omgaan met cookies een hoge prioriteit.

Geschiedenis van de AVG

Het Europees Parlement publiceert een eerste aanbeveling
De EU-commissie voor geneesmiddelen voor burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken heeft zijn eerste "oriëntatiestemming".
Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie beëindigen hun onderhandelingen
De EU-commissie stemt voor onderhandelingen tussen de drie partijen
De EU-Raad aanvaardt de aanbeveling
Het EU-parlement aanvaardt de aanbeveling
De regelgeving treedt in werking
De regelgeving is nu van toepassing in alle lidstaten
ePrivacy-regelgeving zal naar verwachting van kracht worden

Wie moet voldoen aan de AVG-cookies?

Met betrekking tot online adverteren spelen AVG-cookies onder meer een rol wanneer:

 • de uitgever is gevestigd in de EU
 • de adverteerder is gevestigd in de EU
 • de bemiddelaars/netwerken/makelaars/… is/zijn gevestigd in de EU
 • de bezoeker van de website/ontvanger van de reclame is gevestigd in de EU
 • een betrokken derde partij (bijv. advertentieserverprovider) is gevestigd in de EU

Dit betekent dat de AVG ook van toepassing is op bedrijven die dat niet doen gevestigd in de EU zijn maar Adverteren voor EU-burgers leveren.

Blijf op de hoogte!

Abonneren op de nieuwsbrief

We hebben al meer dan 25.000 websites geholpen om te voldoen aan de AVG, TTDSG & ePrivacy ...

Tot onze klanten behoren enkele van de grootste websites en bekendste merken ter wereld.

… en nog veel meer.

Let op: Hoewel de ConsentManager CMP veel functies biedt, zoals het blokkeren van codes van derden en cookies, gebruiken niet al onze klanten alle functies. Beoordeel onze functies niet alleen op basis van hoe onze klanten onze tool gebruiken.


Wat zijn persoonsgegevens volgens de AVG-tekst?

Persoonsgegevens vereisen een speciale bescherming. In het bijzonder moet de gebruiker, tenzij de uitvoering van een contract of legitieme belangen dit noodzakelijk maken, uitdrukkelijke toestemming (Toestemming) voordat zijn gegevens mogen worden verwerkt, opgeslagen of doorgegeven.

AVG cookies opt-in en opt-out

Deze toestemming heet Opt-in toegewezen. U kent de procedure bijvoorbeeld uit nieuwsbrieven: U moet zich actief registreren en zelfs het e-mailadres bevestigen (double opt-in). Bedrijven mogen u geen ongevraagde reclame sturen.

Sommige gegevensbeschermingswetten, zoals de California Consumer Privacy Act (CCPA), voorzien bijvoorbeeld in een opt-out, wat betekent dat gebruikers cookies kunnen weigeren. In dit geval zijn de cookies standaard ingesteld; de bezoeker kan het deselecteren.

Bijzondere rechten van de getroffenen

 • Informatieplicht van de verantwoordelijke: U moet de bezoeker volledig en volledig informeren over de verwerking van de gegevens. Dit omvat ook de doeleinden/doelen/intenties en andere ontvangers zoals externe providers. U moet de gebruiker ook informeren over zijn rechten in de AVG-cookieverklaring
 • recht op het verstrekken van informatie: Op verzoek van betrokkene moet u volledige informatie verstrekken over of en welke gegevens u heeft opgeslagen of doorgegeven, met welk doel, etc.
 • Recht op rectificatie: Als de gebruiker instemt met de verwerking van de gegevens, moet u deze op verzoek corrigeren of bijwerken.
 • Recht op wissen ("Vergeten worden"): de gebruiker kan zijn toestemming intrekken en de onmiddellijke verwijdering gelasten.
 • Recht op beperking van verwerking: de betrokkene kan u vragen het gebruik van de verzamelde gegevens te beperken, zelfs als de eerdere toestemming voor een bredere verwerking voorzag.

Wat betekenen AVG-cookies voor mijn online marketing?

De AVG heeft met name de volgende betekenis voor online adverteren:
 1. De instellen van cookies zonder toestemming niet meer mogelijk. Dit betekent dat u alleen acties kunt volgen waarvoor de gebruiker expliciet toestemming heeft gegeven. Alle andere cookies moeten worden geblokkeerd. U heeft een AVG-cookiemeldingstekst nodig.
 2. De Opslaan op computer van persoonsgegevens is niet meer mogelijk zonder toestemming. In verband met online marketing geldt dit in het bijzonder voor het IP-adres van de bezoeker.
 3. de overdracht van persoonsgegevens is niet meer mogelijk zonder toestemming. Zo mag je als onderdeel van OpenRTB of in de vorm van placeholders geen gegevens meer doorgeven zoals het IP-adres van de bezoeker.

Artikel 9 AVG:

Verwerking van speciale categorieën

De verwerking van persoonsgegevens is des te interessanter voor adverteerders, naarmate er meer gedetailleerde informatie beschikbaar is vanuit de doelgroep. De AVG beschermt bepaalde persoonsgegevens nog sterker. Zo is de verwerking van de volgende gegevens uitdrukkelijk verboden volgens artikel 9 AVG:

 • Etnische afkomst
 • Politieke meningen / vakbond
 • Wereldbeeld / religie
 • Genetische / biometrische gegevens
 • Gezondheidsgegevens
 • seksuele geaardheid

Uitzonderingen in artikel 9 AVG

Uitzonderingen zijn gedefinieerd in artikel 9 (2) AVG:
 • De betrokkene geeft uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking voor bepaalde doeleinden. De verwerking is noodzakelijk voor de betrokkene om zijn rechten uit te oefenen en zijn verplichtingen na te komen
 • Vitale interesses
 • Verwerking door een non-profitorganisatie in het kader van haar legitieme activiteit of lidmaatschap. Als de betrokkene bijvoorbeeld lid is van een politieke partij, kan hij de informatie over partijlidmaatschap intern verwerken
 • De betrokkene heeft de gegevens openbaar gemaakt
 • In juridische aspecten
 • Aanzienlijk openbaar belang
 • Gezondheidszorg en arbeidsgeneeskunde
 • Openbare gezondheidszorg / afwenden van gevaar
 • Archiefwerk, wetenschappelijk, historisch onderzoek en beperkt voor statistiek

Artikel 9 AVG cookiebanner

Externe providers plaatsen cookies en verzamelen gegevens op uw website. Als beheerder ben je verantwoordelijk voor het informeren van je bezoekers en het bevestigen van de cookies. Als externe aanbieders persoonsgegevens willen verzamelen en verwerken in de zin van artikel 9 AVG, moet de cookiebanner van de AVG de gespecificeerde doeleinden bevatten. Dus je bent weer gevoeliger worden behandeld zoals algemene uitspraken over leeftijd, geslacht, etc. U krijgt klanttevredenheid en een hogere acceptatiegraad door transparantie. U krijgt ook meer omzet door advertentie-inkomsten van de adverteerders op uw site.

Wat betekenen AVG-cookies voor mijn website?

Als u een uitgever, uitgever, netwerk, SSP, bureau of adverteerder bent, heeft u deze in de toekomst zeer waarschijnlijk nodig toestemming van gebruikers inhalen. Hiervoor heeft u een toestemmingsbeheerprovider zoals de onze nodig Toestemmingsmanager.

Cookiebanner AVG

Een cookiebanner informeert de bezoeker over de geplaatste cookies en hoe ze werken. Cookies die nodig zijn om de website te laten functioneren, moeten (logischerwijs) geaccepteerd worden. De AVG-cookiemelding mag geen vooraf ingestelde vinkjes bevatten. De wetgever schrijft niet voor hoe de AVG cookiebanner eruit moet zien. Maak dus gebruik van de speelruimte en vrijheid die je hebt Om de cookiemelding op de best mogelijke manier te ontwerpen. Met de juiste knowhow ben je juridisch compliant en tegelijkertijd klantvriendelijk!

AVG-cookies instellen met Consent Manager

Met onze toestemmingsbeheerprovider heeft u een volledig overzicht van de AVG-cookies die u gebruikt. Met kant-en-klare ontwerpen en teksten in meer dan 30 talen kun je direct aan de slag en ben je altijd AVG-compliant. de geïntegreerde cookie-crawler Controleert uw website dagelijks op nieuwe providers en blokkeert automatisch alle cookies zonder toestemming (Toestemming). Onze tool kan in elk gangbaar systeem worden geïntegreerd en is compatibel met vrijwel alle toepassingen. U kunt de AVG-cookiebanner aanpassen aan uw ontwerp en tekst en andere instellingen maken, bijvoorbeeld met betrekking tot de knoppen. Met behulp van A/B-testen bepaalt het systeem welke instellingen het beste werken, d.w.z de beste acceptatiegraad met de bezoekers.

Gegevensbescherming eenvoudig gemaakt

Als gebruikers hun rechten uitoefenen, moeten ze onmiddellijk handelen. Je moet complete informatie geef die gegevens beperken of helemaal Duidelijk. Dit stelt u voor de uitdaging om al deze informatie te kunnen achterhalen, te verwerken en dienovereenkomstig te wijzigen. Het is heel eenvoudig met onze toestemmingsmanager. Hij geeft je niet alleen cadeaus waardevolle werktijdmaar zorgt voor Rechtszekerheid en een snelle verwerking van gebruikersverzoeken. Uw professionele reactie en voorbeeldige omgang met gevoelige gegevens zal de tevredenheid van uw klanten verhogen. Dit vergroot op zijn beurt het vertrouwen in uw bedrijf (in uw producten, diensten, etc.).

pakketjes

basis

Gratis

 • Overzicht
 • Max. paginaweergaven per maand

  5.000
 • Extra pageviews (prijs per 1000)

  niet mogelijk
 • max. websites / max. Apps

  1
 • AVG-compatibel

 • Ontwerpen / aanpassingen
 • Vooraf gemaakte ontwerpen / direct aan de slag

 • Cookie-crawler
 • Kruipers per week

  1
 • Ondersteuning / SLA
 • Ondersteuning per ticket

standaard
weg

49 €
per maand

 • Overzicht
 • Alle functies van het basispakket plus:

 • Paginaweergaven / maand inbegrepen

  1.000.000
 • Extra pageviews (prijs per 1000)

  € 0,05
 • IAB TCF-compatibele CMP

 • max. websites / max. Apps

  3
 • Ontwerpen / aanpassingen
 • Alle functies van het basispakket plus:

 • Uw bedrijfslogo

 • Creatie van uw eigen ontwerpen

  3
 • Verander de teksten

 • A/B testen en optimaliseren

 • Cookie-crawler
 • Crawlers per dag

  10
 • Ondersteuning / SLA
 • Ondersteuning per ticket

 • Ondersteuning per e-mail

Bureauweg

195 €
per maand

 • Overzicht
 • Alle functies van het standaardpakket plus:

 • Paginaweergaven / maand inbegrepen

  10.000.000
 • Extra pageviews (prijs per 1000)

  € 0,02
 • max. websites / max. Apps

  20ste
 • Ontwerpen / aanpassingen
 • Creatie van uw eigen ontwerpen

  20ste
 • A/B testen en optimaliseren

 • Gebruikersaccounts
 • Alle functies van het standaardpakket plus:

 • Extra gebruikersaccounts

  10
 • Gebruikersrechten

 • Cookie-crawler
 • Crawlers per dag

  100
 • Ondersteuning / SLA
 • Ondersteuning per ticket

 • Ondersteuning per e-mail

 • Telefonische ondersteuning

Ondernemingweg

Neem contact op

 • Overzicht
 • Alle functies van het Agency pakket plus:

 • Paginaweergaven / maand inbegrepen

  35.000.000
 • Extra pageviews (prijs per 1000)

  € 0,02
 • max. websites / max. Apps

  onbeperkt
 • Ontwerpen / aanpassingen
 • Creatie van uw eigen ontwerpen

  individueel
 • Gebruikersaccounts
 • Alle functies van het standaardpakket plus:

 • Extra gebruikersaccounts

  individueel
 • Gebruikersrechten

 • Cookie-crawler
 • Crawlers per dag

  300
 • Ondersteuning / SLA
 • Ondersteuning per ticket

 • Ondersteuning per e-mail

 • Telefonische ondersteuning

 • Toegewijde ondersteuning

 • SLA

  99.9%
 • wit label
 • White label-oplossing

 • Verwijdering van het consentmanager.net-logo

 • CMP met uw eigen domein

  Aansprakelijkheid en boetes

  Volgens artikel 82, lid 2 AVG elke bij de verwerking betrokken verantwoordelijke is aansprakelijk voor een schade. Aangezien de bezoeker van uw website toestemming (toestemming) geeft voor de verwerking van persoonsgegevens, bent u verantwoordelijk voor het AVG-conforme toestemmingsbeheer.

  Volgens artikel 83 (1) AVG moeten boetes in elk afzonderlijk geval effectief, evenredig en (expliciet!) afschrikkend zijn. de Niveau van straffen hangt af van het type en de ernst van de overtreding van de AVG-cookies. De wetgever hecht veel belang aan gegevensbescherming. Uw klanten zien het op dezelfde manier. GDPR-compliance is dus in uw eigen belang, zowel om financiële redenen als om reputatieredenen.

  Voorbeeld: Bij schendingen van toestemming (zoals artikel 9 AVG) of de rechten van betrokkenen bestaat het risico op een boete van tot 20 miljoen euro of 4 % van de wereldwijde jaaromzet; het hogere bedrag telt.

  Ons basispakket vanaf Toestemmingsmanager is gratis en beschikbaar in het standaardpakket vanaf 50 euro per maand.

  AVG website check

  Met onze gratis AVG Website Check kunt u uw website controleren op naleving van de AVG. De in de toestemmingsmanager geïntegreerde cookie-crawler voert deze AVG-websitecontrole meerdere keren per dag uit om nieuwe providers en cookies te vinden en te categoriseren. U zit dus altijd aan de veilige kant.


  Zorg er nu voor dat uw website voldoet aan de nieuwe Wet Bescherming Persoonsgegevens (TTDSG)

  Test de Consentmanager en bied uw bezoekers er een aan tastbare meerwaarde, die vertrouwen zal wekken. De afgelopen maanden zijn er meldingen geweest van datalekken en onvoldoende privacybescherming. Met een professionele vraag van de consentmanager laat je je bezoekers zien dat je dit onderwerp heel serieus neemt.

  Sterker nog: u legt vanaf het begin alle beslissingen transparant in de handen van uw potentiële klanten. Dat zal daar een positief effect op hebben Imago en de ernst van uw website beïnvloeden. Ze zorgen niet alleen voor naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming, maar ze investeren ook actief in de tevredenheid van bezoekers. Rankings en conversie kunnen worden geoptimaliseerd door het bouncepercentage te verlagen en de verblijfsduur te verlengen. U kunt hier zien dat Consentmanager niet alleen voor u kan lonen op het belangrijke niveau van gegevensbescherming. De nieuwe datawet is van strategisch belang sinds uiterlijk het besluit. Met Consentmanager kunt u een holistische oplossing implementeren waar u als websitebeheerder op vele niveaus profijt van zult hebben. U kunt nu de eerste stappen zetten.

  Blijf op de hoogte!

  Abonneren op de nieuwsbrief

  FAQ

  Met onze gratis AVG Website Check kun je controleren of jouw website de AVG-cookies correct instelt. Dit doe je met de Consent Manager Conformiteitscontrole automatisch.

  In overeenstemming met de ePrivacy-verordening en AVG moeten cookies worden geselecteerd via opt-in. Dat betekent bij voorbaat
  (standaard) geen zijn geselecteerd. Volgens de AVG moet u expliciet en actief toestemming geven voor cookies als u de verwerking van de elke categorie toestaan zou. Een AVG-cookiebanner legt de soorten cookies en hun gebruik uit. Toestemming is alleen verplicht voor die AVG-cookies die: werking van de site garantie.

  CMP

  Weet u niet zeker of u een CMP nodig heeft?

  Als u niet zeker weet of u een CMP nodig heeft of niet, neem dan contact met ons op - wij helpen u de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden!

  Contact