AVG-cookies correct instellen

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht in alle EU-lidstaten. Omdat de AVG speciale aandacht besteedt aan cookies en er belangrijke nieuwe regelgeving van kracht wordt voor website-exploitanten, hebben we de belangrijkste informatie voor je op een rijtje gezet.

Rechtskonforme Cookie-Banner- und Consentlösung

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

Om je te helpen met zaken als AVG, CMP en toestemming, hebben we hier de meest voorkomende vragen verzameld.

 • Wat is de AVG?

  GDPR staat voor General Data Protection Regulation, in het Engels wordt het GDPR of General Data Protection Regulation genoemd. Dit is een verordening van de Europese Unie die regelt hoe particuliere bedrijven met persoonsgegevens moeten omgaan. De verordening is op 27 april 2016 in werking getreden en is verplicht sinds 25 mei 2018. Zo zijn normen voor gegevensbescherming in de hele EU gestandaardiseerd en bindend . De AVG-tekst is vrij algemeen en dient in concrete nationale wetgeving te worden omgezet. Hiervoor is de zogenaamde ePrivacy regeling bedoeld.

 • Wat is de e-privacyverordening?

  De ePrivacy-verordening is bedoeld om in de toekomst de omgang met persoonsgegevens te reguleren, met name in elektronische communicatie (internet, e-mail, …). De verordening moet niet worden verward met de ePrivacy-richtlijn (“Cookierichtlijn”), die vóór de AVG van kracht werd en het gebruik van cookies beperkt. Aangezien de AVG-tekst gaat over gegevensbescherming in het algemeen, hebben de lidstaten diepere wet- of regelgeving nodig om de specifieke gevallen en toepassingsgebieden te dekken. Met name de gegevensbescherming op internet speelt een belangrijke rol, omdat hier grote hoeveelheden informatie en persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt. Tegelijkertijd is de gegevensverwerking voor de gebruiker grotendeels ondoorzichtig omdat deze op de achtergrond plaatsvindt. De combinatie van AVG en ePrivacy Verordening stelt hoge prioriteit aan hoe u omgaat met cookies .

Wie moet voldoen aan de AVG-cookies?

Met betrekking tot online adverteren spelen AVG-cookies onder meer een rol wanneer:

 • de uitgever is gevestigd in de EU
 • de adverteerder is gevestigd in de EU
 • de bemiddelaars/netwerken/makelaars/… is/zijn gevestigd in de EU
 • de bezoeker van de website / ontvanger van de reclame is gevestigd in de EU
 • een betrokken derde partij (bijv. advertentieserverprovider) is gevestigd in de EU

Dit betekent dat de AVG ook van toepassing is op bedrijven die niet in de EU zijn gevestigd maar advertenties aan EU-burgers leveren.

Consent-Lösungen für Agenturen

De geschiedenis van de AVG

Het Europees Parlement publiceert een eerste aanbeveling
De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van het EU-Parlement heeft haar eerste “oriëntatiestemming”.
Europees Parlement, Raad en Commissie beëindigen onderhandelingen
De EU-commissie stemt voor onderhandelingen tussen de drie partijen
De EU-Raad aanvaardt de aanbeveling
Het EU-parlement aanvaardt de aanbeveling
De regelgeving treedt in werking
De regelgeving moet nu in alle lidstaten worden toegepast
ePrivacy-regelgeving zal naar verwachting van kracht worden
 

Blijf op de hoogte!

Abonneren op de nieuwsbrief

We hebben al meer dan 25.000 websites geholpen om te voldoen aan de AVG, TTDSG & ePrivacy

Tot onze klanten behoren enkele van de grootste websites en bekendste merken ter wereld.

… en nog veel meer.

Bitte beachten Sie: Obwohl der ConsentManager CMP viele Funktionen wie das Blockieren von Codes und Cookies von Drittanbietern bietet, verwenden nicht alle unserer Kunden alle Funktionen. Bitte beurteilen Sie unsere Funktionen daher nicht nur danach, wie unsere Kunden unser Tool verwenden.

Aan de veilige kant

Wat zijn persoonsgegevens volgens de AVG-tekst?

Persoonsgegevens vereisen een speciale bescherming. In het bijzonder, tenzij de uitvoering van een contract of legitieme belangen dit noodzakelijk maken, moet de gebruiker uitdrukkelijk toestemming geven voordat zijn gegevens mogen worden verwerkt, opgeslagen of doorgegeven.

 • AVG cookies opt-in en opt-out

  Deze toestemming wordt een opt-in genoemd. U kent de procedure bijvoorbeeld uit nieuwsbrieven: U moet zich actief registreren en zelfs het e-mailadres bevestigen (double opt-in). Bedrijven mogen u geen ongevraagde reclame sturen.

  Sommige privacywetten, zoals de California Consumer Privacy Act (CCPA) in Californië, voorzien bijvoorbeeld in een opt-out, wat betekent dat gebruikers cookies kunnen weigeren. In dit geval zijn de cookies standaard ingesteld; de bezoeker kan ze deselecteren.

 • Bijzondere rechten van betrokkenen

  • Informatieplicht van de verantwoordelijke: U dient de bezoeker volledig en volledig te informeren over de verwerking van de gegevens. Dit omvat ook de doeleinden/doelen/intenties en andere ontvangers zoals externe providers. U moet de gebruiker ook informeren over zijn rechten in de AVG-cookieverklaring
  • Recht op informatie : Op verzoek van de betrokkene moet u volledige informatie verstrekken over of en welke gegevens u hebt opgeslagen of doorgegeven, met welk doel, enz.
  • Recht op rectificatie : Als de gebruiker instemt met de verwerking van de gegevens, moet u deze op verzoek corrigeren of bijwerken.
  • Recht op verwijdering (“om vergeten te worden”): de gebruiker kan zijn toestemming intrekken en onmiddellijke verwijdering gelasten.
  • Recht op beperking van de verwerking: De betrokkene kan u verzoeken het gebruik van de verzamelde gegevens te beperken, zelfs als de eerdere toestemming voor een bredere verwerking voorzag.

Wat betekenen AVG-cookies voor mijn online marketing?

Voor online adverteren heeft de AVG met name de volgende betekenis:

 1. Het is niet meer mogelijk om cookies te plaatsen zonder toestemming. Dit betekent dat u alleen acties kunt volgen waarvoor de gebruiker expliciet toestemming heeft gegeven. Alle andere cookies moeten worden geblokkeerd. U heeft een AVG-cookiemeldingstekst nodig.
 2. Het opslaan van persoonsgegevens is niet meer mogelijk zonder toestemming. In verband met online marketing geldt dit in het bijzonder voor het IP-adres van de bezoeker.
 3. De overdracht van persoonsgegevens is niet meer mogelijk zonder toestemming. Zo mag je in het kader van OpenRTB of in de vorm van placeholders geen gegevens meer doorgeven zoals het IP-adres van de bezoeker.
Consent-Lösung für DSGVO, TTDSG, CCPA, PIPEDA

Artikel 9 AVG

Verwerking van speciale categorieën

De verwerking van persoonsgegevens is des te interessanter voor adverteerders, naarmate er meer gedetailleerde informatie over hun doelgroep beschikbaar is. De AVG beschermt bepaalde persoonlijke informatie expliciet nog meer.

  beperkingen van gegevensverwerking

 • De verwerking van de volgende gegevens is daarom uitdrukkelijk verboden op grond van artikel 9 AVG:
  • Etnische afkomst
  • Politieke meningen/Unie
  • geloof/religie
  • Genetische/biometrische gegevens
  • gezondheidsgegevens
  • seksuele geaardheid
 • Uitzonderingen in artikel 9 AVG

  Uitzonderingen zijn gedefinieerd in artikel 9 lid 2 AVG:

  • De betrokkene geeft uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking voor bepaalde doeleinden. De verwerking is noodzakelijk voor de betrokkene om zijn rechten uit te oefenen en zijn verplichtingen na te komen
  • Vitale interesses
  • Verwerking door een non-profitorganisatie in het kader van haar legitieme activiteit of lidmaatschap. Als de betrokkene bijvoorbeeld lid is van een politieke partij, kan hij de informatie over partijlidmaatschap intern verwerken
  • De betrokkene heeft de gegevens openbaar gemaakt
  • In juridische aspecten
  • Aanzienlijk openbaar belang
  • gezondheidszorg en arbeidsgeneeskunde
  • Openbare gezondheidszorg / noodhulp
  • Archiefwerk, wetenschappelijk, historisch onderzoek en beperkt voor statistiek

Artikel 9 AVG cookiebanner

Derden plaatsen cookies en verzamelen gegevens op uw website. Als beheerder ben je verantwoordelijk voor het informeren van je bezoekers en het bevestigen van de cookies. Dus als externe providers persoonsgegevens willen verzamelen en verwerken in de zin van artikel 9 AVG, moet de cookiebanner van de AVG de gespecificeerde doeleinden bevatten. Ze moeten daarom nog gevoeliger worden behandeld dan algemene uitspraken over leeftijd, geslacht, enz. Door transparantie krijgt u klanttevredenheid en een hogere acceptatiegraad. U krijgt ook meer omzet door advertentie-inkomsten van adverteerders op uw site.

IAB konformes CMP, DSGVO, TTDSP, CCPA und mehr

Wat betekenen AVG-cookies voor mijn website?

Als u een uitgever, uitgever, netwerk, SSP, bureau of adverteerder bent, zult u in de toekomst hoogstwaarschijnlijk toestemming van de gebruiker nodig hebben. Hiervoor heeft u een toestemmingsbeheerprovider nodig, zoals onze Consentmanager .

 • Cookiebanner AVG

  Een cookiebanner informeert de bezoeker over de geplaatste cookies en hoe ze werken . Cookies die nodig zijn om de website te laten functioneren, moeten (logischerwijs) geaccepteerd worden. De AVG-cookiemelding mag geen vooraf ingestelde vinkjes bevatten. De wetgever schrijft niet voor hoe de AVG cookiebanner eruit moet zien. Maak daarom gebruik van de speelruimte en vrijheid om de cookiemelding zo goed mogelijk te ontwerpen. Met de juiste knowhow ben je juridisch compliant en tegelijkertijd klantvriendelijk!

 • AVG-cookies instellen met Consent Manager

  Met onze Consent Management Provider heeft u een volledig overzicht van de AVG-cookies die u gebruikt. Met kant-en-klare ontwerpen en teksten in meer dan 30 talen kun je direct aan de slag en ben je altijd met zekerheid AVG-compliant. De geïntegreerde cookie-crawler controleert uw website dagelijks op nieuwe providers en blokkeert automatisch alle cookies zonder toestemming (toestemming). Onze tool kan in elk gangbaar systeem worden geïntegreerd en is compatibel met vrijwel alle toepassingen. U kunt de AVG-cookiebanner aanpassen aan uw ontwerp en tekst en verdere instellingen maken, bijvoorbeeld met betrekking tot de knoppen. Het systeem maakt gebruik van A/B-testen om te bepalen welke instellingen het beste werken, oftewel de beste acceptatiegraad onder bezoekers hebben .

 • Gegevensbescherming eenvoudig gemaakt

  Als gebruikers gebruik maken van hun rechten, moeten ze onmiddellijk handelen. U moet volledige informatie verstrekken , de gegevens beperken of volledig verwijderen . Dit stelt u voor de uitdaging om al deze informatie te kunnen achterhalen, te verwerken en dienovereenkomstig te wijzigen. Het is heel eenvoudig met onze toestemmingsmanager. Het levert u niet alleen waardevolle werktijd op , maar zorgt ook voor rechtszekerheid en een snelle verwerking van gebruikersvragen. Uw professionele reactie en voorbeeldige omgang met gevoelige gegevens zal de tevredenheid van uw klanten verhogen. Dit vergroot op zijn beurt het vertrouwen in uw bedrijf (in uw producten, diensten, etc.).

Pakketjes

Basic

0
Permanent gratis voor
een website
 • 5.000 weergaven / maand incl.
 • AVG-compatibel
 • Vooraf gemaakte ontwerpen
 • 1 kruip/week
 • Ondersteuning: tickets
 • aanvullend Bezichtigingen boekbaar
 • IAB TCF-compatibele CMP
 • IAB GPP-standaard
 • A/B-testen & optimalisatie
 • aanvullend gebruikersaccounts

Beginner

19
Maandelijks voor
een website
 • 100.000 weergaven / maand incl.
 • aanvullend Keer bekeken:0.1  / 1000
 • AVG-compatibel
 • Aanpasbare ontwerpen
 • 3 verkenningen/dag
 • Ondersteuning: tickets
 • A/B-testen & optimalisatie
 • IAB TCF-compatibele CMP
 • IAB GPP-standaard
 • aanvullend gebruikersaccounts
Erg populair

Standard

49
Maandelijks voor maximaal
3 websites of apps
 • 1 miljoen views / maand incl.
 • aanvullend Keer bekeken:0,05  / 1000
 • AVG-compatibel
 • IAB TCF -compatibele CMP
 • IAB GPP-standaard
 • Aanpasbare ontwerpen
 • A/B-testen & optimalisatie
 • 10 crawls/dag
 • Ondersteuning: Ticket & E-mail
 • aanvullend gebruikersaccounts

Agency

195
Maandelijks voor maximaal
20 websites of apps
 • 10 miljoen views / maand incl.
 • aanvullend Keer bekeken:0,02  / 1000
 • AVG-compatibel
 • IAB TCF -compatibele CMP
 • IAB GPP-standaard
 • Aanpasbare ontwerpen
 • A/B-testen & optimalisatie
 • 100 crawls/dag
 • 10 extra gebruikersaccounts
 • Ondersteuning: Ticket, e-mail & telefoon
 • Persoonlijke accountmanager

Enterprise

Op aanvraag
Maandelijkse prijs op basis van individuele overeenkomst
 • Elke weergave / maand
 • aanvullend Keer bekeken:0,02  / 1000
 • AVG-compatibel
 • IAB TCF -compatibele CMP
 • IAB GPP-standaard
 • Aanpasbare ontwerpen
 • A/B-testen & optimalisatie
 • Alle crawls/dag
 • enige toevoeging. gebruikersaccounts
 • Ondersteuning: Ticket, e-mail & telefoon
 • Persoonlijke accountmanager

Aansprakelijkheid en boetes

 • Volgens artikel 82 para. 2 AVG is iedere voor de verwerking verantwoordelijke aansprakelijk voor schade. Aangezien de bezoeker van uw website toestemming (toestemming) geeft voor de verwerking van persoonsgegevens, bent u verantwoordelijk voor het AVG-conforme toestemmingsbeheer.

 • Volgens artikel 83 para. 1 AVG moet in elk afzonderlijk geval effectief, evenredig en (uitdrukkelijk!) afschrikkend zijn. De hoogte van de sancties hangt af van het type en de ernst van de overtreding van de AVG-cookies. De wetgever hecht veel belang aan gegevensbescherming. Uw klanten zien het op dezelfde manier. Naleving van de AVG is daarom in uw belang, zowel om financiële redenen als om reputatieredenen.

 • Voorbeeld: Bij schendingen van toestemming (zoals artikel 9 AVG) of de rechten van betrokkenen, bestaat het risico op een boete tot 20 miljoen EUR of 4% van de wereldwijde jaaromzet ; het hogere bedrag telt.

 • Ons basispakket van Consentmanager is gratis en verkrijgbaar in het standaardpakket vanaf 50 euro per maand.

AVG website check

Met onze gratis AVG Website Check kunt u uw website controleren op naleving van de AVG. De in de toestemmingsmanager geïntegreerde cookie-crawler voert deze AVG-websitecontrole meerdere keren per dag uit om nieuwe providers en cookies te vinden en te categoriseren. U zit dus altijd aan de veilige kant.

Cookie-Consent-Management und Cookie-Banner von consentmanager

Zorg er nu voor dat uw website voldoet aan de nieuwe Wet Bescherming Persoonsgegevens (TTDSG)

 • Test de consentmanager en bied uw bezoekers een tastbare meerwaarde die vertrouwen creëert. De afgelopen maanden zijn er meldingen geweest van datalekken en onvoldoende privacybescherming. Met een professionele vraag van de consentmanager laat je je bezoekers zien dat je dit onderwerp heel serieus neemt.
 • Sterker nog: u legt vanaf het begin alle beslissingen transparant in de handen van uw potentiële klanten. Dit heeft een positief effect op het imago en de ernst van uw website . Ze zorgen niet alleen voor naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming, maar ze investeren ook actief in de tevredenheid van bezoekers. Rankings en conversies kunnen worden geoptimaliseerd door het bouncepercentage te verlagen en de verblijfsduur te verlengen.
 • U kunt hier zien dat consentmanager niet alleen voor u kan lonen op het belangrijke niveau van gegevensbescherming. De nieuwe datawet is van strategisch belang sinds uiterlijk het besluit. Met consentmanager kunt u een holistische oplossing implementeren waar u als websitebeheerder op vele niveaus profijt van zult hebben. U kunt nu de eerste stappen zetten.
 

Blijf op de hoogte!

Abonneren op de nieuwsbrief

Veel Gestelde Vragen

Weet u niet zeker of u een CMP nodig heeft?

Om je te helpen met zaken als AVG, CMP en toestemming, hebben we hier de meest voorkomende vragen verzameld.

In overeenstemming met de ePrivacy-verordening en AVG moeten cookies worden geselecteerd via opt-in. Dit betekent dat er geen van tevoren is geselecteerd (standaard). Volgens de AVG moet u expliciet en actief akkoord gaan met cookies als u de verwerking van de betreffende categorie wilt toestaan. Een AVG-cookiebanner legt de soorten cookies en hun gebruik uit. Toestemming is alleen verplicht voor die AVG-cookies die ervoor zorgen dat de website goed functioneert.

Met onze gratis AVG Website Check kun je controleren of jouw website de AVG-cookies correct accepteert
zet. Met de Consentmanager wordt de conformiteitscontrole automatisch uitgevoerd.

Om ervoor te zorgen dat cookies GDPR-compatibel zijn, hebben ze toestemming van de gebruiker nodig. je moet hem
informeer uitgebreid en volledig met een AVG-cookiebanner. Volgens de AVG zijn het cookies
te blokkeren zonder toestemming.

Houd er rekening mee dat we geen juridisch advies kunnen geven. Sommige punten van deze FAQ kunnen ook in de loop van de tijd veranderen of door rechtbanken anders worden geïnterpreteerd. Raadpleeg daarom altijd uw advocaat!