Borlabs Cookie Banner Alternatief

toestemmingsmanager

De vereisten van de AVG en het arrest van het Hof van Justitie (Europees Hof van Justitie) over cookies geven precieze vereisten over hoe juridisch veilige cookie-inhoud eruit moet zien. Cookie-oplossingen zoals Borlabs Cookie bieden gebruikers de mogelijkheid tot wettelijk conforme integratie. De Consentmanager biedt een krachtig Borlabs cookie-alternatief . De cookiecrawler controleert uw website dagelijks en meldt nieuwe cookies. Toestemmingsbeheeroplossingen zoals Borlabs Cookie zorgen ervoor dat gebruikers expliciet om toestemming worden gevraagd voor het gebruik en de verwerking van technisch niet-essentiële cookies. Dit zorgt ervoor dat wordt voldaan aan de vereiste dubbele opt-in. Bovendien heeft het Borlabs Cookie Alternative nog andere voordelen: het kan eenvoudig worden geïntegreerd, is veelzijdig, meertalig en voldoet aan zowel de AVG als de CCPA.

Consent-layer für rechtssichere Websites

Cookies in één oogopslag: hoe ze werken en typen

 • Cookies zijn kleine bestanden die elke keer dat een website wordt bezocht, worden gemaakt en in de cache worden opgeslagen. De cookies vervullen meerdere functies. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen technisch essentiële cookies en technisch niet absoluut noodzakelijke cookies . De eerste zijn absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. De meeste cookies worden gebruikt voor de veiligheid en functionaliteit van een website. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat een gebruiker ingelogd blijft tijdens een sessie voor internetbankieren. Dergelijke en andere sessies met inloggegevens worden in eerste instantie opgeslagen in een of meerdere cookies. Ze worden dan meteen weer verwijderd. De tijdelijke opslag vindt plaats op de computer van de gebruiker.

  Ook bij het exploiteren van webshops zijn cookies zeer relevant. Dankzij deze kleine bestanden kunnen bijvoorbeeld producten die gebruikers in de winkelwagen plaatsen, worden bewaard. Bij een herhaald bezoek kunnen klanten de producten nog steeds in de winkelwagen vinden.

 • Dit vergroot de kans op een conversie of een aankoop enorm. Vanwege de gegevens die erin zijn opgeslagen, zijn cookies echter al vele jaren in het zicht van gegevensbeschermingsfunctionarissen. Veel cookies die technisch niet essentieel zijn, worden gebruikt voor het volgen of traceren van gebruikersgedrag.

  Deze worden met name gebruikt voor marketing- en evaluatiedoeleinden . Dit hangt samen met het gegevensbeschermingsprobleem dat het om een grote hoeveelheid persoonsgegevens gaat. De omgang met deze gegevens moet aan bepaalde wettelijke eisen voldoen, die uiterlijk in de loop van de AVG en het arrest van het HvJ uit 2019 heel duidelijk zijn geworden. Met het Borlabs Cookie Alternative van Consentmanager kunt u vertrouwen op wettelijk compliant cookiebeheer. Het Borlabs Cookie Alternatief zorgt ervoor dat websitebezoekers tijdig geïnformeerd worden over het verzamelen van cookies. De Borlabs Cookie Alternative-cookiebanner van Consentmanager stelt gebruikers in staat om dubbele toestemming (dubbele opt-in) voor het gebruik van cookies te geven.

Toestemming voor cookies en de juridische status ervan

 • Voor het gebruik en de verwerking van cookies is in principe de uitdrukkelijke en vrijwillige toestemming van de bezoeker vereist. De enige uitzonderingen hierop zijn de technisch essentiële cookies, zonder welke het niet mogelijk zou zijn om de site te laten werken. Het vereiste van uitdrukkelijke toestemming vloeit uiterlijk voort uit de uitspraak van het Hof van Justitie van 2019 over cookies. De praktische uitvoering van een dergelijke uitdrukkelijke toestemming vindt plaats via een dubbele opt-in mogelijkheid. Dit betekent dat uw gebruikers de mogelijkheid krijgen om toestemming te geven voor het gebruik en de verwerking van cookies wanneer ze de website of de online shop bezoeken. Een Borlabs Cookie Alternative cookiebanner geeft u de mogelijkheid om akkoord te gaan met het gebruik van cookies of deze te weigeren. De banner biedt verschillende mogelijkheden om te beslissen over het type en de omvang van de cookies. Dit type toestemming voor het gebruik van cookies wordt ook wel cookietoestemming genoemd. Sommige sites, platforms en marktplaatsen bieden al verschillende tools voor het beheer van cookietoestemmingen af fabriek. In principe bent u als websitebeheerder echter verplicht om voor het noodzakelijke AVG-conforme toestemmingsbeheer te zorgen. U kunt een comfortabel Borlabs-cookie-alternatief vinden bij de toestemmingsmanager.

 • Dit speciale alternatief voor Borlabs Cookie komt van Consentmanager als gespecialiseerde CMP (Consent Management Provider) en draagt er toe bij dat uw bezoekers bij elk bezoek aan uw website om toestemming worden gevraagd voor het type en de omvang van de cookieverwerking. Het is belangrijk dat de eerste technisch niet-essentiële cookie alleen geplaatst mag worden als hiervoor expliciet toestemming is gegeven via Borlabs cookie of een alternatief. Daarom moet u als websitebeheerder ervoor zorgen dat het verzamelen en verwerken van trackingcookies pas begint nadat u uw toestemming hebt gegeven. De enige uitzonderingen hierop zijn de technisch vereiste cookies, die zonder expliciete toestemming voor cookies door het alternatief voor Borlabs Cookie kunnen blijven worden verzameld.

Standaarden voor cookietoestemming en hoe ze werken

 • Er is een raamwerk van de IAB Europe (interactieve reclamebureau branchevereniging) voor goedkeuring van de soort en omvang van de verwerking van cookies. Dit raamwerk staat bekend als het Transparency and Consent Framework (TCF) en is vastgesteld als een uitgebreide standaard voor het werk van systemen voor toestemmingsbeheer.

  Dit framework is tevens de basis van het Borlabs Cookie Alternative van de Consent Manager. Het framework is in 2018 voor het eerst ontwikkeld door branchevereniging Interactive Advertising Bureau. Het ontwikkelingsdoel was een zo groot mogelijke standaardisatie bij het verkrijgen van toestemming voor cookies van gebruikers. De TCF 2.0-versie is beschikbaar sinds mei 2020. Het raamwerk is bedoeld om nauwkeurige informatie te verstrekken over het type en de omvang van de toestemming van bezoekers voor het gebruik van cookies op basis van de hele leveringsketen. Dit is in de praktijk van belang, aangezien bij de weergave van online reclamebanners doorgaans een groter aantal adverteerders en andere dienstverleners betrokken is.

 • In een eerste stap bepaalt een cookie consent manager op basis van het IAB framework of gebruikers enige vorm van toestemming hebben gegeven voor het verzamelen en verwerken van cookies. Het Borlabs Cookie Alternative bepaalt vervolgens met welke verwerkingsdoeleinden de gebruikers specifiek en individueel hebben ingestemd. Op basis van deze informatie genereert het Borlabs Cookie Alternative van Consentmanager een zogenaamde consent string. De taak van de toestemmingsreeks is om anderen in staat te stellen de mate van toestemming van de gebruiker te lezen. De toestemmingsstring wordt ook gemaakt in een cookie. Het alternatief voor Borlabs Cookie biedt ook andere aanbieders van toestemmingsbeheer de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de toestemming van een gebruiker.

  Vrijwel elke (niet puur privé) website en bijna elke webshop verzamelt gegevens in de vorm van cookies, waarvoor volgens de AVG en de uitspraak van het HvJ de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker nodig is. De vereiste vloeit voort uit het gebruik van een analysetool. Een populaire tool die met dergelijke tracking cookies werkt, is Google Analytics. Ook als je widgets gebruikt op social media is dit al zo’n vorm van dataverzameling. Daarom vertrouwt bijna elke websitebeheerder die klanten in de Europese Unie via zijn eigen website aanspreekt op een oplossing zoals Borlabs Cookie of een alternatief.

Beheer van cookietoestemming voor website-exploitanten: vereisten en behoeften

We hebben al meer dan 25.000 websites geholpen om te voldoen aan de AVG, TDDDG en ePrivacy

Tot onze klanten behoren enkele van de grootste websites en bekendste merken ter wereld.

… en nog veel meer.

Het Borlabs Cookie Alternative van Consentmanager en zijn voordelen voor website-exploitanten

  Als de Consentmanager cookie-toestemmingsbanner correct is geïntegreerd, zorgt deze niet alleen voor naleving van de AVG. Het gaat gepaard met tal van andere voordelen, zowel voor u als beheerder van de website als voor uw klanten. Een belangrijk voordeel is de bijdrage van de cookiebanner aan een positieve gebruikerservaring . De mogelijkheid om zelf te kunnen beslissen over het type en de omvang van het gebruik van cookies is een belangrijke bijdrage voor gebruikers om in uw ernst te vertrouwen.

  Voordelen voor gebruikerservaring

  De gebruikerservaring wordt ook wel de gebruikerservaring genoemd en is een van de belangrijkste succescriteria van elke website. In deze context bepaalt de gebruikerservaring beslissend over de belangrijke criteria acceptatiegraad en bouncepercentage. Het doel voor u als exploitant is dat gebruikers graag op uw site blijven en idealiter klant worden. Idealiter vindt er een conversie plaats, bijvoorbeeld in de vorm van een transactie of een abonnement. Een hoge verblijfsduur speelt een belangrijke rol bij het bereiken van deze doelen.

  Acceptatie- en bouncepercentages optimaliseren

  Consentmanager draagt bij aan een optimalisatie van de parameters acceptatiegraad en bouncepercentage. Met een comfortabele toestemmingsmelding neemt de kans op een laag bouncepercentage en een hoger acceptatiepercentage toe. Op deze manier kan de cookie-toestemmingsbanner bijdragen aan de prestaties van de website. De overkoepelende doelen van klantacquisitie en klantloyaliteit zijn direct gekoppeld aan een lang verblijf, een hoge acceptatiegraad en een laag bouncepercentage.
  Met de cookie consent banner van Consentmanager heeft u altijd een uitgebreid overzicht van de actuele acceptatie- en bouncepercentages op uw website. Dankzij een realtime evaluatie van deze parameters kunt u ook de evolutie van deze criteria opvolgen. U ontvangt aanwijzingen en conclusies voor toekomstige optimalisaties op de website.

  Aanpasbare teksten

  De teksten in de toestemmingsbanner van de toestemmingsmanager kunnen op elk moment worden aangepast. Ons Borlabs Cookie Alternatief werkt altijd met juridisch conforme teksten . Deze zijn al beschikbaar en kunnen in meer dan 30 talen worden gespeeld. Los daarvan heeft u de mogelijkheid om de inhoud van de teksten aan uw eigen individuele voorkeuren of eisen aan te passen.

  Intuïtieve bediening van het Borlabs Cookie Alternative van Consentmanager

  De intuïtieve bediening van het Borlabs Cookie Alternative is een voordeel dat merkbaar is zodra het voor het eerst wordt gebruikt of geïmplementeerd. Ook uw klanten hebben er baat bij een overzicht te hebben van de mogelijkheden om wel of niet cookies te accepteren. Met de accept-knop en de close-knop verkrijg je toestemming voor het gebruik van cookies. Het is ook mogelijk om een countdown weer te geven. U kunt ook aangeven of gebruikers al dan niet kunnen blijven navigeren of scrollen op uw website of app, ongeacht de cookiebanner die wordt weergegeven.

  Integratie van het Borlabs Cookie Alternative

  Bij de ontwikkeling van het Borlabs Cookie Alternative is bijzondere aandacht besteed aan een eenvoudige integratie in de bestaande website. De cookiebanner van de toestemmingsmanager kan worden geïntegreerd in zowel stationaire websites en mobiele schermen (met responsief ontwerp) als AMP-websites. Als het gaat om apps op basis van Android of iOS, biedt Consentmanager direct uit de doos een geschikte ontwikkelkit (SDK). De daaropvolgende integratie van de Consent Management Provider vindt plaats via de Tag Manager.

  Compatibiliteit van het Borlabs-alternatief met andere systemen

  De Consent Manager is compatibel met een groot aantal andere systemen . Interoperabiliteit met de meest voorkomende andere oplossingen wordt ook gegeven.
  Dit maakt het eenvoudig om te werken met systemen van derden van andere providers. Veel websites en webshops zijn modulaire systemen die werken met tal van plug-ins en extensies van andere providers. Daarom is compatibiliteit van de oplossing voor toestemmingsbeheer met al deze producten een voordeel. Evenzo zijn andere systemen vaak verbonden met websites via interfaces waarmee de website interageert. De toestemmingsmanager met het Borlabs Cookie Alternative kan eenvoudig samenwerken met verschillende systemen en oplossingen. Compatibiliteit met gangbare winkelsystemen, tagmanagers en alle Google-producten wordt gegeven. Deze omvatten AdSense, DFP, Tag Manager en Analytics.
  Het Borlabs-alternatief van Consentmanager is nog steeds compatibel met de Google ATP-lijst. Hieronder vallen ook geautoriseerde derden. Het Borlabs-alternatief van Consentmanager ondersteunt ook andere tagmanagers zoals Tealium. Bovendien biedt de toestemmingsmanager compatibiliteit met algemene gegevensbeheerplatforms (DMP) en advertentieservers. Toestemming voor cookies kan op verschillende manieren worden doorgegeven aan SSP, TradingDesks, DSP en AdExchanges.

Aanbevolen door advocaten en functionarissen voor gegevensbescherming

  Voordelen voor bezoekers en klanten

  Niet alleen voor jou als beheerder van de website, maar ook vanuit het perspectief van de klant zijn er tal van voordelen van ons Borlabs Cookie Alternative. Met het Borlabs Alternative helpt de Consent Manager ervoor te zorgen dat de gegevensbeschermingsvereisten van uw klanten serieus worden genomen. Uw bezoekers hebben op elk moment de mogelijkheid om inzicht te krijgen in het type en de omvang van de te verzamelen cookies. U krijgt ook de mogelijkheid om akkoord te gaan met het verzamelen en verwerken van cookies of om het verzamelen en verwerken ervan te weigeren. Gekoppeld aan de positieve gebruikerservaring is dus een grotere kans op het verwerven van nieuwe klanten . Ook de kans op klantloyaliteit neemt toe. De kans dat simpele bezoekers klant worden, dat wil zeggen dat conversies toenemen, neemt toe. De gebruikerservaring wordt eveneens geassocieerd met grote voordelen voor zoekmachineoptimalisatie. U en uw klanten profiteren hier in gelijke mate van. U wordt sneller gevonden en gebruikers vinden sneller wat ze zoeken. Hoe voordeliger de gebruikerservaring, hoe hoger de ranking in de zoekresultatenlijsten (SERP’s) in populaire zoekmachines zoals Google. Het zoeken naar bijbehorende trefwoorden leidt sneller naar uw site, zorgt voor extra verkeer en uiteindelijk voor klantenwerving.

  Responsiviteit van het Borlabs Cookie-alternatief: Aanpassing aan verschillende systemen

  Responsiviteit betekent het automatisch aanpassen van de presentatie en de inhoud aan de ophalende eindapparaten. Aangezien uw bezoekers en potentiële klanten uw website via verschillende apparaten en besturingssystemen bezoeken, wordt responsieve aanpassing aan de behoeften van deze apparaten steeds belangrijker. Zowel de presentatie als de inhoud moeten voldoen aan de eisen van de apparaten. Alleen dan is een soepele en optimale uitloop van de zijsteunen mogelijk. Een cookiebanner moet ook voldoen aan de eisen van responsiviteit. Alleen dan kan hij de uitdrukkelijke en vrijwillige toestemming van uw bezoekers vragen. Het Borlabs Cookie-alternatief van Consentmanager helpt ervoor te zorgen dat alle inhoud even duidelijk kan worden weergegeven als dat deze voldoet aan de AVG. Dit maakt Consent Manager geschikt voor elke denkbare doelgroep en verschillende gebruikerstypes. Verschillende doelgroepen benaderen een website doorgaans via verschillende eindapparaten en besturingssystemen. Ongeacht of het toegangsapparaat een tablet, een smartphone of de klassieke desktopvariant is: de responsieve aanpassing van het Borlabs Cookie Alternative helpt u om op elk moment op een juridisch veilige manier toestemming voor cookies te verkrijgen.

  Internationale oriëntatie van het Borlabs Cookie Alternative dankzij meertaligheid

  Het Borlabs-alternatief van Consentmanager geeft de cookiemelding automatisch weer in meerdere talen. Dit betekent dat zelfs een internationaal georiënteerde website geen probleem is voor de consentmanager. Meertalige tools worden steeds belangrijker in tijden van globalisering en internationale concurrentie. Gegevensbeschermingsverklaringen zijn belangrijk in alle denkbare toegangslanden. Daarom is taalkundige aanpassing aan het betreffende doelland bijna onmisbaar. De toestemmingsmanager biedt u een cookiebanner aan die zich automatisch aanpast aan 30 verschillende talen van de toegangslanden. Dit betekent dat het Borlabs-alternatief van Consentmanager niet alleen geschikt is voor het hele GDPR-gebied, maar ook taalkundig geschikt is voor tal van andere landen. De Consent Manager is ook CCPA-compatibel.

  Andere voordelen van het Borlabs-alternatief op een rij

  De andere sterke punten en voordelen van de Consent Manager Borlabs Alternative zijn de diverse ontwerpalternatieven. Dankzij uitgebreide ontwerp- en maatwerkmogelijkheden blijft u flexibel. U kunt de cookie-toestemmingsbanner op elk moment aanpassen aan uw individuele ontwerpvoorkeuren. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om het aan te passen aan uw eigen huisstijl. Ook een integratie van uw bedrijfslogo is probleemloos mogelijk.

  U heeft ook verschillende opties om de cookie-inhoudsbanner vrij op de website te plaatsen. Ook de knoppen en schuifbalken kunnen naar individuele wensen worden vormgegeven.

  De geïntegreerde cookie-crawlers van onze oplossing voor toestemmingsbeheer zijn een ander voordeel. Dankzij deze crawlers wordt er automatisch en op de achtergrond een constante AVG-conformiteitscontrole op je website uitgevoerd.

  Ook de updates van het Borlabs Cookie Alternative van de Consent Manager zijn geautomatiseerd. Dit zorgt niet alleen voor rechtszekerheid, maar zorgt er ook voor dat deze up-to-date is. Dit is een veiligheidsvoordeel, aangezien de oplossing zo is beveiligd tegen de belangrijkste mogelijke toegang van buitenaf.
  Een andere functionaliteit van het Borlabs Cookie Alternative is de geïntegreerde A/B-testprocedure . Deze geven u de mogelijkheid om de respectievelijke reacties van potentiële klanten en bezoekers in realtime te analyseren. Uit deze reacties kunnen conclusies worden getrokken en optimale inzichten in de best mogelijke instellingen voor het Borlabs-alternatief worden afgeleid.

Veel Gestelde Vragen

Weet u niet zeker of u een CMP nodig heeft?

Om je te helpen met zaken als AVG, CMP en toestemming, hebben we hier de meest voorkomende vragen verzameld.

We updaten onze oplossing voor een goede toestemming voor cookies automatisch om de best mogelijke functionaliteit te garanderen. Wijzigingen in de wet verwerken wij direct. Test nu gratis de Cookie Consent Tool!

Ja, u kunt gebruik maken van de shop consent tool. Shopware en Magento worden bijvoorbeeld ondersteund.

U kunt de cookiebanner voor apps gebruiken. U ontvangt van ons alles wat u nodig heeft, bijvoorbeeld het cookie-toestemmingsscript dat is geoptimaliseerd voor mobiele toepassingen.

Met onze cookieverklaring kunt u individuele keuzes maken. Het toestemmingsscript voor cookies is zo geschreven dat het intuïtief en gemakkelijk te begrijpen is voor bezoekers.

Houd er rekening mee dat we geen juridisch advies kunnen geven. Sommige punten van deze FAQ kunnen ook in de loop van de tijd veranderen of door rechtbanken anders worden geïnterpreteerd. Raadpleeg daarom altijd uw advocaat!