Rechts

6 jaar AVG: een viering van de verreikende impact ervan


Image for the anniversary of the GDPR on 25 May with

We naderen op 25 mei 2024 de zesde verjaardag van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) , die de normen voor gegevensbescherming wereldwijd heeft beïnvloed sinds de inwerkingtreding ervan op 25 mei 2018. De AVG heeft niet alleen de beveiliging en het beheer van persoonsgegevens fundamenteel veranderd, maar ook de rechten van individuen versterkt en de verantwoordelijkheden van organisaties duidelijk gedefinieerd.

Het gegevensbeschermingslandschap vóór de AVG

Vóór de introductie van de AVG werd gegevensbescherming in Europa gereguleerd door de Gegevensbeschermingsrichtlijn 95/46/EG van 1995 , die niet langer tegemoet kwam aan de nieuwe uitdagingen van het digitale tijdperk. De snelle ontwikkeling van digitale technologieën en een aantal aanzienlijke datalekken hebben het bewustzijn en de bezorgdheid over de noodzaak van betere gegevensbescherming doen toenemen. Dit leidde tot een roep om sterkere en uniformere wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, wat uiteindelijk leidde tot de invoering van de AVG.

De belangrijkste wijzigingen van de AVG en hun gevolgen

Verbeterde rechten voor individuen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de rechten van individuen aanzienlijk versterkt. Deze omvatten het recht op gegevensverwijdering onder bepaalde voorwaarden, het recht op gegevensportabiliteit en uitgebreide toegangsrechten, die zorgen voor een grotere transparantie bij het gebruik van persoonsgegevens.

Duidelijke toestemmingsvereisten

Een andere belangrijke verandering is de herstructurering van de toestemmingsvereisten. Toestemming moet nu expliciet, geïnformeerd en vrijwillig zijn, waardoor de controle van individuen over hun persoonlijke gegevens wordt versterkt en de transparantie wordt vergroot.

Meldplicht datalekken

Bedrijven zijn verplicht om bepaalde soorten datalekken binnen 72 uur te melden bij de relevante autoriteiten. Deze verordening is bedoeld om een ​​snelle reactie te bevorderen en mogelijke schade voor de getroffenen tot een minimum te beperken.

Globaal bereik

De reikwijdte van de AVG strekt zich ook uit tot bedrijven buiten de EU die gegevens van EU-inwoners verwerken . Deze mondiale dimensie onderstreept de verreikende impact van de regelgeving.

Nu de Algemene Verordening Gegevensbescherming zes jaar geleden in werking is getreden, moeten we de transformerende rol ervan op het gebied van gegevensbescherming blijven verwelkomen en de versterking van de privacyrechten en het vaststellen van normen voor gegevensstromen op mondiaal niveau blijven erkennen.

In de toekomst zullen nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie en machinaal leren de ontwikkeling van gegevensbescherming in de EU blijven beïnvloeden en mogelijk nieuwe regelgeving vereisen. Voortdurende betrokkenheid bij de beginselen van de AVG zal van cruciaal belang zijn om een ​​veilige digitale toekomst te bevorderen en het vertrouwen in de bescherming van persoonsgegevens te vergroten.

Meer informatie over de geschiedenis van de AVG en een gedetailleerde uitleg van de belangrijkste aspecten vindt u op onze speciale pagina: https://www. consentmanager


meer opmerkingen

Webinar mit Google: Google Consent Mode v2 verstehen und nahtlos integrieren
videos

Webinar met Google: Google Consent Mode v2 begrijpen en naadloos integreren

Vanwege de grote vraag naar informatie over het instellen en omgaan met de nieuwe vereisten van Google Consent Mode v2, heeft consentmanager samen met Google op 12 juni 2024 opnieuw een webinar over dit onderwerp georganiseerd. Het webinar vond plaats in het Duits. Heb je het gemist? Geen probleem! De PDF voor het webinar kunt […]
Nieuw

Nieuwsbrief 05/2024

Nieuwe integratie voor Slack, MS Teams en meer Met de huidige update is er nu een nieuwe integratiefunctie voor Slack, MS Teams, Zapier en n8n in het systeem voor u beschikbaar. De functie informeert u handig in Slack, Teams of een andere tool over belangrijke wijzigingen en nieuws (bijvoorbeeld nieuwe gevonden cookies) in uw CMP-account. […]