Twitter en privacy?

Dit moet naar u worden ‘getwitterd’ via toestemmingsbeheer

De tot 280 tekens die een paar jaar geleden nog met de goede oude sms werden getypt, worden nu steeds vaker getweet: dit is de enige manier om uit te leggen dat de succesvolle Amerikaanse microblogdienst Twitter bijna 330 miljoen actieve gebruikers per maand heeft. Onder verschillende #hashtags zijn de afgelopen jaren levendige debatten op gang gebracht, wat op indrukwekkende wijze het communicatieve bereik van dit platform aantoont. De inhoud wordt direct na het typen wereldwijd gepubliceerd. Gegevensbescherming speelt al eerder een rol!

#Twitter AVG: dat lees je in dit artikel

Het is duidelijk dat de gegevens voornamelijk via servers in de VS lopen en dus verder gaan dan de Europese gegevensbescherming . Dit toont aan dat websitebeheerders heel gedifferentieerd moeten kijken naar Twitter en de AVG. Deze handleiding is een begin:

  • Wat is het standpunt van Twitter over gegevensbescherming?
  • Is Twitter AVG-compatibel?
  • In hoeverre verzamelt Twitter cookies?
  • Wat moet ik doen om te voldoen aan de wettelijke vereisten van gegevensbescherming?

Neem zeven minuten de tijd om de belangrijkste vragen en antwoorden over Twitter en gegevensbescherming te lezen.

Twitter en gegevensbescherming: de belangrijkste dingen uit deze gids in een notendop

  • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en een uitspraak van het Hof van Justitie vereisen expliciete toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens in de virtuele ruimte.
  • In 2017 heeft Twitter de gegevensbescherming aangepast met het oog op de AVG. Er kan echter van worden uitgegaan dat persoonsgegevens in de VS worden gebruikt.
  • Als u een Twitter-plug-in wilt integreren in overeenstemming met de AVG, moet u statische links of links gebruiken die expliciet verwijzen naar externe inhoud en serviceproviders voordat ze worden geladen.
  • Cookie Consent Management is ook een belangrijke taak geworden voor website-exploitanten met betrekking tot de integratie van sociale media: Consentmanager is een krachtig hulpmiddel om niets aan het toeval over te laten op het gebied van gegevensbeschermingswetgeving.

Twitter en gegevensbescherming: de verwerking van persoonsgegevens begint bij de registratie

Als u zich als gebruiker op Twitter registreert, doet u afstand van rechten op de verwerking van uw gegevens . De vraag is alleen of je invloed hebt en of je zelf kunt bepalen met welk datagebruik je wel of niet instemt. Hier komt het onderwerp Twitter en AVG om de hoek kijken: Twitter verzamelt ongetwijfeld gebruikersgegevens. Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die sinds 2018 van kracht is, is de SMS-dienst verplicht om de toestemming van gebruikers te verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens .

Wat is van toepassing op gebruikers of website-exploitanten die tweets insluiten of ernaar linken? Deze gids werpt een gedifferentieerde blik op het onderwerp Twitter en gegevensbescherming en presenteert samen met de toestemmingsmanager een functionele oplossing voor het werkterrein Twitter en gegevensbescherming.

Voldoet uw website aan de eisen? Ontdek het met onze checklist

Checklist downloaden

Twitter en AVG: krijg duidelijkheid over de beginsituatie

Twitter zegt zelf in zijn richtlijnen dat tweets openbare uitingen zijn . Zodra een tweet is geplaatst, kan deze worden gedeeld of ingesloten zonder inbreuk te maken op de privacy van de afzender. Delen, retweeten of embedden maken daarbij onderdeel uit van het businessmodel. Met betrekking tot Twitter en gegevensbescherming wordt het altijd problematisch wanneer persoonsgegevens onbewust of zonder toestemming worden gebruikt.

Door zich aan te melden bij de short message service Twitter kan het bedrijf gegevens verwerken in de Verenigde Staten. Ongeacht de gegevensbescherming in Europa worden de gegevens in de VS verwerkt voor reclamedoeleinden, hier verdient het bedrijf immers een groot deel van zijn geld. In de VS worden de gegevens ook verwerkt met behulp van Google Analytics, zodat toestemming vereist is met het oog op de strenge eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Twitter geeft zelf aan dat het diensten voor dergelijke doeleinden inhuurt. Twitter en gegevensbescherming moeten daarom holistisch en over de eigen landsgrenzen worden bekeken . Wat betreft het wettelijk conforme gebruik in dit land, kunnen tools zoals de consentmanager zorgen voor een hoge mate van veiligheid.

Hashtag namens ons: wat zegt Twitter over #gegevensbescherming?

Een blik op de verklaringen van Twitter over cookies en gegevensbescherming leert dat het bedrijf vooral de nadruk legt op transparantie. Dat alleen is echter niet voldoende voor een wettelijk conforme bedrijfsvoering, omdat deze transparantie te allen tijde technisch feilloos moet worden gerealiseerd . Concreet betekent dit volgens de arresten van het Europese Hof van Justitie dat gebruikers expliciet toestemming moeten kunnen geven als persoonsgegevens worden verzameld of opgeslagen. Tegen deze achtergrond moeten de nieuwe gegevensbeschermingsregels die sinds medio 2017 bij Twitter van kracht zijn, worden gezien.

Twitter’s nieuwe opties voor privacy?

Met deze update wil Twitter gebruikers in het algemeen meer keuzemogelijkheden geven over het gebruik van persoonsgegevens. Het privacybeleid van Twitter vermeldt expliciet dat het gebruikers meer controle wil geven. Met de privacyinstellingen kunnen gebruikers nu specifieker bepalen welke diensten ze willen toestaan en in welke mate. Veel gebruikers nemen na registratie niet de tijd om het gedeelte met privacy-instellingen te controleren. Zij dienen dit echter wel te doen om inzicht te krijgen in de omvang van het mogelijke datagebruik.

Wat zegt Twitter over datagebruik?

Twitter verklaart dat het persoonlijke informatie ontvangt, ook als je als gebruiker alleen naar tweets kijkt en niet actief typt. Eerst en vooral moeten hier het IP-adres en het gebruikte apparaat worden vermeld. Gebruikers kunnen zelf beslissen of ze aanvullende informatie zoals telefoonnummers, e-mailadressen of contacten uit het adresboek met Twitter willen delen. Het platform bevestigt het gebruik van dergelijke informatie voor accountbeveiliging en om relevantere tweets weer te geven. Hieruit blijkt duidelijk in hoeverre persoonsgegevens kunnen worden gebruikt . Tegelijkertijd roept dit de vraag op hoe Twitter AVG-compliant kan worden geïntegreerd.

Blijf op de hoogte!

Abonneren op de nieuwsbrief

Juridische achtergrond: arresten van het Europees Hof van Justitie (HvJ)

Twitter stelt dat het zijn privacybeleid heeft geüpdatet met het oog op de in Europa geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming. De privacy van gebruikers moet in de toekomst zo goed mogelijk worden beschermd. Artikel 13 AVG bepaalt dat website-exploitanten uitgebreide informatie moeten verstrekken als persoonlijke gegevens moeten worden verzameld of opgeslagen. Dit is precies waar een tool voor toestemmingsbeheer zoals Consentmanager in het spel komt, waarmee websitebezoekers toestemming kunnen geven of gegevensverzameling kunnen weigeren in de aangegeven mate.

Twitter en cookies: uitdrukkelijke toestemming vereist

Met betrekking tot gegevensbeveiliging en de wettelijk conforme werking van een website, speelt het onderwerp cookietoestemmingsbeheer in ieder geval sinds de invoering van de strenge Algemene Verordening Gegevensbescherming een centrale rol. Gebruikers moeten het verzamelen van cookies expliciet kunnen goedkeuren of weigeren in een aangegeven mate. Als u tweets op uw website wilt embedden, moet u deze basis ook creëren met het oog op gegevensbeveiliging. Met de Consentmanager kan toestemmingsbeheer professioneel en vooral conform de AVG worden uitgevoerd. Voor website-exploitanten biedt zo’n krachtige tool een enorme extra actiezekerheid.

Gebruik Twitter-plug-in AVG-compatibel: dit zijn de randvoorwaarden

Veel bedrijven hebben Twitter-accounts om klanten te informeren over nieuws en om bedrijfscommunicatie met een maximaal digitaal bereik te promoten. Een Twitter-pictogram is vaak statisch geïntegreerd op de eigenlijke website, wat leidt naar het Twitter-profiel. Deze procedure is vanuit het oogpunt van gegevensbescherming onschadelijk, omdat Twitter en Co. geen persoonlijke gegevens kunnen verzamelen wanneer u uw eigen website bezoekt. Vanuit technisch oogpunt is een statische link de veiligste oplossing om Twitter en gegevensbescherming voor uw eigen website op de meest hulpbronnenbesparende manier op te lossen.

Twitter-plug-in AVG-compatibel integreren? Toestemming zou vereist zijn!

Aan de andere kant wordt het op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming problematisch als een plug-in voor sociale media zoals Twitter-feed op uw eigen website is geïntegreerd. Technisch gezien is het heel eenvoudig om een code op de homepage te integreren. Het probleem van gegevensbescherming blijkt uit het feit dat er ook trackingcodes zijn opgenomen , die een bedreiging kunnen vormen voor de privacy van gebruikers. Dergelijke plug-ins verzenden altijd gegevens, wat betekent dat er direct actie moet worden ondernomen vanuit het oogpunt van gegevensbescherming. Zelfs websitebezoekers die niet zijn geregistreerd bij Twitter kunnen worden beïnvloed. Gegevens zoals het IP-adres kunnen automatisch en zonder toestemming van de persoon worden verzameld, wat niet in overeenstemming is met de toepasselijke gegevensbescherming.

Twitter-plug-in & AVG: dit zijn mogelijke oplossingen voor website-exploitanten

Als websitebeheerder heeft u geen controle meer over de gegevensbescherming over deze inhoud. Voor de zekerheid moet u dergelijke plug-ins verwijderen en alleen verwijzen naar een Twitter-profiel met een gekoppelde afbeelding. Anders is een uitgebreide gegevensbeschermingsverklaring nodig, of u moet bezoekers vóór het laden van deze inhoud om toestemming vragen voor de overdracht van gegevens aan externe dienstverleners op dit punt. Uiterlijk sinds het arrest van het Europese Hof van Justitie lijkt het dringend noodzakelijk om een privacyverklaring of een link ernaar op het eigen Twitter-profiel op te nemen.

Een zogenaamde 2-klik-oplossing is ook mogelijk om Twitter en de AVG te koppelen: knoppen blijven inactief totdat gebruikers ze bewust activeren. Tot die tijd kan er geen uitwisseling van persoonsgegevens zoals het IP-adres plaatsvinden.

Het probleem van gedeelde verantwoordelijkheid in de digitale ruimte

Artikel 26 AVG spreekt van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit geval doet zich altijd voor wanneer plug-ins worden gebruikt of tweets worden geïntegreerd. De verklaring inzake gegevensbescherming moet in dit opzicht worden aangepast, aangezien de juridische situatie niet helemaal duidelijk is. Exploitanten kunnen en moeten echter een AVG-conforme oplossing voor hun eigen website implementeren. Laten we tot slot eens kijken hoe dit eruit kan zien en welke voordelen een krachtige tool voor toestemmingsbeheer zoals Consentmanager biedt.

Met de Consent Manager kan Twitter worden geïntegreerd in overeenstemming met de AVG

Tot nu toe zou je kunnen begrijpen dat Twitter meer transparantie geeft aan gegevensbescherming met meer configuraties voor de gebruiker. Dit ontslaat website-exploitanten echter geenszins van de verplichting om het gebruik van gegevens aan te geven in het geval van de integratie van plug-ins.

Iedereen die Twitter niet integreert met een statische link op de eigen website zal erop moeten wijzen dat de gegevens worden gebruikt door externe dienstverleners voordat de gegevens worden geladen. Om uw eigen website inclusief Twitter te kunnen exploiteren in overeenstemming met de AVG, is sinds het arrest van het Europese Hof van Justitie het onderwerp cookietoestemmingsbeheer in de belangstelling komen te staan. Als website-exploitant kunt u de Toestemmingsmanager gebruiken om alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om Twitter en gegevensbescherming op een juridisch veilige manier te combineren. Dit geldt in het bijzonder ook als u Google Analytics gebruikt om uw website te optimaliseren . Met een banner voor toestemmingsbeheer die verschijnt, zorgt u ervoor dat website-exploitanten volledig worden geïnformeerd, toestemming kunnen geven voor het gebruik van gegevens of persoonlijke configuraties kunnen maken.

Professionaliseer Twitter en gegevensbescherming met Consentmanager

Met Consentmanager vertrouwt u op een in de praktijk geteste en aanpasbare oplossing die de wettelijke vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming implementeert. Afgezien van de veiligheid van handelen onder de wetgeving inzake gegevensbescherming, zorgt u voor een positieve gebruikerservaring door de toestemmingsmanager te integreren. Studies tonen aan dat professioneel beheer van toestemming voor cookies leidt tot een hogere acceptatie en langere bewaartijden. De voorbeeldige omgang met persoonsgegevens wekt vertrouwen, wat een positief effect kan hebben op het imago. Met een consent management provider investeert u niet alleen in de rechtszekerheid van uw website, maar ook in de meetbare (!) performance. Met het realtime overzicht kunt u gericht de huidige prestaties analyseren en conclusies trekken voor optimalisatie .

Twitter en gegevensbescherming: niets mag aan het toeval worden overgelaten als het gaat om juridisch bindend

Vooral met het oog op het onderwerp Twitter en gegevensbescherming wordt het internationale bereik snel duidelijk. Als uw website internationaal georiënteerd is en dagelijks gebruikers van over de hele wereld bereikt, kan met de Consent Manager een functionele meertalige oplossing worden ingezet. De centrale banner voor gegevensbescherming verschijnt automatisch in de betreffende landstaal in het AVG-gebied. De toestemmingsmanager wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de website dankzij automatische aanpassings- en aanpassingsmogelijkheden. Het laat elke bezoeker zien dat u als operator uw verantwoordelijkheid neemt. Twitter en privacy zijn een complexe uitdaging. Met een tool als de Consentmanager kan deze uitdaging technisch snel en betrouwbaar worden aangegaan.

Veelgestelde vragen over Twitter en gegevensbescherming: misschien ben je hier ook in geïnteresseerd

[sp_easyaccordion id=”3325″]