Rechts

Nieuwe mijlpaal in gegevensbescherming: American Privacy Rights Act 2024


American Privacy Rights Act 2024 Nieuwsbriefkop

In de Verenigde Staten worden privacywetten momenteel op federaal niveau geïmplementeerd, terwijl in 19 staten dergelijke wetten van kracht zijn. De voorgestelde American Privacy Rights Act (APRA) , geïntroduceerd door de House Committee on Energy and Commerce op 7 april 2024, zou echter binnenkort landelijke privacy- en veiligheidsnormen kunnen vaststellen. APRA, dat zich nog in de voorstelfase bevindt, zal regels invoeren voor geautomatiseerde besluitvormingstechnologieën (zoals AI) en aanvullende regels vaststellen voor ‘grote gegevensverzamelaars’ en ‘gegevenstussenpersonen’. De wet op de gegevensbescherming zou 180 dagen na goedkeuring van kracht worden.

Wat betekent dit voor bedrijven? Enerzijds kan dit de interne complianceprocessen vereenvoudigen. Aan de andere kant vereist het een herziening en wellicht aanpassing van de huidige bedrijfspraktijken. De reikwijdte en definities van persoonsgegevens onder APRA kunnen verschillen van de huidige wetten, waardoor gedetailleerde analyse en aanpassing vereist zijn.

Terwijl we de voortgang van deze wet blijven volgen, kunt u ons volgen voor verdere updates over de mogelijke impact van de Amerikaanse Privacy Rights Act op uw bedrijf.


meer opmerkingen

Jetzt zu consentmanager wechseln

Nieuwsbrief 07/2024

consentmanager wijzigingsaanbod Bent u ontevreden over uw huidige aanbieder van toestemmingsbeheer, maar bent u bang voor de technische inspanningen die een wijziging met zich meebrengt? Dan hebben wij een aantrekkelijk aanbod voor u. Schakel nu over naar consentmanager en dankzij onze nieuwe compatibiliteitsmodus zal de technische overstap moeiteloos zijn. Wat moet je hiervoor doen? Vervang […]
Einhaltung der EU-Verordnung über künstliche Intelligenz consentmanager
Rechts

EU-regelgeving inzake kunstmatige intelligentie

De EU-AI-regelgeving wordt in augustus 2024 van kracht Na het eerste voorstel van de Europese Commissie in april 2021 heeft het Europees Parlement de EU-verordening inzake kunstmatige intelligentie aangenomen. Deze werd in juli 2024 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is nu beschikbaar in alle 24 officiële talen van de EU-lidstaten. De […]