Nieuw

Wet op de Digitale Markten: De wet op digitale markten wordt eenvoudig uitgelegd


Wet digitale markten EU

De EU Digital Markets Act (DMA), ook bekend als de Digital Markets Act, heeft tot doel een gezond niveau van concurrentie tussen digitale bedrijven te behouden door bepaalde regels en straffen op te leggen aan de ‘poortwachters’ voor niet-naleving. de grootste digitale platforms die momenteel de online ruimte domineren. Tegelijkertijd heeft het tot doel innovatie op de onlinemarkt te bevorderen en de rechten en belangen van zowel bedrijven als consumenten te beschermen.

De Digital Markets Act (DMA) is begin november 2022 in werking getreden, de bepalingen ervan zijn van kracht vanaf 2 mei 2023 en de Commissie heeft alleen de bevoegdheid om deze bepalingen af ​​te dwingen.

Op wie is de DMA van toepassing?

De Wet Digitale Markten is van toepassing op de zogenaamde ‘poortwachters’, dat wil zeggen de grote online spelers op de digitale markt die worden geselecteerd op basis van bepaalde kwantitatieve criteria en worden gereguleerd onder de DMA om mogelijk misbruik van marktmacht te voorkomen.

Op 6 september 2023 heeft de Europese Commissie zes poortwachters aangewezen die zes maanden na die datum moeten voldoen aan de compliancenormen van de DMA.

De zes genoemde poortwachters waren:

 1. alfabet
 2. Amazone
 3. Appel
 4. Byte-dans
 5. Meta
 6. Microsoft

Hieronder ziet u een door de Europese Commissie gepubliceerde afbeelding met de zes poortwachters en hun belangrijkste platforms.

Wet op de digitale markten Poortwachters en kernplatformdienst

Bron afbeelding: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_4328

Welke criteria heeft de Europese Commissie gebruikt om de poortwachters te identificeren?

Er werden drie belangrijke kwantitatieve criteria gebruikt:

 1. Het bedrijf genereert een bepaalde jaaromzet in de Europese Economische Ruimte en biedt een centrale platformdienst aan in minimaal drie EU-lidstaten;
 2. het bedrijf biedt een gecentraliseerde platformdienst aan meer dan 45 miljoen maandelijkse actieve eindgebruikers die woonachtig of gevestigd zijn in de EU en meer dan 10.000 jaarlijkse actieve zakelijke gebruikers die in de EU wonen; En
 3. het bedrijf voldoet al drie jaar aan het tweede criterium.

Wat zijn de regels en sancties van de Digital Markets Act?

Er zijn do’s en don’ts waar de poortwachters zich aan moeten houden. Allemaal met als doel bij te dragen aan eerlijke concurrentie, innovatie en het voordeel van de consument.

Volgens de Commissie zijn er enkele voorbeelden van do’s en don’ts.

Poortwachters moeten dit in de toekomst doen:

 • Laat in bepaalde situaties derden samenwerken met de eigen diensten van Poortwachter.
 • Geef uw zakelijke klanten toegang tot de data die zij genereren bij het gebruik van het Gatekeeper Platform.
 • Geef adverteerders en uitgevers de nodige tools en informatie om de advertenties die door de Gatekeeper worden gehost zelf te beoordelen.
 • Bied zakelijke klanten de mogelijkheid om buiten het Gatekeeper-platform te adverteren en contracten af ​​te sluiten met hun klanten.

In de toekomst zullen poortwachtersplatforms niet langer het volgende mogen doen:

 • Beoordeel diensten en producten die door Poortwachter zelf worden aangeboden beter dan vergelijkbare diensten en producten die door derden op het Poortwachter Platform worden aangeboden.
 • Voorkom dat consumenten in contact komen met bedrijven buiten hun platform.
 • Voorkom dat consumenten vooraf geïnstalleerde software of applicaties verwijderen als ze dat willen.
 • Volg eindgebruikers buiten de kernplatformdienst van de poortwachter voor gerichte reclamedoeleinden zonder effectieve toestemming.

❗Het niet naleven ervan kan leiden tot boetes tot 10% van de wereldwijde jaaromzet van het bedrijf, en tot 20% in geval van herhaalde overtreding.

Volgende stappen?

De poortwachters moeten nu voldoen aan de do’s en don’ts van de Europese Commissie en een rapport indienen bij de Europese Commissie waarin de maatregelen worden beschreven die zijn genomen om aan de regelgeving te voldoen. Bovendien moeten ze een rapport indienen bij de Europese Commissie waarin de technieken worden beschreven die worden gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

Handhaving van de Digital Markets Act (DMA) zal daarom leiden tot een eerlijker speelveld tussen poortwachters en kleinere bedrijven, inclusief potentiële nieuwkomers.

Blijf op de hoogte en bereid u voor op de veranderingen die de Digital Markets Act met zich mee zal brengen.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven of test vandaag nog uw naleving met onze gratis Cookie Website Checker .


meer opmerkingen

Jetzt zu consentmanager wechseln

Nieuwsbrief 07/2024

consentmanager wijzigingsaanbod Bent u ontevreden over uw huidige aanbieder van toestemmingsbeheer, maar bent u bang voor de technische inspanningen die een wijziging met zich meebrengt? Dan hebben wij een aantrekkelijk aanbod voor u. Schakel nu over naar consentmanager en dankzij onze nieuwe compatibiliteitsmodus zal de technische overstap moeiteloos zijn. Wat moet je hiervoor doen? Vervang […]
Einhaltung der EU-Verordnung über künstliche Intelligenz consentmanager
Rechts

EU-regelgeving inzake kunstmatige intelligentie

De EU-AI-regelgeving wordt in augustus 2024 van kracht Na het eerste voorstel van de Europese Commissie in april 2021 heeft het Europees Parlement de EU-verordening inzake kunstmatige intelligentie aangenomen. Deze werd in juli 2024 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is nu beschikbaar in alle 24 officiële talen van de EU-lidstaten. De […]