Rechts

Google’s beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de EU: wat bedrijven moeten weten


Afbeelding van een hand die een telefoon vasthoudt en op het scherm een ​​Google-zoekpagina wordt weergegeven

In het Google EU-gebruikerstoestemmingsbeleid worden de specifieke vereisten uiteengezet waaraan uitgevers, adverteerders, bedrijven en andere partijen moeten voldoen bij het gebruik van Google-services zoals Google Ads. Het Beleid weerspiegelt de vereisten van de wetgeving inzake gegevensbescherming in Europa, in het bijzonder de AVG en de ePrivacy-richtlijn, en is daarom van toepassing op gebruikers die zich richten op eindgebruikers in de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk. Gebruikers die zich niet houden aan het Google EU-gebruikerstoestemmingsbeleid kunnen daarom geen Google-services op hun website gebruiken. Hieronder gaan we dieper in op het beleid en de acties die bedrijven moeten ondernemen.

Het in 2015 geïntroduceerde EU-beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers heeft aanzienlijke veranderingen ondergaan, vooral in 2018, toen de AVG van kracht werd. Deze veranderingen zijn ingegeven door de behoefte aan sterkere methoden voor toestemming van gebruikers, waarbij gebruikers geïnformeerde en expliciete toestemming moeten geven voordat cookies en andere trackingtechnologieën op hun apparaten kunnen worden opgeslagen of geopend. En met de update van Google van mei 2022 heeft het bedrijf aan deze vereiste voldaan door van zijn gebruikers van Google Ads en andere services te eisen dat ze geldige toestemming verkrijgen van gebruikers in de Europese Unie (EU/EER) en het Verenigd Koninkrijk.

Concreet vereist het Google-beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de EU dat website-exploitanten en app-ontwikkelaars eindgebruikers duidelijke en gemakkelijk toegankelijke informatie bieden over de verzameling en verwerking van hun persoonlijke gegevens. Ze moeten ook elke partij identificeren die persoonlijke gegevens van gebruikers heeft ontvangen om hun toestemming voor het gebruik van cookies of mobiele identificatiegegevens te verkrijgen.

Wie moet voldoen aan het Google-beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie?

Het Beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de EU is in de eerste plaats van toepassing op website-exploitanten, app-ontwikkelaars en adverteerders die Google-producten gebruiken en zich richten op eindgebruikers in de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk (VK). Dit betekent dat adverteerders en websitebeheerders die Google-producten zoals Google Ads en Google AdSense gebruiken, aan dit beleid moeten voldoen. Anders loopt u het risico dat uw Google-profiel wordt geblokkeerd!
De EER omvat de EU-lidstaten, maar ook IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Als u in de EER of het Verenigd Koninkrijk bent gevestigd en uw website of app is gericht op gebruikers in die regio’s, moet u aan dit beleid voldoen.

Hoe kan de naleving van het EU-beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers worden gewaarborgd?

Naleving van het EU-beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers kan worden verzekerd door

  • Gebruikers voorzien van duidelijke en gemakkelijk toegankelijke informatie over de verzameling en het gebruik van hun persoonlijke gegevens, b.v. B. via een privacybeleid of een cookiebeleid, afhankelijk van de activiteiten van uw bedrijf.
  • Verkrijg expliciete toestemming van gebruikers via mechanismen zoals de knoppen ‘Ik ga akkoord’ of ‘Ik accepteer’, een cookiebanner of een cookiewaarschuwing.
  • Identificeer alle partijen (inclusief Google) die geautoriseerd zijn om persoonlijke informatie van gebruikers te verzamelen en deze informatie met gebruikers te delen. U kunt deze lijst ook weergeven in uw cookiebanner.
  • Link naar het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google om gebruikers te informeren over hoe Google hun persoonlijke gegevens gebruikt.
  • En het allerbelangrijkste: gebruik een Consent Management Platform (CMP) zoals consentmanager om alle bovenstaande stappen te vereenvoudigen.

Uw criteria voor het selecteren van een CMP voor naleving:

Er zijn verschillende manieren om toestemmingsmechanismen te creëren, waaronder interne en externe platforms voor toestemmingsbeheer.

Google biedt een lijst met gecertificeerde toestemmingsoplossingen (zoals wij!) voor Ad Manager en AdMob die de nalevingsinspanningen helpen stroomlijnen. Samenwerking met CMP’s en het gebruik van raamwerken zoals het Transparency and Consent Framework (TCF) van IAB Europe kan de naleving verder garanderen.

Bij het selecteren van een CMP die voldoet aan het EU-beleid inzake toestemming van gebruikers, moeten de volgende criteria in overweging worden genomen:

  • De oplossing moet duidelijke en geïnformeerde toestemming van gebruikers voor het gebruik van cookies en persoonlijke gegevens mogelijk maken.
  • Het moet aanpassingsopties bieden die uw specifieke omstandigheden en de opties die aan gebruikers worden aangeboden weerspiegelen.
  • Het moet worden geïntegreerd met het Transparency and Consent Framework (TCF) van IAB Europe, aangezien Google heeft aangekondigd dat door Google gecertificeerde CMP’s moeten samenwerken met het TCF om advertenties weer te geven in de EER en het VK. Begin voor de zekerheid nu met consentmanager als uw door Google gecertificeerde platform.
  • De oplossing moet in staat zijn alle partijen die gebruikersgegevens verzamelen, inclusief Google, te identificeren en deze informatie aan gebruikers bekend te maken.
  • Het moet een mechanisme bieden voor het bijhouden van gegevens over de toestemming van gebruikers.

Met consentmanager , een door Google gecertificeerd platform voor toestemmingsbeheer, maakt u de juiste (en conforme) keuze. Begin vandaag!


meer opmerkingen

Jetzt zu consentmanager wechseln

Nieuwsbrief 07/2024

consentmanager wijzigingsaanbod Bent u ontevreden over uw huidige aanbieder van toestemmingsbeheer, maar bent u bang voor de technische inspanningen die een wijziging met zich meebrengt? Dan hebben wij een aantrekkelijk aanbod voor u. Schakel nu over naar consentmanager en dankzij onze nieuwe compatibiliteitsmodus zal de technische overstap moeiteloos zijn. Wat moet je hiervoor doen? Vervang […]
Einhaltung der EU-Verordnung über künstliche Intelligenz consentmanager
Rechts

EU-regelgeving inzake kunstmatige intelligentie

De EU-AI-regelgeving wordt in augustus 2024 van kracht Na het eerste voorstel van de Europese Commissie in april 2021 heeft het Europees Parlement de EU-verordening inzake kunstmatige intelligentie aangenomen. Deze werd in juli 2024 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is nu beschikbaar in alle 24 officiële talen van de EU-lidstaten. De […]