Nieuw

Het Indiase parlement keurt de wet op de bescherming van digitale persoonsgegevens 2023 goed


Wet Bescherming Persoonsgegevens 2023

De Digital Personal Data Protection Bill 2023 is de Indiase wet inzake gegevensbescherming die op 3 augustus in het parlement is ingediend. Het Lagerhuis van India, Lok Sabha, heeft de wet op 7 augustus aangenomen, gevolgd door het Hogerhuis Rayja Sabha op 9 augustus 2023. De laatste stap is nu de ondertekening door de Indiase president Droupadi Murmu.

De Wet bescherming digitale persoonsgegevens 2023 heeft tot doel “de verwerking van digitale persoonsgegevens te reguleren op een manier die zowel het recht van individuen op bescherming van hun persoonsgegevens als de noodzaak van de verwerking van die persoonsgegevens voor wettige doeleinden erkent”.

De wet is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in India en zal ook van toepassing zijn op persoonsgegevens buiten het land als het gaat om bedrijven die goederen of diensten aanbieden. Om te begrijpen wat persoonsgegevens precies zijn, kunt u de officiële definitie lezen in het concept Wetsvoorstel digitale bescherming persoonsgegevens 2023 . Voor uw gemak volgt hier een korte beschrijving rechtstreeks uit het wetsontwerp (origineel in het Engels, vertaald in het Duits):

“Persoonsgegevens worden gedefinieerd als ‘alle gegevens over een persoon die identificeerbaar is uit of verband houdt met die gegevens'”. Evenzo wordt “verwerking” gedefinieerd als een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde bewerking of een geheel van bewerkingen uitgevoerd op digitale persoonsgegevens.

Kernelementen van de Wet bescherming digitale persoonsgegevens 2023:

 • Toestemming : een toestemmingsverklaring is vereist om de toestemming van de betrokkene te verkrijgen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig is. De toestemming moet informatie bevatten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens en de details waarover persoonsgegevens moeten worden verzameld.
 • Principes : Het wetsontwerp is gebaseerd op de volgende principes, die de rechtmatige omgang met persoonsgegevens waarborgen:
  • Het beginsel van toestemming, rechtmatigheid en transparantie bij het gebruik van persoonsgegevens;
  • Het principe van doelbinding (gebruik van persoonsgegevens alleen voor het doel vermeld op het moment dat de toestemming van de eigenaar van de gegevens werd verkregen);
  • Het principe van gegevensminimalisatie (alleen zoveel persoonsgegevens verzamelen als nodig is voor het aangegeven doel);
  • Het principe van gegevensnauwkeurigheid (ervoor zorgen dat gegevens correct en up-to-date zijn);
  • Het principe van opslagbeperking (gegevens alleen opslaan zolang ze nodig zijn voor het aangegeven doel);
  • Het principe van redelijke veiligheidsmaatregelen; En
  • Het verantwoordingsbeginsel (door datalekken en wetsovertredingen te veroordelen en sancties op te leggen).
 • Meer rechten voor individuen: Het wetsvoorstel versterkt ook (maar is niet beperkt tot) de volgende rechten voor individuen:
  • Het recht op informatie over de verwerking van persoonsgegevens;
  • Het recht op rectificatie en verwijdering van uw eigen gegevens;
  • Het recht om iemand aan te stellen die voor uw rechten zorgt in het geval van uw overlijden of arbeidsongeschiktheid.
 • Kinderrechten: het wetsontwerp verbiedt de verwerking van gegevens die van invloed zijn op het welzijn van kinderen of die betrekking hebben op het volgen/volgen van hun gedrag of gerichte reclame
  • Volgens het wetsontwerp is de verwerking van persoonsgegevens van kinderen door de verwerkingsverantwoordelijke alleen toegestaan ​​met toestemming van de ouders.

Wat u kunt doen om te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens 2023

Wees alert op eventuele wijzigingen of updates van wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, aangezien de wet zich in de laatste fase bevindt en nog niet volledig is aangenomen. In de tussentijd kunt u zich alvast vertrouwd maken met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en uw bedrijf beveiligen. Met name als uw bedrijf actieve cookies gebruikt, kunt u beginnen met het implementeren van een cookiemelding.

Om te controleren welke cookies actief zijn op uw website, voert u hier de URL van uw website in onze cookie-checker in.


meer opmerkingen

Jetzt zu consentmanager wechseln

Nieuwsbrief 07/2024

consentmanager wijzigingsaanbod Bent u ontevreden over uw huidige aanbieder van toestemmingsbeheer, maar bent u bang voor de technische inspanningen die een wijziging met zich meebrengt? Dan hebben wij een aantrekkelijk aanbod voor u. Schakel nu over naar consentmanager en dankzij onze nieuwe compatibiliteitsmodus zal de technische overstap moeiteloos zijn. Wat moet je hiervoor doen? Vervang […]
Einhaltung der EU-Verordnung über künstliche Intelligenz consentmanager
Rechts

EU-regelgeving inzake kunstmatige intelligentie

De EU-AI-regelgeving wordt in augustus 2024 van kracht Na het eerste voorstel van de Europese Commissie in april 2021 heeft het Europees Parlement de EU-verordening inzake kunstmatige intelligentie aangenomen. Deze werd in juli 2024 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is nu beschikbaar in alle 24 officiële talen van de EU-lidstaten. De […]