Nieuwsbrief 05/2021

Verbeterde rapportage

Deze maand hebben we ons vooral gericht op het CMP-rapport en hebben we veel kleine wijzigingen doorgevoerd die het dagelijks werken met de rapporten gemakkelijker maken. Dit omvat onder meer meervoudige selectie voor filters, meer exportmogelijkheden, beter overzicht en uitleg van de kolommen en een verbeterde manier van tellen van acceptatie, afwijzing en gebruikergedefinieerde selectie.

Daarnaast hebben we verschillende kleine ontwerpfuncties toegevoegd – met name de mogelijkheid om een “Opslaan en doorgaan”-knop in de toestemmingslaag rechtsboven weer te geven volgens de CNIL-aanbevelingen.

Ook nieuw: de categorieën van de verwerkte gegevens worden nu ook per aanbieder weergegeven. Zo kan de bezoeker meer gedetailleerde informatie verkrijgen en wordt de rechtszekerheid vergroot.

Webinars in juni

Webinars over actuele gegevensbeschermingsonderwerpen zullen in juni weer plaatsvinden. Dit zijn:

Meer nieuwe functies en wijzigingen

  • Meer functies voor previews (dynamische inhoudsblokkering)
  • Nieuwe macro’s voor teksten
  • Expliciete toestemming als nieuwe wettelijke basis
  • Bugfixes voor gebruik met Iframes
  • … en veel meer.