Nieuwsbrief 2020/12

gegevensbeheerder

Uitgangspunt van de AVG is om duidelijk te communiceren wie welke gegevens verwerkt en met welk doel. Om voor meer transparantie voor de websitebezoeker te zorgen, biedt consentmanager nu de mogelijkheid om de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming direct in de toestemmingslaag te benoemen. Om de weergave in te schakelen, gaat u naar Menu > CMP’s > Bewerken en vinkt u het selectievakje Display-eigenaar aan.

Belangrijke uitspraken in Duitsland en Frankrijk

De afgelopen weken zijn er in Duitsland en Frankrijk enkele belangrijke arresten en beslissingen genomen. In Duitsland moest de regionale rechtbank van Rostock beslissen over een zaak waarin het ging om welke informatie de toestemmingslaag moet weergeven en hoe deze moet functioneren. Een conclusie van het arrest is met name dat er sprake moet zijn van een gelijkwaardige selectie. Dit betekent dat er een accept- en een weigerknop moet zijn en deze “gelijkwaardig” gepresenteerd moeten worden. In het betreffende geval was bijvoorbeeld de accept-knop groen gekleurd en leidde de tweede knop naar de gedetailleerde instellingen en was grijs en dus minder belangrijk.
Aanbeveling: Controleer uw ontwerpen en zorg ervoor dat ze een knop Accepteren en Weigeren hebben en dat ze gelijk zijn ontworpen.
Daarnaast heeft de Franse gegevensbeschermingsautoriteit boetes opgelegd. Google (€ 100 miljoen boete), Amazon (€ 35 miljoen boete) en Carrefour (ongeveer € 3 miljoen boete) werden getroffen. De autoriteiten worden daarom veel actiever en het is raadzaam om de instellingen van de toestemmingslaag te controleren.

webinars

In december vond een aantal webinars plaats, met name over Getting Started en IAB TCF v2. De documenten en video’s van de webinars zijn nu online te vinden op onze website: https://www.consentmanager.de/wissen/videos/

Meer nieuwe functies en wijzigingen

  • Verbeteringen melden
  • Verbeteringen automatisch blokkeren
  • Betere ondersteuning van WCAG-normen
  • … en veel meer.