Nieuw

categorie : Nieuw

rapporten Vanwege de grote vraag hebben we ons deze maand gericht op het verbeteren van de rapportages. Naast een comfortabelere laadweergave, hebben we de reikwijdte van rapportage opnieuw uitgebreid en nu ook bezoeken, genegeerde toestemmingslagen, actieve sprongen en meer geregistreerd. Dit geeft u een nog uitgebreider beeld van hoe uw bezoekers omgaan met de toestemmingslaag. … Continue Reading

categorie : Nieuw

Onze nieuwe website is er Met trots presenteren wij u ons nieuwe logo en onze nieuwe website. Onze bekende zeshoek blijft, maar is nu frisser en moderner. Wijzigingen in het IAB TCF-beleid Zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief heeft het IAB de richtlijnen voor deelname aan het IAB TCF aangepast. Let op de volgende wijzigingen: … Continue Reading

categorie : Nieuw

De Franse gegevensbeschermingsautoriteit CNIL is de afgelopen weken zeer actief geweest en heeft verschillende boetes opgelegd voor onjuiste omschrijving van cookies en gegevensverwerking op websites van grote bedrijven. Hier is een kort overzicht. Google – 100 miljoen euro boete Begin december 2020 werd de grootste boete tot nu toe opgelegd voor “cookie-overtredingen” – hier tegen … Continue Reading

categorie : Nieuw

De Nedersaksische staatscommissaris voor gegevensbescherming heeft nieuwe richtlijnen en instructies gepubliceerd over hoe een conforme toestemmingslaag eruit moet zien. De belangrijkste informatie is hier samengevat. Continue Reading