Nieuw

Nieuwsbrief 02/2024


DSA van kracht: Is de Wet Digitale Diensten van toepassing op uw bedrijf?

In ons nieuwste artikel kijken we naar de belangrijke updates en uitgebreide verplichtingen voor extra online sites als gevolg van de Digital Services Act (DSA), een belangrijk onderdeel van het initiatief ‘Europa geschikt voor het digitale tijdperk’ van de Europese Commissie. De DSA is sinds 25 augustus 2023 van toepassing op grote online platforms en zoekmachines en is nu sinds 17 februari 2024 volledig van toepassing op andere online platforms. Omdat veel websites als online platforms kunnen worden beschouwd, kan van hen worden verlangd dat zij aan de DSA voldoen. Wilt u weten of u hieraan moet voldoen en wat u eraan kunt doen, lees dan hier meer: ​​https://www. consentmanager .net/knowledge/dsa-for-online-platforms/

Elimineer cookies van derden en pas uw CMP Consent Scope-instellingen aan

De aanstaande eliminatie van cookies van derden zou aanzienlijke veranderingen in de toestemmingsprocessen van websites vereisen. Vanwege deze wijzigingen raden we ten zeerste aan dat onze gebruikers die onze instellingen voor het toestemmingsbereik gebruiken, overschakelen naar domeinspecifieke toestemming. Wilt u meer weten, klik dan hier: https://www. consentmanager .net/knowledge/news/third-party-cookies-and-cmp-consent-scope

Tool Spotlight: Schaal uw toestemmingsbeheer met onze mogelijkheden voor meerdere locaties

Beheert u honderden websites tegelijk? Moet u vanaf één dashboard een consistent CMP-ontwerp bieden aan al uw sites? Of maakt u liever opstellingen op maat die voldoen aan de verschillende wettelijke eisen van verschillende locaties? Met onze ondersteuningstools voor meerdere sites kunt u het online toestemmingsproces voor wel honderden websites stroomlijnen! Om u op weg te helpen, vindt u hier een kort overzicht van onze functies:

Beheer eenvoudig machtigingen en toegang tot verschillende subaccounts

Organisaties die met partners of klanten werken, kunnen voor de uitdaging staan ​​om de toegang tot verschillende gegevensniveaus of rapporten veilig en efficiënt te distribueren. Onze tools bieden oplossingen met de mogelijkheid om beperkte toegang toe te wijzen. U kunt subaccounts aanmaken voor partners of klanten en hen toegang verlenen tot specifieke gegevens of rapporten.

Uniform beheer van meerdere sites

Beheer meerdere sites onder één account met één CMP-code. Implementeer dezelfde CMP-code op alle websites om consistente toestemmingsbeheerpraktijken te garanderen en de ontwerpconsistentie en merkintegriteit op alle digitale fronten te behouden. Of pas speciale instellingen toe om naleving van verschillende wettelijke normen mogelijk te maken.

Automatiserings- en bulkbewerkingsfuncties

Dankzij automatiseringen kunt u bulkbewerkingen uitvoeren op een groot aantal websites, waardoor de beheerefficiëntie aanzienlijk wordt verhoogd. Verenig uw leverancierslijsten door een consistente leverancierslijst op alle websites bij te houden, waardoor de interactie met derden eenvoudiger wordt. Dankzij automatische doeltoewijzing kunnen site-eigenaren automatisch een consistente lijst met doeleinden bijwerken en toewijzen aan trackers die op elke site worden gebruikt, waardoor handmatige tussenkomst overbodig wordt.

Als u vragen heeft, kunt u hier contact opnemen met een van onze experts!
https://www.consentmanager.net/bookacall/

Webinar: Google Consent Mode v2 – mis het niet!

Iedereen heeft het over Google Consent Mode v2. Veel adverteerders en website-exploitanten hebben over dit onderwerp nog steeds uiteenlopende vragen over wat de nieuwe vereisten van Google precies voor hun bedrijf betekenen en hoe zij de wettelijke en technische vereisten in detail moeten implementeren.
consentmanager wil deze vragen graag beantwoorden en in een webinar de belangrijkste feiten en noodzakelijke implementatiestappen toelichten. Daarnaast geeft Jan Winkler , CEO van consentmanager , u volop de gelegenheid om uw individuele vragen te stellen.

Webinar: Google Consent Mode v2 met Jan Winkler
In het Duits: 27 februari 2024 | 11:00 uur CET – Schrijf u nu in: https://www. consentmanager
In het Engels: 28 februari 2024 | 11:00 uur CET – Schrijf u nu in: https://www. consentmanager .net/webinar/

Webinar “Geen cookies = omzetverlies?” op 11 maart 2024

Op maandag 11 maart om 15.00 uur vindt het webinar ‘Geen cookies = omzetverlies?’ plaats samen met onze partner Refinery89. Lees meer over de impact van een digitale ‘cookieloze’ wereld op uitgevers en adverteerders. De twee experts Robin de Wit (CSO Refinery89) en Jan Winkler (CEO consentmanager ) bespreken onderwerpen als:

 • Wat staat uitgevers in 2024 te wachten met betrekking tot de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (DAS, DMA)?
 • Bestaat er een direct verband tussen het elimineren van cookies en omzetverlies?
 • Lees meer over cookie-veilige oplossingen zoals Contextual+ en contentontwerptechnieken die uitgevers en adverteerders kunnen helpen in een cookie-vrije wereld.

Schrijf je nu in: https://events.teams.microsoft.com/event/540293ef-689e-4c37-9350-efe049b1bccb@7117068e-7ca2-4ea3-b1a9-2ae37280d6bb
Het webinar vindt plaats in het Engels

Belangrijke update: Nieuwe Zwitserse technische richtlijnen over toestemming

Nieuwe technische richtlijnen van de Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC) vereisen dat website-eigenaren, bedrijven en organisaties onnodige cookies vooraf blokkeren. Deze update is in tegenspraak met de richtlijnen van de huidige herziene Federal Data Protection Act (nDSG), wat betekent dat website-eigenaren mogelijk hun mechanismen voor het verzamelen van toestemming op hun website moeten bijwerken.

De nieuwe Federal Data Protection Act (nDSG) verduidelijkt hoe de persoonlijke gegevens van Zwitserse burgers moeten worden behandeld en richt zich op “Privacy by Design” en “Privacy by Default”. Er waren echter geen cookiebanners vereist voor toestemming van de gebruiker.
De nieuwe richtlijnen in paragraaf 5.1 van het document “Technische en organisatorische maatregelen” (TOM) van de FDPIC hebben deze ideeën echter uitgebreid en nieuwe vereisten toegevoegd. Jij hebt nodig:

Niet-essentiële cookies vooraf blokkeren: Websites moeten niet-essentiële cookies standaard uitschakelen totdat gebruikers toestemming geven. De privacy van gebruikers wordt beschermd vanaf het moment dat zij de site betreden.
Actieve toestemming voor aanvullende cookies: Het inschakelen van niet-essentiële cookies vereist de actieve toestemming van de gebruiker en benadrukt de noodzaak van een duidelijk en geïnformeerd besluit.
Minimale gegevensverzameling via gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen: Het principe “gegevensbescherming via gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen” vereist dat alleen de minimale informatie wordt verwerkt na het verzamelen van gegevens.

Actiepunten voor compliance

Totdat de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven, moet u ervoor zorgen dat u de cookies die door uw Consent Management Platform (CMP) zijn ingesteld, vooraf blokkeert als uw bedrijf zijn hoofdkantoor in Zwitserland heeft of als u zich op daar gevestigde gebruikers wilt richten. Om op legale wijze toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor het gebruik van niet-essentiële cookies, is het ook belangrijk om een ​​toestemmingsmechanisme te implementeren met behulp van een cookiebanner of -melding op uw website.
Heeft u hulp nodig, neem dan direct contact op met een van onze experts! https://www. consentmanager .net/bookacall/

Meer tweaks en aanpassingen in januari

In februari zijn de volgende aanpassingen en bugfixes doorgevoerd:
In het CMP zijn diverse verbeteringen en extra functionaliteiten doorgevoerd. Zo is het nu mogelijk om het nalevingsrapport als Excel-bestand naar ieder e-mailadres te versturen en de verzendfrequentie aan te geven. Daarnaast is het nu mogelijk om een ​​provider-ID toe te voegen aan de cookielijst en tags per aanbieder toe te voegen. Wat de synchronisatiefuncties betreft, kunnen de CMP-instellingen alleen worden ingesteld voor de providerlijst, de cookies en indien nodig voor de doeleinden en niet voor alle instellingen samen.
Verdere innovaties en optimalisaties vindt u in het volledige releaselogboek:

Vrijgaveprotocol

 • Nieuwe functie: Ondersteuning voor DSA-transparantie (IAB-voorstel)
 • Oplossing: probleem met het instellen van classificatiedoeleinden op Always-On
 • Dropdown-zoekontwerp verbeterd
 • Optimalisatierapport UX-verbeteringen
 • Sta “+” toe voor e-mailadres en gebruikersnaam
 • Oplossing: Bug in risicorapportage: “Aanbieders hebben geen beschrijving”, ook al hebben ze er wel een
 • Oplossing: Crawler meldt dat er geen toestemmingsmodus is gevonden
 • Verbeterd: Privacybeleidgenerator
 • Oplossing: probleem met staging/publicatie
 • Oplossing: publicatierechten ontbreken
 • Oplossing: Live CMP kan niet worden geselecteerd in het dashboardselectievak
 • Oplossing: Live CMP kan niet worden gevonden in de modale CMP-zoekopdracht
 • Fix: TR ontbreekt in algemene voorwaarden, opdrukselectie
 • Oplossing: update de standaardinstelling voor nieuwe CMP’s
 • Voeg een verwijderzoekopdracht toe aan de tabelzoekbalk
 • Oplossing: weergaveproblemen bij het zoeken naar cookieslijsten
 • Verbeterd: Optie om CMP-instellingen niet te synchroniseren
 • Verbeterd: Voeg een standaard doelbeschrijving toe
 • Oplossing: IBC-reactiefout opvangen
 • Verbeterd: Voeg provider-ID’s toe aan de cookielijst
 • Verbeterd: Stel voor doeleinden de TCF-standaard in op false
 • Verbeterd: First-party cookies gewijzigd in samesite=lax
 • Verbeterd: voeg hoogte en breedte toe aan het CMP-logo
 • Oplossing: het wijzigen van de doel-ID resulteert in een onjuiste lijst
 • Verbeterd: Verberg het uitvouwpictogram als er geen inhoud is
 • Cookie-export toevoegen
 • Mogelijkheid toevoegen om notities toe te voegen aan een leverancier
 • Mogelijkheid toevoegen om tags per provider toe te voegen
 • Oplossing: Verbonden doeleinden tonen verkeerde providers
 • Verbeterd: Leverancierslijst: Bulk Bewerken: Optie toevoegen om leveranciers te verwijderen/verwijderen
 • Oplossing: Klassieke doeleinden toevoegen stelt alles in op legitiem belang
 • Optie toegevoegd om nalevingsrapport per e-mail te versturen
 • Verbeterd: update de CMP-versie bij publicatie
 • Oplossing: downloadknop werkt niet
 • Oplossing: Taalkeuze verwart EN met EN-en
 • Fix: Aangesloten providers worden niet correct weergegeven
 • Optie toegevoegd om cookienamen niet af te korten
 • Oplossing: Cookie-exporttype ontbreekt
 • Oplossing: Cookielijst: Type toont niet het doel van de provider
 • Oplossing: SEPA-betaling kan niet worden geselecteerd
 • Oplossing: de knop Doel toevoegen werkt niet
 • Oplossing: fout in cookielaag: expandpurpose()
 • Oplossing: Spraakherkenningsfout: “es-es” wordt niet herkend als “es”.
 • Oplossing: TR ontbreekt in de doelbeschrijving
 • Voeg nieuwe standaardthema’s toe
 • Oplossing: probleem met het kopiëren van CMP’s
 • Verbeterd: Cookielijst exporteren: kolom van eerste/derde partij toevoegen
 • Fix: Cookielijst: aliasdomein verwijderen
 • Oplossing: JSON-taaldownload voor standaardthema werkt niet
 • Optie toegevoegd om het overgangseffect in thema’s uit te schakelen
 • Oplossing: problemen met het weergeven van de cookielijst
 • Rapportage: kolom toevoegen voor automatische acceptatie (bijv. opt-outregeling)
 • Optie toevoegen “Altijd provider activeren, voor welk doel dan ook…”
 • Oplossing: het aantal bestaande keuzes is onjuist bij het wijzigen van thema’s
 • Oplossing: als u op de doelpijl klikt, wordt de beschrijving ook uitgevouwen
 • Oplossing: het uploaden van vertalingen voor het standaardthema werkt niet

meer opmerkingen

Webinar mit Google: Google Consent Mode v2 verstehen und nahtlos integrieren
videos

Webinar met Google: Google Consent Mode v2 begrijpen en naadloos integreren

Vanwege de grote vraag naar informatie over het instellen en omgaan met de nieuwe vereisten van Google Consent Mode v2, heeft consentmanager samen met Google op 12 juni 2024 opnieuw een webinar over dit onderwerp georganiseerd. Het webinar vond plaats in het Duits. Heb je het gemist? Geen probleem! De PDF voor het webinar kunt […]
Nieuw

Nieuwsbrief 05/2024

Nieuwe integratie voor Slack, MS Teams en meer Met de huidige update is er nu een nieuwe integratiefunctie voor Slack, MS Teams, Zapier en n8n in het systeem voor u beschikbaar. De functie informeert u handig in Slack, Teams of een andere tool over belangrijke wijzigingen en nieuws (bijvoorbeeld nieuwe gevonden cookies) in uw CMP-account. […]