Nieuw

Nieuwsbrief 02/2024


DSA van kracht: Is de Wet Digitale Diensten van toepassing op uw bedrijf?

In ons laatste artikel kijken we naar de cruciale updates en uitgebreide verplichtingen voor meer online sites als gevolg van de Digital Services Act (DSA), een belangrijk onderdeel van het initiatief ‘Europa geschikt voor het digitale tijdperk’ van de Europese Commissie. De DSA is sinds 25 augustus 2023 van kracht voor grote onlineplatforms en zoekmachines, en is nu sinds 17 februari 2024 volledig van toepassing op andere onlineplatforms. Aangezien veel websites als onlineplatforms kunnen worden beschouwd, zou dit van hen kunnen vereisen dat zij zich aan de DSA houden. Wilt u weten of u hieraan moet voldoen en wat u eraan kunt doen, lees dan hier meer: ​​https://www.consentmanager.net/knowledge/dsa-for-online-platforms/

Beëindiging van cookies van derden en aanpassing van uw CMP Consent Scope-instellingen

De naderende uitfasering van cookies van derden zou aanzienlijke veranderingen vereisen in de toestemmingsprocessen van websites. Als gevolg van deze wijzigingen adviseren wij onze gebruikers die onze instellingen voor het toestemmingsbereik gebruiken, met klem om over te schakelen naar domeinspecifieke toestemming. Klik hier voor meer informatie: https://www.consentmanager.net/knowledge/news/third-party-cookies-and-cmp-consent-scope

Tool Spotlight: Schaal uw toestemmingsbeheer op met onze multi-site functies

Beheert u honderden websites tegelijk? Moet u een consistent CMP-ontwerp bieden aan al uw sites vanuit één dashboard? Of wilt u liever op maat gemaakte opstellingen maken die voldoen aan verschillende wettelijke vereisten voor verschillende locaties? Met onze ondersteuningstools voor meerdere sites kunt u het online toestemmingsproces voor wel honderden websites stroomlijnen! Om u op weg te helpen, vindt u hier een kort overzicht van onze functies:

Beheer eenvoudig machtigingen en toegang voor subaccounts

Organisaties die met partners of klanten werken, kunnen voor de uitdaging staan ​​om de toegang tot verschillende gegevensniveaus of rapporten veilig en efficiënt te distribueren. Onze tools bieden oplossingen met de mogelijkheid om beperkte toegang toe te wijzen. Voor partners of klanten kunt u subaccounts aanmaken, waardoor zij toegang krijgen tot specifieke gegevens of rapporten.

Uniform beheer van meerdere sites

Beheer meerdere sites onder één account met één CMP-code. Implementeer dezelfde CMP-code op alle locaties om consistente toestemmingsbeheerpraktijken te garanderen, waarbij de ontwerpconsistentie en merkintegriteit op alle digitale fronten behouden blijven. Of pas speciale instellingen toe, zodat u aan verschillende wettelijke normen kunt voldoen.

Automatisering en massabewerkingsmogelijkheden

Met automatiseringen kunt u massabewerkingen uitvoeren op een groot aantal sites, waardoor de beheerefficiëntie aanzienlijk wordt vergroot. Verenig uw leverancierslijsten door een consistente leverancierslijst op alle locaties bij te houden, waardoor de interactie met derden wordt vereenvoudigd. Met geautomatiseerde doeltoewijzing kunnen website-eigenaren automatisch een consistente lijst met doeleinden bijwerken en toewijzen aan trackers die op elke site worden gebruikt, waardoor handmatige tussenkomst overbodig wordt.

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om hier contact op te nemen met een van onze experts!
https://www.consentmanager.net/bookacall/

Webinar: Google Consent Mode v2 – mis het niet!

Iedereen heeft het over Google Consent Mode v2. Veel adverteerders en website-exploitanten hebben nog steeds een breed scala aan vragen over dit onderwerp, wat de nieuwe vereisten van Google precies betekenen voor hun bedrijf en hoe ze de wettelijke en technische vereisten precies in detail moeten implementeren.
Consentmanager wil deze vragen graag beantwoorden en in een webinar de belangrijkste feiten en noodzakelijke implementatiestappen toelichten. Jan Winkler, CEO van toestemmingsmanager, geeft u ook ruimschoots de gelegenheid om uw individuele vragen te stellen.

Webinar: Google Consent Mode v2 met Jan Winkler
In het Duits: 27 februari 2024 | 11: CET – Registreer nu: https://www.consentmanager.de/webinar/
In het Engels: 28 februari 2024 | 11: CET – Registreer nu: https://www.consentmanager.net/webinar/

Webinar “Geen cookies = omzetverlies?” op 11 maart 2024

Op maandag 11 maart om 15.00 uur vindt het webinar “Geen cookies = omzetverlies?” vindt plaats samen met onze partner Refinery89. Lees meer over de implicaties voor uitgevers en adverteerders van een digitale ‘cookieloze’ wereld. De twee experts Robin de Wit (CSO Refinery89) en Jan Winkler (CEO Consentmanager) gaan in gesprek over onderwerpen als:

 • Wat kunnen uitgevers in 2024 verwachten met betrekking tot de nieuwe regelgeving inzake gegevensbescherming (DAS, DMA)?
 • Bestaat er een directe correlatie tussen het afschaffen van cookies en het verlies aan inkomsten?
 • Lees meer over cookie-veilige oplossingen zoals Contextual+ en contentontwerptechnieken die uitgevers en adverteerders kunnen helpen in een cookie-vrije wereld.

Schrijf je nu in: https://events.teams.microsoft.com/event/540293ef-689e-4c37-9350-efe049b1bccb@7117068e-7ca2-4ea3-b1a9-2ae37280d6bb
Het webinar wordt in het Engels gehouden

Belangrijke update: Nieuwe Zwitserse technische richtlijnen over toestemming

Nieuwe technische richtlijnen van de Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC) vereisen dat website-eigenaren, bedrijven en organisaties niet-essentiële cookies vooraf blokkeren. Deze update is in tegenspraak met de richtlijnen van de huidige herziene Federal Data Protection Act (nFADP), wat betekent dat website-eigenaren mogelijk hun mechanismen voor het verzamelen van toestemming op hun website moeten bijwerken.

De nieuwe federale wet inzake gegevensbescherming (nFADP) verduidelijkte hoe persoonlijke gegevens voor Zwitserse burgers moeten worden beheerd, waarbij de nadruk werd gelegd op Privacy by Design en Privacy by Default. Er waren echter geen cookiebanners nodig voor toestemming van de gebruiker.
Maar de nieuwe richtlijnen uiteengezet in paragraaf 5.1 van het FDPIC-document over technische en organisatorische maatregelen (TOM) breidden deze ideeën uit en voegden nieuwe vereisten toe. Ze vereisen:

Voorafgaande blokkering van niet-essentiële cookies: Websites moeten niet-essentiële cookies standaard uitschakelen totdat gebruikers toestemming geven. De privacy van gebruikers wordt beschermd vanaf het moment dat zij de site betreden.
Actieve toestemming voor aanvullende cookies: Het inschakelen van niet-essentiële cookies vereist actieve toestemming van de gebruiker, wat de noodzaak van een duidelijke en geïnformeerde keuze benadrukt.
Minimale gegevensverzameling per standaard: Het Privacy by Default-principe vereist dat alleen de minimale informatie wordt verwerkt na de gegevensverzameling.

Actiepunten voor compliance

Totdat de toestemming van de gebruiker is verkregen, moet u ervoor zorgen dat u de cookies die zijn ingesteld door uw Consent Management Platform (CMP) vooraf blokkeert als uw bedrijf zijn hoofdkantoor in Zwitserland heeft of als u zich richt op gebruikers die daar wonen. Om op wettelijke wijze gebruikersgoedkeuring te verkrijgen voor het plaatsen van niet-essentiële cookies, is het ook belangrijk om een ​​toestemmingsmechanisme te implementeren dat gebruik maakt van een cookiebanner of -melding op uw website.
Als u hulp nodig heeft, neem dan direct contact op met een van onze experts! https://www.consentmanager.net/bookacall/

Verdere optimalisaties en aanpassingen in februari

In februari zijn onder meer de volgende aanpassingen en bugfixes doorgevoerd:
In het CMP zijn diverse verbeteringen en aanvullende functionaliteiten doorgevoerd. Zo is het nu mogelijk om het nalevingsrapport als Excel-bestand naar ieder e-mailadres te versturen en de verzendfrequentie aan te geven. Verder is het nu mogelijk om een ​​provider ID toe te voegen aan de cookielijst en tags per provider toe te voegen. Met betrekking tot de synchronisatiefuncties kunnen de CMP-instellingen alleen worden gedefinieerd voor de providerlijst, de cookies en de doeleinden indien nodig en niet voor alle instellingen samen.
Verdere nieuwe functies en optimalisaties zijn te vinden in het volledige releaselogboek:

Vrijgavelogboek

 • Nieuwe functie: Ondersteuning voor DSA-transparantie (IAB-voorstel)
 • Oplossing: probleem met het instellen van classificatiedoeleinden op altijd aan
 • Het ontwerp van de dropdown-zoekopdracht is verbeterd
 • Optimalisatie Rapporteer UX-verbeteringen
 • Sta “+” toe voor e-mailadres en gebruikersnaam
 • Oplossing: Fout in risicorapportage, “leveranciers hebben geen beschrijving”, ook al hebben ze dat wel
 • Oplossing: Crawler meldt dat er geen toestemmingsmodus is gevonden
 • Verbeterd: generator voor privacybeleid
 • Oplossing: probleem met faseren/publiceren
 • Oplossing: publicatierechten ontbreken
 • Oplossing: Live CMP kan niet worden gekozen in het dashboardselectievak
 • Oplossing: Live CMP kan niet worden gevonden in de modale CMP-zoekopdracht
 • Fix: TR ontbreekt in algemene voorwaarden, afdrukselectie
 • Oplossing: update de standaardinstelling voor nieuwe CMP’s
 • Voeg een duidelijke zoekopdracht toe aan de zoekbalk van de tabel
 • Oplossing: weergaveproblemen met het zoeken naar cookieslijsten
 • Verbeterd: Optie om CMP-instellingen niet te synchroniseren
 • Verbeterd: Voeg een standaard doelbeschrijving toe
 • Oplossing: IBC-reactiefout opvangen
 • Verbeterd: Voeg leveranciers-ID’s toe aan de cookielijst
 • Verbeterd: stel de TCF-standaardwaarden voor doeleinden in op false
 • Verbeterd: wijzig cookies van eerste partijen in samesite=lax
 • Verbeterd: voeg hoogte en breedte toe aan het CMP-logo
 • Oplossing: Wijziging van doel-ID zorgt ervoor dat de lijst onjuist is
 • Verbeterd: Verberg het uitvouwpictogram als er geen inhoud aanwezig is
 • Cookie-export toevoegen
 • Mogelijkheid toegevoegd om notities toe te voegen aan een leverancier
 • Mogelijkheid toegevoegd om tag per leverancier toe te voegen
 • Oplossing: Verbonden doeleinden tonen onjuiste leveranciers
 • Verbeterd: Leverancierslijst: Massale bewerking: optie voor verwijderen/verwijderen van leverancier toevoegen
 • Oplossing: Voeg klassieke doeleinden toe aan alle legitieme belangen
 • Optie toegevoegd om nalevingsrapport per e-mail te versturen
 • Verbeterd: update de CMP-versie bij publicatie
 • Fix: Downloadknop zonder functie
 • Oplossing: Taalkeuze verwart EN met EN-en
 • Oplossing: aangesloten leveranciers worden niet correct weergegeven
 • Optie toegevoegd om cookienamen niet af te korten
 • Oplossing: het cookie-exporttype ontbreekt
 • Oplossing: Cookielijst: Type toont niet het doel van de leverancier
 • Fix: SEPA-betaling kan niet worden gekozen
 • Oplossing: de knop Doel toevoegen werkt niet
 • Fix: Bug in cookielaag: expandpurpose()
 • Oplossing: taaldetectiefout: “es-es” wordt niet herkend als “es”
 • Oplossing: TR ontbreekt in doelbeschrijving
 • Voeg nieuwe standaardontwerpen toe
 • Oplossing: probleem met het kopiëren van CMP’s
 • Verbeterd: Cookielijst exporteren: kolom 1e/3e partij toevoegen
 • Fix: Cookielijst: aliasdomein verwijderen
 • Oplossing: JSON-taaldownload voor standaardontwerp werkt niet
 • Optie toegevoegd om het overgangseffect in ontwerpen uit te schakelen
 • Oplossing: problemen met het weergeven van de cookielijst
 • Rapportage: kolom toevoegen voor automatisch accepteren (bijv. opt-out-regs)
 • Optie toevoegen “leveranciers altijd inschakelen voor welk doel…”
 • Oplossing: Het tellen van de keuze is onjuist bij het wijzigen van de ontwerpen
 • Oplossing: Klik op de doelpijl om de beschrijving uit te breiden
 • Fix: Uploaden van vertalingen voor standaardontwerp werkt niet

meer opmerkingen

Webinar-GCM-v2-with-Google-and-consentmanager
Algemeen, Nieuw, videos

Webinar: Google Consent Mode v2 met Google en consentmanager

Neem deel aan ons exclusieve webinar, gehost door consentmanager in samenwerking met Google op 12 juni 2024 om 11:00 uur CET. Vanwege de grote vraag naar informatie over de nieuwste Google-vereisten, zal dit webinar u helpen Google Consent Mode v2 beter te begrijpen. Dennis Gingele van Google en Jan Winkler van consentmanager presenteren de essentiële […]
Image for the anniversary of the GDPR on 25 May with
Rechts

6 jaar AVG: een viering van de verreikende impact ervan

We naderen op 25 mei 2024 de zesde verjaardag van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) , die de normen voor gegevensbescherming wereldwijd heeft beïnvloed sinds de inwerkingtreding ervan op 25 mei 2018. De AVG heeft niet alleen de beveiliging en het beheer van persoonsgegevens fundamenteel veranderd, maar ook de rechten van individuen versterkt en de […]