Rechts

Cookie-toestemmingsbanner voor Zwitserland


een wit kruis op een rode achtergrond

In Zwitserland is sinds 25 september 2020 de nieuwe wet op de gegevensbescherming (DSG) van kracht. Het brengt veel innovaties met zich mee. Hier is een kort fragment van wat belangrijk is voor websites.

Moet een website een toestemmingslaag/cookiebanner hebben?

Cookies worden gedefinieerd in de Zwitserse wet in artikel 45c lit. b van de Zwitserse Telecommunicatiewet (TCA). Volgens deze verordening moeten website-exploitanten in Zwitserland websitegebruikers informeren over het gebruik van cookies en hun doel en websitegebruikers informeren dat ze deze verwerking kunnen weigeren. Artikel 45c verlicht. b FMG stelt geen bijzondere vormvereisten voor de informatieplicht, daarom kan volgens de doctrine doorgaans aan de informatieplicht worden voldaan door een verwijzing naar cookies toe te voegen, bijvoorbeeld in de privacyverklaring.

Ongeacht deze juridische situatie wordt het gebruik van een toestemmingslaag/cookiebanner door website-exploitanten in Zwitserland nog steeds aanbevolen om de volgende redenen:

  • De Zwitserse gegevensbeschermingsautoriteit, de Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC), is van mening dat, in ieder geval bij het verkrijgen van bijzonder gevoelige persoonlijke gegevens of persoonlijkheidsprofielen met behulp van cookies, de betrokken websitegebruikers vooraf expliciet moeten worden gevraagd bij het bezoeken van de website of u instemt met deze verwerking. Dit advies van de FDPIC is niet juridisch bindend; het gebruik van een toestemmingslaag/cookiebanner kan desalniettemin eventuele juridische risico’s minimaliseren.
  • Zwitserse websites die niet alleen gericht zijn op gebruikers in Zwitserland maar ook in de EU en die in het bijzonder Mensen in de EU die goederen of diensten aanbieden, moeten sowieso de (strengere) EU-normen voor het gebruik van cookies in acht nemen.

Welke informatie moet minimaal worden verstrekt?

Zoals hierboven uitgelegd is een cookielaag volgens de Zwitserse wet niet nodig, maar wel aan te raden. Aangenomen mag worden dat in de cookielaag zelf kan worden volstaan met een korte verwijzing naar het gebruik van cookies en een verwijzing naar verdere informatie in een privacyverklaring.

In overeenstemming met de vereisten van artikel 45c lit. b FMG de websitegebruikers (i) om te informeren over het gebruik van cookies en hun doel en (ii) aangeven dat ze zich kunnen afmelden voor de verwerking in kwestie.

Hoe kan worden voldaan aan de verplichting om de mogelijkheid van weigering aan te geven, hangt af van de aard en de omgeving van de betreffende gegevensverwerking. In het meest voorkomende geval van verwerking door cookies op een website is het voldoende om de gebruikers op de website erop te wijzen dat ze de verwerking van cookies door hun webbrowser kunnen aanpassen door het programma dienovereenkomstig te configureren, wat kort in het algemeen moet worden beschreven voorwaarden. Dit geldt ook voor de technologie die wordt gebruikt voor gegevensverwerking; gebruikers moeten ongeveer kunnen begrijpen wat er aan de hand is. Voor zover het gebruik van cookies verplicht is voor het gebruik van een aanbieding of een deel van een aanbieding (omdat de aanbieding anders niet naar behoren zou functioneren), volstaat het de gebruiker te informeren en erop te wijzen dat hij alleen gebruik kan maken van de website (met de volledige functionaliteit) als het cookies toestaat. In dit geval kunt u het gebruik van de website helemaal of met beperkte functionaliteit weigeren.

Is er behoefte aan een opt-in, opt-out of is het puur een informatieplicht?

Artikel 45c verlicht. b FMG biedt over het algemeen een opt-out-oplossing. Om dezelfde redenen als in het antwoord op de eerste vraag hierboven, wordt het gebruik van een opt-in-oplossing echter nog steeds aanbevolen.


meer opmerkingen

Nieuw

Nieuwsbrief 03/2024

NIEUW: Klokkenluiderstool Met genoegen kondigen wij de release aan van onze nieuwe klokkenluiderssoftware. De software is ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van de EU-klokkenluidersrichtlijn. Onze software biedt uw medewerkers nu een eenvoudige en veilige manier om zorgen te melden. Klokkenluiders kunnen eenvoudig en anoniem hun melding doen via een formulier op uw website […]
videos

Webinar: Geen cookies = omzetverlies?

De online wereld staat voor grote veranderingen, vooral voor uitgevers en adverteerders. Op 11 maart organiseerden we samen met Refinery89.com het webinar ‘Geen cookies = inkomstenverlies’ om een ​​kijkje in de toekomst te nemen. Het webinar vond plaats in het Engels. De volgende onderwerpen werden besproken: Overzicht Het webinar bood waardevolle inzichten in hoe uitgevers […]