videos

Video: TDDDG en huidige ontwikkelingen op het gebied van gegevensbescherming


Ons webinar over het onderwerp TDDDG en actuele ontwikkelingen op het gebied van gegevensbescherming vond plaats op 9 november 2021. We hebben onder meer de volgende onderwerpen behandeld:

  • Wat is de TDDDG en wat betekent het voor mijn website?
  • Hoe zit het met de gegevensbeschermingsautoriteiten?
  • Hoe moet mijn cookiebanner worden ontworpen om zo compliant mogelijk te zijn?

De pdf van het webinar is hier te downloaden .

TDDDG in het kort:
De afkorting TDDDG staat voor Telecommunications Digital Services Data Protection Act (oorspronkelijk Telecommunications Telemedia Data Protection Act, TTDSG) en is sinds 1 december 2021 in Duitsland van kracht. De TDDDG regelt het telecommunicatiegeheim en de gegevensbescherming voor telecommunicatie- en telemediadiensten. De introductie van de TDDDG is bedoeld om bestaande lacunes op het gebied van gegevensbescherming te dichten, zoals artikel 5, lid 3, van de ePrivacy richtlijn, dat door sectie 25 van de nieuwe TDDDG in Duits recht werd omgezet. Het vormt ook een aanvulling op de Europese Code voor elektronische communicatie (Richtlijn (EU) 2018/1972 (ECC-richtlijn)).

Artikelen over vergelijkbare onderwerpen:


meer opmerkingen

Jetzt zu consentmanager wechseln

Nieuwsbrief 07/2024

consentmanager wijzigingsaanbod Bent u ontevreden over uw huidige aanbieder van toestemmingsbeheer, maar bent u bang voor de technische inspanningen die een wijziging met zich meebrengt? Dan hebben wij een aantrekkelijk aanbod voor u. Schakel nu over naar consentmanager en dankzij onze nieuwe compatibiliteitsmodus zal de technische overstap moeiteloos zijn. Wat moet je hiervoor doen? Vervang […]
Einhaltung der EU-Verordnung über künstliche Intelligenz consentmanager
Rechts

EU-regelgeving inzake kunstmatige intelligentie

De EU-AI-regelgeving wordt in augustus 2024 van kracht Na het eerste voorstel van de Europese Commissie in april 2021 heeft het Europees Parlement de EU-verordening inzake kunstmatige intelligentie aangenomen. Deze werd in juli 2024 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is nu beschikbaar in alle 24 officiële talen van de EU-lidstaten. De […]