Gegevensbescherming

Let op: Deze verklaring inzake gegevensbescherming heeft ALLEEN betrekking op de gegevens die door ons worden verwerkt wanneer u onze website bezoekt of gebruikt. De gegevensbeschermingsverklaring beschrijft NIET de verwerking van gegevens op sites van derden als onderdeel van onze service als toestemmingsverstrekker. Houd er ook rekening mee dat wij met AL onze klanten een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) sluiten en dat wij UITSLUITEND gegevensverwerking uitvoeren als opdrachtnemer (“verwerker”). Wij verwerken GEEN gegevens op de websites van onze klanten voor onze eigen doeleinden, maar uitsluitend voor en namens onze klanten.

Overzicht

Wie zijn we?

Wij (“consentmanager”) zijn een Zweeds-Duits bedrijf dat gespecialiseerd is in het leveren van online diensten. Wij ontwikkelen en distribueren de gelijknamige tool “consentmanager”. Dit kan worden gebruikt om de toestemming van bezoekers voor een website vast te leggen en te beheren (in de volksmond “cookiebanner”).

Hoe bereik ik de toestemmingsmanager?

Per post: consentmanager AB, Haltegelvägen 1b, 72348 Vasteras, Zweden

Per e-mail: mail@consentmanager.net

Telefonisch: +46703823647 (geen ondersteuning!)

… of gewoon via ons contactformulier .

Wat gebeurt er als ik uw site bezoek?

Als u onze website bezoekt, verwerken wij gegevens over u of uw apparaat. Zie hieronder voor details. Als u akkoord gaat, zullen we ook cookies plaatsen en de gegevens evalueren .

Hoe zit het met de koekjes?

Als u akkoord gaat, kunnen wij of de tools die we gebruiken cookies op uw apparaat plaatsen. Meer details vindt u hier .

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Wij geven uw gegevens niet door aan derden zonder uw toestemming. Ook hebben wij overeenkomsten met alle dienstverleners om uw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Hier meer over.

Welke rechten heb ik?

U heeft verschillende rechten, zoals het recht om uw gegevens te laten corrigeren, te laten verwijderen na verwerking of om deze alleen met uw toestemming te laten verwerken of doorgeven. Meer informatie over rechten vind je hier.

Hoe kan ik mijn gegevens beschermen?

We proberen uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Bovendien heeft u te allen tijde de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking. Kijk hier voor meer informatie.

Algemene informatie over de verwerking van uw gegevens

Wij (“consentmanager”) zijn wettelijk verplicht om u te informeren over de verwerking van uw persoonlijke gegevens (hierna “gegevens”) wanneer u onze website gebruikt. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Deze gegevensbeschermingsverklaring informeert u over de details van de verwerking van uw gegevens en uw wettelijke rechten in dit verband. Voor termen als “persoonsgegevens” of “verwerking” zijn de wettelijke definities uit artikel 4 DSGVO bepalend. Wij behouden ons het recht voor om de verklaring inzake gegevensbescherming met ingang van de toekomst aan te passen, met name in het geval van verdere ontwikkeling van de website, het gebruik van nieuwe technologieën of wijzigingen in de rechtsgrond of de overeenkomstige jurisprudentie. We raden u aan om het privacybeleid van tijd tot tijd door te nemen en een afdruk of kopie voor uw eigen administratie te bewaren.

domein

De gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op alle consentmanager-pagina’s, zoals consentmanager.de, consentmanager.net, consentmanager.fr enz. Het is niet van toepassing op gelinkte websites of internetaanwezigheden van andere providers.

Aansprakelijk

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring is:

toestemmingsmanager AB
Haltegelvägen 1b
72348 Vastera
Zweden

Telefoon: +46703823647 (geen ondersteuning!)

E-mail: mail@consentmanager.net

Vragen over gegevensbescherming

Als u vragen heeft over gegevensbescherming met betrekking tot ons bedrijf of onze website, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Advocaat en functionaris gegevensbescherming
Peter Hense

Postadres:

Functionaris voor gegevensbescherming
c/o consentmanager AB
Haltegelvägen 1b
72348 Vastera
Zweden

Contact via het versleutelde online formulier:

Neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming

veiligheid

We hebben uitgebreide technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, misbruik, verlies en andere externe verstoringen. Daartoe herzien wij regelmatig onze veiligheidsmaatregelen en passen wij deze aan de stand van de techniek aan.

Jou rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, die u tegen ons kunt doen gelden:

 • Recht op informatie: u kunt informatie opvragen in overeenstemming met artikel 15 AVG over uw persoonlijke gegevens die wij verwerken.
 • Recht op correctie : Als de informatie over u niet (meer) correct is, kunt u een correctie aanvragen in overeenstemming met artikel 16 AVG. Als uw gegevens onvolledig zijn, kunt u een aanvulling aanvragen.
 • Recht op verwijdering : in overeenstemming met artikel 17 AVG kunt u verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens.
 • Recht op beperking van de verwerking: in overeenstemming met artikel 18 AVG heeft u het recht om een beperking van uw persoonlijke gegevens te vragen.
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking: u hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, op basis van artikel 6, lid. 1 blz. 1 verlicht. e) of verlicht. f) AVG vindt plaats, volgens artikel 21 para. 1 AVG bezwaar te maken. In dit geval zullen we uw gegevens niet verder verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, en als de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen en uit te oefenen of te verdedigen (art. 21 lid 1 AVG). Bovendien, volgens artikel 21 para. 2 AVG heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden; dit geldt ook voor eventuele profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Wij vestigen uw aandacht op het recht van bezwaar in deze verklaring inzake gegevensbescherming in verband met de betreffende verwerking.
 • Recht om uw toestemming in te trekken : Als u uw toestemming voor verwerking hebt gegeven, hebt u het recht op grond van artikel 7, lid. 3 AVG een herroepingsrecht.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid : u hebt het recht om de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat (“gegevensoverdraagbaarheid”) te ontvangen en het recht om deze gegevens naar een andere verantwoordelijke te laten verzenden als de Voorwaarde van artikel 20 para. 1 verlicht. a, b AVG (Art. 20 AVG).

U kunt uw rechten doen gelden door de contactgegevens vermeld in het gedeelte “Verantwoordelijke” of de door ons aangestelde functionaris voor gegevensbescherming mee te delen.

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u op grond van artikel 77 AVG ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van uw keuze. Dit omvat ook de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die verantwoordelijk is voor de verantwoordelijke:
Gegevensinspecties, Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, Zweden, imy@imy.se .

gebruik van onze website

In principe kunt u onze website puur informatief gebruiken zonder uw identiteit prijs te geven. Bij het op deze manier oproepen van de afzonderlijke pagina’s van de website, worden alleen toegangsgegevens naar onze webruimte-aanbieder verzonden, zodat de website aan u kan worden weergegeven. De volgende gegevens worden hier verwerkt:

 • browsertype/ browserversie,
 • besturingssysteem gebruikt,
 • taal en versie van de browsersoftware,
 • datum en tijd van toegang,
 • hostnaam van het benaderende eindapparaat,
 • IP adres,
 • Inhoud van het verzoek (specifieke website),
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode,
 • websites die via de website worden benaderd,
 • Verwijzende URL (de eerder bezochte website),
 • Melding of de oproep succesvol was
 • hoeveelheid overgedragen gegevens,
 • Tijdzoneverschil met GMT.

De tijdelijke verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om het websitebezoek en de levering van de website aan uw eindapparaat technisch mogelijk te maken. De toegangsgegevens worden niet gebruikt om individuele gebruikers te identificeren en worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De rechtsgrondslag voor verwerking is artikel 6 para. 1 blz. 1 verlicht. f) AVG. Onze legitieme belangen liggen in het waarborgen van de functionaliteit van de website en de integriteit en veiligheid van de website. De toegangsgegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verwerkt. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website is dit meestal het geval wanneer u uw bezoek aan de website beëindigt.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. U hebt het recht om bezwaar te maken om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt uw bezwaar indienen via de contactgegevens in het gedeelte ‘Verantwoordelijk’.

volgen

Naast de bovengenoemde toegangsgegevens worden bij het gebruik van de website ook zogenaamde cookies, pixels, browservingerafdrukken of andere trackingtechnologieën gebruikt. Cookies zijn kleine datapakketjes met een cijferreeks die lokaal in de cache of harde schijf van de gebruikte browser worden opgeslagen. Pixels zijn afbeeldingen van één pixel die ondoorzichtig of in de achtergrondkleur van de website worden gemaakt en dus niet zichtbaar zijn voor de gebruiker. De pixel verzamelt ook informatie over uw gebruikersgedrag op de website. Vingerafdruktechnologieën genereren een unieke vingerafdruk op basis van de browserinstellingen en identificeren zo een individuele browser. Met behulp van een script dat elke internetbrowser automatisch uitvoert, kan soms informatie worden verzameld zoals de resolutie van het scherm, gebruikte lettertypen, besturingssysteem, hardware-informatie en geïntegreerde browser-plug-ins, die in hun specifieke combinatie uiteindelijk kunnen worden herleid tot een bepaalde gebruiker. De trackingtechnologieën dienen om onze website gebruiksvriendelijk te maken. Het gebruik van trackingtechnologieën kan technisch noodzakelijk zijn of voor andere doeleinden (bijv. analyse/evaluatie van websitegebruik).

Technisch noodzakelijke elementen

Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook na een paginawisseling kan worden geïdentificeerd. In de technisch noodzakelijke elementen, zoals met name cookies of vergelijkbare methoden voor toegang tot de terminal, worden de volgende gegevens verwerkt met het oog op het uitvoeren of vergemakkelijken van elektronische communicatie en het leveren van een door de gebruiker gevraagde dienst van de informatiemaatschappij:

 • Taal instellingen,
 • lettertype instellingen,
 • Inloggegevens (bijv. voor onze klantportalen)
 • Analyse van websitegebruik (bijvoorbeeld om de benodigde hardwarebronnen te kunnen leveren)

De gebruikersgegevens die via technisch noodzakelijke elementen worden verzameld, worden niet verwerkt om gebruikersprofielen aan te maken. We gebruiken ook zogenaamde “sessiecookies”, die een sessie-ID opslaan waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gezamenlijke sessie kunnen worden toegewezen. “Sessiecookies” zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website. We kunnen het met name gebruiken om het gebruikte eindapparaat te herkennen wanneer u terugkeert naar de website. We gebruiken deze cookie om je te herkennen bij volgende bezoeken aan de website als je een account bij ons hebt; anders moet u bij elk bezoek opnieuw inloggen. De rechtsgrond voor deze verwerking is artikel 6 par. 1 blz. 1 verlicht. f) AVG. Onze legitieme belangen bij de verwerking zijn om de genoemde speciale functionaliteiten te bieden en daarmee het gebruik van de website aantrekkelijker en effectiever te maken. De “sessiecookies” worden verwijderd zodra u uitlogt of, afhankelijk van welke browser u gebruikt en welke browserinstellingen u heeft gemaakt, wanneer u de browser sluit.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. U hebt het recht om bezwaar te maken om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt uw bezwaar indienen via de contactgegevens in het gedeelte ‘Verantwoordelijk’.

Technisch onnodige tracking

We gebruiken ook cookies, pixels, browservingerafdrukken en andere trackingtechnologieën op de website om een analyse van het surfgedrag van gebruikers mogelijk te maken. Zo worden de volgende gegevens opgeslagen en verwerkt:

 • Frequentie van paginaweergaven
 • Gebruik van websitefuncties (bijv. registratie)

De rechtsgrond voor deze verwerking is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 par. 1 blz. 1 verlicht. a) AVG. De technisch onnodige cookies, pixels en andere trackingtechnologieën worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de trackingmethode. Voor zover we cookies of pixels van derden en vergelijkbare trackingtechnologieën in onze website integreren, zullen we u hier hieronder afzonderlijk op wijzen.

U kunt uw toestemming voor de verwerking van de betreffende aanbieder op elk moment intrekken door de toestemmingstool op te roepen via het pictogram linksonder op de website en het selectievakje onder “Geavanceerde instellingen” uit te schakelen. De rechtmatigheid van de verwerking blijft onaangetast totdat de intrekking wordt uitgeoefend.

Toestemmingsbeheerplatform consentmanager

We gebruiken onze toestemmingstool “consentmanager” om toestemming te vragen op onze website voor de verwerking van uw eindapparaatinformatie en persoonlijke gegevens met behulp van cookies of andere trackingtechnologieën. Met behulp van “consentmanager” heeft u de mogelijkheid om akkoord te gaan met de verwerking van uw eindapparaatinformatie en persoonlijke gegevens met behulp van cookies of andere trackingtechnologieën voor de doeleinden die worden vermeld in “consentmanager”. Dergelijke verwerkingsdoeleinden kunnen de integratie van externe elementen, integratie van streaminginhoud, statistische analyse, bereikmeting, geïndividualiseerde productaanbevelingen en geïndividualiseerde reclame omvatten. U kunt “consentmanager” gebruiken om uw toestemming te geven of te weigeren voor alle verwerkingsdoeleinden of om uw toestemming te geven of te weigeren voor individuele doeleinden of individuele derde partijen. U kunt de instellingen die u heeft gemaakt ook achteraf wijzigen. Het doel van de integratie van “consentmanager” is om de gebruikers van onze website te laten beslissen of ze cookies en soortgelijke functionaliteiten willen plaatsen en om hen de mogelijkheid te bieden om instellingen te wijzigen die al zijn gemaakt als onderdeel van hun voortgezet gebruik van onze website. Bij het gebruik van “consentmanager” verwerken wij persoonsgegevens en informatie over de gebruikte eindapparaten. Uw gegevens worden ook verzonden naar consentmanager (consentmanager AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Zweden). De informatie over de door u gemaakte instellingen wordt ook op uw eindapparaat opgeslagen. De rechtsgrondslag voor verwerking is artikel 6 para. 1 blz. 1 verlicht. c) AVG in combinatie met artikel 7 para. 1 AVG, voor zover de verwerking dient ter nakoming van de wettelijke bewijsverplichtingen voor het verlenen van toestemming. Overigens is artikel 6 par. 1 blz. 1 verlicht. f) AVG de relevante rechtsgrond. Onze legitieme belangen bij de verwerking liggen in de opslag van gebruikersinstellingen en voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies en de evaluatie van toestemmingspercentages. Twaalf maanden na het maken van de gebruikersinstellingen wordt u opnieuw om toestemming gevraagd. De gemaakte gebruikersinstellingen worden dan weer voor deze periode opgeslagen, tenzij u eerst de informatie over uw gebruikersinstellingen wist in de daarvoor bestemde eindapparaatcapaciteiten.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking als de verwerking is gebaseerd op artikel 6 par. 1 blz. 1 verlicht. f) AVG. U hebt het recht om bezwaar te maken om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt uw bezwaar indienen via de contactgegevens in het gedeelte ‘Verantwoordelijk’.

Contact opnemen met ons bedrijf

Wanneer u contact opneemt met ons bedrijf, b.v. B. per e-mail of via het contactformulier op de website worden de door u verstrekte persoonsgegevens (zoals voor- en achternaam, telefoonnummer of Skypenaam) door ons verwerkt om uw verzoek te kunnen beantwoorden. Om vragen via het contactformulier op de website te verwerken, is het verplicht om een naam en een geldig e-mailadres op te geven. Op het moment dat het bericht naar ons wordt verzonden, worden ook uw IP-adres en de datum en tijd van aanmelding verwerkt. De rechtsgrondslag voor verwerking is artikel 6 para. 1 blz. 1 verlicht. f) AVG of artikel 6 para. 1 blz. 1 verlicht. b) AVG indien contact gericht is op het sluiten van een overeenkomst. Indien het verzoek gericht is op het sluiten van een overeenkomst, zijn de gegevens van uw gegevens vereist en verplicht voor het sluiten van een overeenkomst. Als de gegevens niet worden verstrekt, is het niet mogelijk om een overeenkomst te sluiten of uit te voeren in de vorm van contact met ons opnemen of het verwerken van het verzoek. De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoermasker dient uitsluitend om het contact te verwerken. Indien contact per e-mail plaatsvindt, is dit ook het noodzakelijke legitieme belang bij de verwerking van de gegevens. De overige gegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. In dit kader worden de gegevens niet doorgegeven aan derden. We verwijderen de gegevens die in dit kader ontstaan nadat de verwerking niet meer nodig is – meestal twee jaar na het einde van de communicatie – of beperken de verwerking indien nodig om te voldoen aan de bestaande wettelijke bewaarverplichtingen.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. U hebt het recht om bezwaar te maken om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt uw bezwaar indienen via de contactgegevens in het gedeelte ‘Verantwoordelijk’.

Verwerking voor contractuele doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens indien en voor zover dit noodzakelijk is voor het aangaan, rechtvaardigen, uitvoeren en/of beëindigen van een rechtshandeling met ons bedrijf. De rechtsgrond hiervoor vloeit voort uit artikel 6 par. 1 blz. 1 verlicht. b) AVG. Het verstrekken van uw gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract en u bent contractueel verplicht om uw gegevens ter beschikking te stellen. Als uw gegevens niet worden verstrekt, is het niet mogelijk om een overeenkomst te sluiten en/of uit te voeren. Nadat het doel is bereikt (bijvoorbeeld contractverwerking), worden de persoonlijke gegevens geblokkeerd of verwijderd voor verdere verwerking, tenzij we uw toestemming hebben gegeven (bijvoorbeeld toestemming voor de verwerking van het e-mailadres voor het verzenden van elektronische reclamemail), een contractuele overeenkomst, een wettelijke machtiging (bijv. machtiging om direct mail te verzenden) of op basis van legitieme belangen (bijv. opslag om claims af te dwingen) zijn geautoriseerd voor verdere verwerking.

Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden indien:

 • het is noodzakelijk voor de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van juridische transacties met ons bedrijf (bijvoorbeeld bij het doorgeven van gegevens aan een betalingsdienstaanbieder/een rederij om een contract met u te verwerken), (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit b) AVG), of
 • een onderaannemer of plaatsvervangend agent, die wij uitsluitend gebruiken in het kader van het verstrekken van de aanbiedingen of diensten die u nodig heeft, heeft deze gegevens nodig (tenzij u uitdrukkelijk anders is geïnformeerd, hebben dergelijke hulppersonen alleen het recht om de gegevens te verwerken voor zover dit is noodzakelijk is voor het uitvoeren van het aanbod of de dienst noodzakelijk is), of
 • een uitvoerbaar officieel bevel (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. c) AVG) bestaat, of
 • er een uitvoerbaar gerechtelijk bevel is (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. c) AVG), of
 • wij hiertoe wettelijk verplicht zijn (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. c) AVG), of
 • de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. d) AVG), of
 • het noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang is of in de uitoefening van openbaar gezag (Artikel 6, lid 1, zin 1, punt e) AVG), of
 • we kunnen een beroep doen op onze dwingende legitieme belangen of een derde partij voor openbaarmaking (Artikel 6 (1) zin 1 lit. f) AVG).

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan andere personen, bedrijven of instanties, tenzij u uw effectieve toestemming hebt gegeven voor een dergelijke overdracht. De rechtsgrond voor verwerking is dan artikel 6 par. 1 blz. 1 verlicht. a) AVG. In het kader van deze informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar de respectievelijke ontvangers met betrekking tot de betreffende verwerking.

klantenrekening

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van consentmanager, dient u een klantaccount aan te maken met de volgende gegevens:

 • Voornaam en achternaam,
 • Gebruikersnaam,
 • Adres,
 • e-mailadres en
 • zelfgekozen wachtwoord.

Verder worden uw IP-adres en de datum en tijd van registratie verwerkt op het moment van registratie. Voor de registratie gebruiken we de dubbele opt-in procedure. Nadat u de voor de registratie benodigde gegevens heeft ingediend, ontvangt u een e-mail met een activeringslink. Pas nadat de link is geactiveerd door te klikken, wordt toegang tot uw klantaccount gemaakt en is de registratie succesvol voltooid. Bij latere registraties (logins) moeten de toegangsgegevens (gebruikers-ID en wachtwoord) die u bij uw eerste registratie hebt geselecteerd, worden ingevoerd. Als de verzonden link niet binnen 24 uur wordt bevestigd, zullen we deze uiterlijk na een maand automatisch verwijderen. Anders worden uw gegevens verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verwerkt. Dit is het geval voor de gegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld wanneer de registratie op de website wordt geannuleerd of gewijzigd.

In het inloggedeelte staan de volgende functies tot uw beschikking:

 • uw profielgegevens bewerken,
 • bekijk geplaatste bestellingen
 • het opzetten en bewerken van het toestemmingsbeheerplatform voor uw eigen website.

Als u het inloggedeelte van de website gebruikt, b.v. B. om uw profielgegevens te bewerken of te bekijken, verwerken wij ook de persoonlijke gegevens die nodig zijn om het contract te starten of uit te voeren, met name adresgegevens en informatie over de betalingswijze. De rechtsgrondslag voor verwerking is artikel 6 para. 1 blz. 1 verlicht. b) AVG. Het verstrekken van uw gegevens is noodzakelijk en verplicht voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst. Als uw gegevens niet worden verstrekt, kunt u zich niet registreren of het inloggedeelte gebruiken, dwz het is niet mogelijk om een contract af te sluiten en/of uit te voeren. Uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor de verwerking. Dit is het geval nadat het klantaccount is verwijderd, tenzij we wettelijk verplicht zijn om de gegevens op te slaan. In dit geval beperken wij de verwerking. Op grond van dwingende handels- en fiscale regelgeving zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens maximaal tien jaar te bewaren.

Email reclame

Bestaande advertenties van klanten

Wij behouden ons het recht voor om het door u in het kader van de bestelling opgegeven e-mailadres te gebruiken in overeenstemming met de wettelijke bepalingen om u de volgende inhoud per e-mail te sturen tijdens of na het sluiten van een contract, op voorwaarde dat u nog geen bezwaar hebben gemaakt tegen de verwerking van uw e-mailadres:

 • technische informatie over de integratie, setup en configuratie van het toestemmingsbeheerplatform,
 • nieuwe functies van het platform voor toestemmingsbeheer, zoals talen, ontwerpen, aanbieders en de implementatie van nieuwe vereisten,
 • nieuwe aanbiedingen voor diensten van onze producten en diensten,
 • Uitnodigingen voor bedrijfsevenementen.

De rechtsgrondslag voor verwerking is artikel 6 para. 1 blz. 1 verlicht. f) AVG of artikel 6 para. 1 blz. 1 verlicht. b) AVG als het verzenden van elektronische informatie voor de uitvoering van het contract (bijvoorbeeld e-mails in een informatief formaat) vereist is. Als de verwerking verband houdt met de uitvoering van het contract, zijn de details van uw gegevens noodzakelijk en verplicht voor het sluiten en uitvoeren van een contract. Als uw gegevens niet worden verstrekt, is het niet mogelijk om het contract te sluiten of uit te voeren door het verzenden van informatieve e-mails. In andere gevallen ligt ons gerechtvaardigd belang bij de genoemde verwerkingen in het vergroten en optimaliseren van onze dienstverlening, het versturen van direct mail en het waarborgen van klanttevredenheid. We verwijderen uw gegevens wanneer u het gebruiksproces beëindigt, maar uiterlijk drie jaar na het einde van het contract.

Wij willen u erop wijzen dat u te allen tijde bezwaar kunt maken tegen de ontvangst van direct mail en verwerking ten behoeve van direct mail, zonder andere kosten dan de verzendingskosten volgens de basistarieven. U heeft een algemeen recht van bezwaar zonder opgaaf van redenen (Artikel 21 (2) AVG). Klik hiervoor op de afmeldlink in de betreffende e-mail of stuur ons uw bezwaar tegen de contactgegevens in het gedeelte “Verantwoordelijk”.

Nieuwsbrief

U heeft de mogelijkheid om u te abonneren op onze e-mailnieuwsbrief op de website of als onderdeel van uw inschrijving voor een van onze evenementen, waarmee we u regelmatig zullen informeren over de volgende inhoud:

 • nieuwe functies van het platform voor toestemmingsbeheer, zoals talen, ontwerpen, aanbieders en de implementatie van nieuwe vereisten,
 • nieuwe aanbiedingen voor diensten van onze producten en diensten,
 • Uitnodigingen voor bedrijfsevenementen.

Om de nieuwsbrief te ontvangen, moet u uw naam of pseudoniem en een geldig e-mailadres opgeven. Wij verwerken het e-mailadres voor het verzenden van onze e-mailnieuwsbrief en zolang u zich op de nieuwsbrief heeft aangemeld. De rechtsgrond voor de verwerking is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 par. 1 blz. 1 verlicht. a) AVG.

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw e-mailadres voor het ontvangen van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, hetzij door direct op de afmeldlink in de nieuwsbrief te klikken, hetzij door ons een bericht te sturen via de contactgegevens onder “Verantwoordelijk”. Dit laat onverlet de rechtmatigheid van de verwerkingen die op basis van de toestemming tot het moment van intrekking hebben plaatsgevonden.

Om uw inschrijving op de nieuwsbrief te documenteren en misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen, vindt de aanmelding voor onze e-mailnieuwsbrief plaats in de vorm van de zogenaamde dubbele opt-in-procedure . Na het invoeren van de als verplicht gemarkeerde gegevens sturen wij u een e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen om uw inschrijving op de nieuwsbrief uitdrukkelijk te bevestigen door op een bevestigingslink te klikken. Wij verwerken uw IP-adres, datum en tijdstip van aanmelding voor de nieuwsbrief en het tijdstip van uw bevestiging. Zo zorgen we ervoor dat je onze e-mailnieuwsbrief ook echt wilt ontvangen. We zijn wettelijk verplicht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in verband met de registratie voor de nieuwsbrief te bewijzen (Art. 7 lid 1 DSGVO). Vanwege deze wettelijke verplichting vindt de gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6 par. 1 blz. 1 verlicht. c) AVG. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken tijdens het registratieproces. Als u echter niet de vereiste persoonlijke gegevens verstrekt, kunnen we uw abonnement mogelijk niet of niet volledig verwerken. Als het abonnement op de nieuwsbrief niet binnen 24 uur wordt bevestigd, blokkeren we de aan ons verzonden informatie. Na uw bevestiging worden uw gegevens verwerkt zolang u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Als u zich afmeldt door gebruik te maken van de herroeping van de toestemmingsverklaring, verwerken wij uw gegevens, in het bijzonder uw e-mailadres, om ervoor te zorgen dat u geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangt. Voor dit doel zullen wij uw e-mailadres toevoegen aan een zogenaamde ” blokkeringslijst “, waardoor u geen nieuwsbrieven meer van ons kunt ontvangen. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6 para. 1 blz. 1 verlicht. c) AVG om te voldoen aan onze bewijsverplichtingen, anders artikel 6 par. 1 blz. 1 verlicht. f) AVG. In dit geval bestaan onze legitieme belangen erin te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen om u op betrouwbare wijze geen nieuwsbrieven meer te sturen.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. U hebt het recht om bezwaar te maken om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt uw bezwaar indienen via de contactgegevens in het gedeelte ‘Verantwoordelijk’.

Daarnaast verwerken wij de bovengenoemde gegevens voor het instellen , uitoefenen of verdedigen van juridische claims. De rechtsgrondslag voor verwerking is artikel 6 para. 1 verlicht. c) AVG en artikel 6 para. 1 verlicht. f) AVG. In deze gevallen hebben we een legitiem belang bij het doen gelden of verdedigen tegen claims.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. U hebt het recht om bezwaar te maken om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt uw bezwaar indienen via de contactgegevens in het gedeelte ‘Verantwoordelijk’.

Registratie voor evenementen

Als u zich wilt inschrijven voor een evenement georganiseerd door ons bedrijf, moet u de volgende gegevens verstrekken:

 • Voornaam en achternaam,
 • Bedrijf,
 • e-mailadres en
 • telefoonnummer.

Wij verwerken uw gegevens om u in te schrijven voor het evenement en de uitvoering ervan. De wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens voor deelname aan evenementen is artikel 6 par. 1 zin 1 lit b) AVG. Uw gegevens zijn vereist en bindend voor het sluiten van het contract. Indien de gegevens niet worden verstrekt, is het niet mogelijk om een overeenkomst in de vorm van inschrijving of deelname aan het evenement af te sluiten of uit te voeren. We verwijderen uw gegevens nadat opslag niet langer nodig is, of beperken de verwerking als er wettelijke bewaarplichten zijn.

In dit verband worden uw gegevens verzonden naar Zoom (Zoom Video Communications Inc., 55 Almaden Blvd. Suite 600, San Jose, CA 95113, VS, hierna: “Zoom”) met het oog op de registratie voor het evenement, het verzenden van het evenement uitnodigingen en het uitvoeren ervan ingediend bij het evenement. Als u deelneemt aan een consentmanager webinar, verwerkt “Zoom” ook uw toegangsgegevens, zoals uw IP-adres, en uw beeld- en geluidsopnames. De rechtsgrondslag is artikel 6 par. 1 blz. 1 verlicht. f) AVG. Onze legitieme belangen liggen bij de technische voorziening van onze evenementen. “Zoom” verwerkt uw gegevens ook in de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS. Om “Zoom” tot een passend niveau van gegevensbescherming te verplichten, hebben wij met “Zoom” zogenaamde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming gesloten.

SU kunt bezwaar maken tegen de verwerking. U hebt het recht om bezwaar te maken om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt uw bezwaar indienen via de contactgegevens in het gedeelte ‘Verantwoordelijk’.

Als onderdeel van uw registratie voor een van onze evenementen, die we samen met een partnerbedrijf houden, heeft u de mogelijkheid om u aan te melden voor onze nieuwsbrief en de nieuwsbrief van het betreffende partnerbedrijf. De partnerbedrijven worden voorafgaand aan de registratie aangegeven in het betreffende formulier. In deze gevallen geven we uw persoonlijke namen (zoals voor- en achternaam en e-mailadres) door met het oog op het verzenden van de nieuwsbrief naar het partnerbedrijf, dat in de toestemming nader wordt beschreven. De wettelijke basis is uw toestemming volgens artikel 6 par. 1 blz. 1 verlicht. a) AVG. Meer informatie over gegevensverwerking in verband met het verzenden van onze nieuwsbrief vindt u in het gedeelte “E-mailmarketing”. Informatie over de gegevensverwerking door het betreffende partnerbedrijf vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van onze partner.

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw e-mailadres voor het ontvangen van de nieuwsbrief intrekken U kunt dit op elk moment intrekken, hetzij door direct op de afmeldlink in de nieuwsbrief te klikken of door ons een bericht te sturen via de contactgegevens vermeld onder “Verantwoordelijk”. Dit laat onverlet de rechtmatigheid van de verwerkingen die op basis van de toestemming tot het moment van intrekking hebben plaatsgevonden.

Payment Service Provider (PSP)/ betalingsdienstaanbieder

PayPal

Op onze website bieden wij u betaling via “PayPal” aan. De aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: “PayPal”). Om te betalen, moet u inloggen op uw PayPal-account. De betalingsgegevens die u aan PayPal verstrekt, worden door PayPal verwerkt ten behoeve van de betalingsverwerking. Meer informatie over de gegevensverwerking door PayPal vindt u hier: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .

Om uw betaling te kunnen toewijzen, verwerken wij uw aflever-/factuuradres, e-mailadres en de geselecteerde betaalmethode. We verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan nadat de opslag niet langer nodig is, of beperken de verwerking als er wettelijke opslagverplichtingen zijn. Op grond van dwingende handels- en fiscale regelgeving zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens maximaal tien jaar te bewaren. Twee jaar na het einde van het contract beperken we de verwerking en reduceren we de verwerking tot het voldoen aan de bestaande wettelijke verplichtingen.

De rechtsgrondslag is artikel 6 par. 1 blz. 1 verlicht. b) AVG. Het verstrekken van uw betalingsgegevens is noodzakelijk en verplicht voor het sluiten en uitvoeren van het contract. Als de betalingsgegevens niet worden verstrekt, is het niet mogelijk om een contract te sluiten en/of uit te voeren met de betaalmethode “PayPal”.

Aankoop op factuur

In het geval van “aankoop op rekening” behouden wij ons het recht voor om de gegevens die u verstrekt bij het bestellen door te geven aan externe bedrijven (bijv. Verband der Vereine Creditreform eV, Hellersbergstraße 12, D-41460 Neuss) voor het uitvoeren van een kredietcontrole . De rechtsgrondslag voor verwerking is artikel 6 para. 1 blz. 1 verlicht. f) AVG. Onze legitieme belangen liggen in het voorkomen van fraude en het vermijden van wanbetalingsrisico’s, omdat we vooraf betalen voor “aankoop op rekening”.

We verwerken de gegevens die door uw bank aan ons worden doorgegeven als onderdeel van de betalingstransactie “aankoop op rekening” met het oog op factuurcontrole. De rechtsgrond voor deze verwerking is artikel 6 par. 1 blz. 1 verlicht. b) AVG. Het verstrekken van uw betalingsgegevens is noodzakelijk en verplicht voor het sluiten en uitvoeren van het contract. Als de betalingsgegevens niet worden verstrekt, is het niet mogelijk om een overeenkomst te sluiten en/of uit te voeren door middel van een “aankoop op rekening”. We verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan nadat de opslag niet langer nodig is, of beperken de verwerking als er wettelijke opslagverplichtingen zijn. Op grond van dwingende handels- en fiscale regelgeving zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens maximaal tien jaar te bewaren. Twee jaar na het einde van het contract beperken we de verwerking en reduceren we de verwerking tot het voldoen aan de bestaande wettelijke verplichtingen.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking als de verwerking is gebaseerd op artikel 6 par. 1 blz. 1 verlicht. f) AVG. U hebt het recht om bezwaar te maken om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt uw bezwaar indienen via de contactgegevens in het gedeelte ‘Verantwoordelijk’.

strepen

De creditcardbetalingsopties zijn geïntegreerd via “Stripe” (aanbieder is Stripe Inc., Townsend Street, San Francisco, CA 94103, VS, hierna: “Stripe”). Als u een van de genoemde betalingsopties selecteert, worden de betalingsgegevens die u tijdens het boekingsproces hebt opgegeven samen met de informatie over uw boeking doorgegeven aan “Stripe” voor de betalingsverwerking. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 par. 1 blz. 1 verlicht. b) AVG. Het verstrekken van de betalingsgegevens is noodzakelijk en verplicht voor het sluiten en uitvoeren van het contract. Als de betalingsgegevens niet worden verstrekt, is het onmogelijk om een contract met een creditcard af te sluiten en/of uit te voeren. Als onderdeel van de gegevensverwerking worden uw gegevens ook naar de VS verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit voor de VS. Met “Stripe” zijn echter zogenaamde modelcontractbepalingen afgesloten om “Stripe” te verplichten een passend beschermingsniveau te bieden. Meer informatie over gegevensbescherming en de bewaartermijn bij Stripe vindt u op: https://stripe.com/de/privacy .

creditcard betaling

Ten behoeve van de betalingsverwerking geven wij de betalingsgegevens die nodig zijn voor de creditcardbetaling door aan de met de betaling belaste bank of aan de door ons ingeschakelde betalings- en factureringsdienst. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 par. 1 blz. 1 verlicht. b) AVG. Het verstrekken van uw betalingsgegevens is noodzakelijk en verplicht voor het sluiten en uitvoeren van het contract. Als de betalingsgegevens niet worden verstrekt, is het onmogelijk om een contract te sluiten en/of uit te voeren met behulp van een creditcardbetaling. De gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking worden veilig verzonden via de “SSL”-procedure en uitsluitend verwerkt voor de betalingsverwerking. We verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan nadat de opslag niet langer nodig is, of beperken de verwerking als er wettelijke opslagverplichtingen zijn. Op grond van dwingende handels- en fiscale regelgeving zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens maximaal tien jaar te bewaren. Twee jaar na het einde van het contract beperken we de verwerking en reduceren we de verwerking tot het voldoen aan de bestaande wettelijke verplichtingen.

Rechtshandhaving / adresbepaling / incasso

Bij wanbetaling behouden wij ons het recht voor om de tijdens de opdracht verstrekte gegevens door te geven aan een advocaat en/of aan externe bedrijven ten behoeve van adresbepaling en/of rechtshandhaving. De rechtsgrondslag voor verwerking is artikel 6 para. 1 blz. 1 verlicht. f) AVG. Onze legitieme belangen liggen in het voorkomen van fraude en het vermijden van wanbetalingsrisico’s. Daarnaast kunnen wij uw gegevens doorgeven om ervoor te zorgen dat onze rechten en de rechten van onze gelieerde ondernemingen, onze samenwerkingspartners, onze medewerkers en/of de gebruikers van onze website worden uitgeoefend en verwerking in dit verband noodzakelijk is. In geen geval zullen wij uw gegevens verkopen of verhuren aan derden. De rechtsgrondslag voor verwerking is artikel 6 para. 1 blz. 1 verlicht. f) AVG. We hebben een legitiem belang bij verwerking voor wetshandhavingsdoeleinden. We verwijderen de resulterende gegevens nadat de opslag niet langer nodig is, of beperken de verwerking als er wettelijke opslagvereisten zijn.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. U hebt het recht om bezwaar te maken om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt uw bezwaar indienen via de contactgegevens in het gedeelte ‘Verantwoordelijk’.

hosting

We gebruiken externe hostingdiensten van de provider PlusServer GmbH (Hohenzollernring 72, 50672 Keulen, Duitsland), die dienen om de volgende diensten te leveren: infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, beveiliging en technische onderhoudsdiensten. Voor deze doeleinden worden alle gegevens – inclusief de toegangsgegevens genoemd onder “Gebruik van onze website” – verwerkt die nodig zijn voor de werking en het gebruik van onze website. De rechtsgrondslag voor verwerking is artikel 6 para. 1 blz. 1 verlicht. f) AVG. Met het gebruik van externe hostingdiensten streven wij naar een efficiënte en veilige terbeschikkingstelling van onze website.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. U hebt het recht om bezwaar te maken om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt uw bezwaar indienen via de contactgegevens in het gedeelte ‘Verantwoordelijk’.

Integratie van inhoud van derden

Inhoud van derden, zoals video’s of afbeeldingen van andere websites, is geïntegreerd in de website. Deze integratie veronderstelt altijd dat de aanbieders van deze inhoud (“externe aanbieders”) de IP-adressen van de gebruikers waarnemen. Omdat ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar de browser van de betreffende gebruiker kunnen sturen. Het IP-adres is daarom vereist voor de weergave van deze inhoud. Hieronder informeren wij u over de diensten van externe aanbieders die momenteel op onze website worden gebruikt en over de betreffende verwerking in individuele gevallen en over uw bestaande bezwaar- of herroepingsmogelijkheden.

Kalender

Om een persoonlijke afspraak of een demo van ons toestemmingsbeheerplatform te selecteren en te regelen, gebruiken we de online kalender van Calendly, LLC, 3423 Piedmont Road NE, Atlanta, GA 30305-1754, Verenigde Staten (hierna: “Calendly”), die een widget is geïntegreerd. Wanneer u de website bezoekt, worden de gegevens vermeld in het gedeelte “Gebruik van onze website” via de widget doorgegeven aan “Calendly”, zelfs als u geen afspraak maakt. Om een afspraak via de widget te regelen, is het noodzakelijk om de duur van de afspraak, een datum en een tijdslot te kiezen, evenals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer of Skypenaam en het onderwerp. Ook deze gegevens worden door Calendly verwerkt. Na het boeken van de afspraak ontvangt u een automatisch gegenereerde e-mail met de door u ingevulde gegevens. Door de gegevens via de widget te verwerken, willen we het maken van een afspraak bij ons makkelijker maken. “Calendly” verwerkt uw gegevens voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of de op behoeften gebaseerde vormgeving van haar aanbod. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens in verband met het gebruik van Calendly is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 par. 1 blz. 1 verlicht. a) AVG. Wilt u geen afspraak met ons maken via “Calendly”, neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website. Meer informatie over de gegevensverwerking door ons bedrijf wanneer u contact met ons opneemt, vindt u in het gedeelte “Contact opnemen met ons bedrijf”. “Calendly” verwerkt een deel van de gegevens ook in de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor gegevensoverdracht naar de VS. De wettelijke basis voor de verzending naar de VS is uw toestemming in overeenstemming met artikel 49 para. 1 blz. 1 verlicht. a) AVG. Meer informatie over het doel en de omvang van de verwerking door “Calendly” en de bewaartermijn bij “Calendly” vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring op https://calendly.com/de/privacy .

U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking en overdracht naar derde landen op elk moment intrekken door de toestemmingstool op te roepen via het pictogram linksonder op de website en het selectievakje onder “Geavanceerde instellingen” uit te schakelen. De rechtmatigheid van de verwerking blijft onaangetast totdat de intrekking wordt uitgeoefend.

Google Vertalen

Deze website maakt gebruik van “Google Translate” van Google (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001 en Google, LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS, hierna: “Google”) om afzonderlijke woorden, zinnen en de website in andere talen te vertalen. Voor dit doel gebruikt “Google” zogenaamde “cookies” (zie het gedeelte “Tracking”) en maakt verbinding met de “Google”-servers. Met behulp van de cookies verwerkt “Google” de in het gedeelte “Gebruik van onze website” genoemde gegevens – in het bijzonder uw IP-adres en dat u onze website heeft bezocht – om u een vertaling van onze website te tonen. Als u als gebruiker bij “Google” bent geregistreerd, kan Google uw bezoek aan onze website toewijzen aan uw gebruikersaccount en, indien nodig, gebruikersprofielen aanmaken voor alle toepassingen. Indien nodig verwerkt “Google” uw gegevens voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of de op behoeften gebaseerde vormgeving van zijn website. De wettelijke basis voor verwerking is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 letter a) AVG. “Google” verwerkt een deel van de gegevens ook in de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor gegevensoverdracht naar de VS; De rechtsgrond voor de verzending naar de VS is uw toestemming in overeenstemming met artikel 49, lid 1, zin 1, punt a) AVG. Uw gegevens met betrekking tot “Google Translate” worden na vierentwintig maanden verwijderd. Meer informatie over gegevensbescherming en de bewaartermijn vindt u op http://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking en overdracht naar derde landen op elk moment intrekken door de toestemmingstool op te roepen via het pictogram linksonder op de website en het selectievakje onder “Geavanceerde instellingen” uit te schakelen. De rechtmatigheid van de verwerking blijft onaangetast totdat de intrekking wordt uitgeoefend.

Youtube filmpjes

Op de website gebruiken we plug-ins van het videoplatform “YouTube.de” of “YouTube.com”, een dienst van YouTube LLC (hoofdkantoor 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, VS; hierna “YouTube”) , waarvoor “Google” (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001) verantwoordelijk is op het gebied van gegevensbescherming. Door gegevens via de plug-ins te verwerken, streven we ernaar om visuele inhoud (“video’s”) die we op “Youtube.de” of “Youtube.com” hebben gepubliceerd, ook op deze website op te nemen. De video’s zijn allemaal geïntegreerd in de “uitgebreide gegevensbeschermingsmodus”, dwz er worden geen gegevens over u als gebruiker naar “YouTube” verzonden als u de video’s niet afspeelt. Tijdens het afspelen van video’s op onze website ontvangt “YouTube” de informatie dat u de overeenkomstige subpagina van onze website hebt bezocht. Bovendien wordt een deel van de gegevens vermeld in het gedeelte “Gebruik van onze website” doorgegeven aan “Google”. Dit gebeurt ongeacht of “YouTube” een gebruikersaccount biedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount is. Als u bij “Google” bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden geassocieerd met uw profiel op “YouTube”, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. “YouTube” slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en verwerkt deze onafhankelijk van het bestaan van een gebruikersaccount bij “Google” voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of het op behoeften gebaseerde ontwerp van zijn website. De wettelijke basis voor verwerking is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 letter a) AVG. “Google” verwerkt een deel van de gegevens ook in de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor gegevensoverdracht naar de VS. De rechtsgrond voor de verzending naar de VS is uw toestemming in overeenstemming met artikel 49, lid 1, zin 1, punt a) AVG. Meer informatie over het doel en de omvang van de verwerking door “YouTube” en de bewaartermijn bij “YouTube” vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring op https://policies.google.com/privacy .

U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking en overdracht naar derde landen op elk moment intrekken door de toestemmingstool op te roepen via het pictogram linksonder op de website en het selectievakje onder “Geavanceerde instellingen” uit te schakelen. De rechtmatigheid van de verwerking blijft onaangetast totdat de intrekking wordt uitgeoefend.

Statistische, analytische en marketingdiensten

We gebruiken diensten van derden voor statistische, analyse- en marketingdoeleinden. Op deze manier kunnen we u een gebruiksvriendelijk, geoptimaliseerd gebruik van de website bieden. De derde partijen gebruiken cookies, pixels, browservingerafdrukken of andere trackingtechnologieën om hun diensten te beheren. We zullen u hieronder informeren over de diensten van externe providers die momenteel op onze website worden gebruikt, evenals over de respectieve verwerking in individuele gevallen en over uw bestaande annuleringsopties.

etracker

We gebruiken de webanalyseservice “eTracker” (eTracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Duitsland) voor de statistische evaluatie van bezoekerstoegang, paginaweergaven, downloads, eerder bezochte websites en om het succes van invoer in zoekmachines te meten. De tool “eTracker” maakt gebruik van technologieën zoals “tracking pixels” en “fingerprinting” voor het verzamelen, analyseren en categoriseren van binnenkomende informatie die door het apparaat van de gebruiker wordt gegenereerd over het gebruik van onze website en interacties met onze website, evenals toegangsgegevens, met name IP adres, browserinformatie eerder bezochte website en datum en tijd van het serververzoek, ten behoeve van statistische analyse en bereikmeting van advertenties in zoekmachines. We gebruiken “eTracker” met de extensie waarin de IP-adressen in verkorte vorm verder worden verwerkt om het moeilijker te maken om ze rechtstreeks aan individuen te relateren. De wettelijke basis is uw toestemming volgens artikel 6 par. 1 blz. 1 verlicht. a) AVG. Meer informatie over gegevensbescherming en de bewaartermijn bij “eTracker” vindt u op: https://www.etracker.com/datenschutz/.

U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking op elk moment intrekken door de toestemmingstool op te roepen via het pictogram linksonder op de website en het selectievakje onder “Geavanceerde instellingen” uit te schakelen. De rechtmatigheid van de verwerking blijft onaangetast totdat de intrekking wordt uitgeoefend.

Lijst van derden

Op deze website wordt gebruik gemaakt van de volgende externe providers:

koekjes

Op deze website worden met name de volgende cookies gebruikt: