Gegevensbescherming

Let op: dit privacybeleid heeft ALLEEN betrekking op de gegevens die door ons worden verwerkt wanneer u onze website bezoekt of gebruikt. De gegevensbeschermingsverklaring beschrijft NIET de verwerking van gegevens op sites van derden als onderdeel van onze service als toestemmingsverstrekker. Houd er ook rekening mee dat we met AL onze klanten een orderverwerkingsovereenkomst (GCU) sluiten en dat we daarom UITSLUITEND gegevensverwerking uitvoeren als opdrachtnemer ("verwerker"). Wij verwerken GEEN gegevens op de pagina's van onze klanten voor onze eigen doeleinden, maar uitsluitend voor en namens onze klanten.

1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk betrekking kunnen hebben, b.v. B. Naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) De verantwoordelijke persoon in overeenstemming met artikel 4 (7) van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is consentmanager AB (zie onze juridische kennisgeving). U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via info@consentmanager.net of ons postadres met de toevoeging "de functionaris voor gegevensbescherming".

(3) Wanneer u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, slaan wij de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en telefoonnummer) op om uw vragen te kunnen beantwoorden. We verwijderen de gegevens die in dit kader ontstaan nadat de opslag niet meer nodig is, of we beperken de verwerking als er wettelijke bewaarplichten zijn.

(4) Als we gecontracteerde dienstverleners gebruiken voor individuele functies van ons aanbod of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen we u hieronder gedetailleerd informeren over de respectieve processen. Ook vermelden wij de opgegeven criteria voor de bewaartermijn.

2 uw rechten

(1) Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten jegens ons:

 • Recht op informatie,
 • Recht op correctie of verwijdering,
 • Recht op beperking van de verwerking,
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking,
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid.

(2) U hebt ook het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons.

3 Verzameling van persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt

(1) Als u de website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te tonen en om stabiliteit en veiligheid te garanderen (rechtsgrond is art. 6 lid 1 S. 1 lit.f AVG ):

 • IP adres
 • Datum en tijd van het verzoek
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • Toegangsstatus / HTTP-statuscode
 • hoeveelheid gegevens die in elk geval wordt overgedragen
 • Website waar het verzoek vandaan kwam
 • Browser
 • Besturingssysteem en zijn interface
 • Taal en versie van de browsersoftware.

(2) Naast de bovengenoemde gegevens worden bij het gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen en worden toegewezen aan de browser die u gebruikt en waardoor bepaalde informatie naar de plaats stroomt die de cookie plaatst (in dit geval door ons). Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer verzenden. Ze dienen om het internetaanbod gebruiksvriendelijker en in het algemeen effectiever te maken.

4 gebruik van cookies:

(1.a) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en functionaliteit hieronder worden toegelicht:

 • Tijdelijke cookies (zie b)
 • Permanente cookies (zie c)

(1.b) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Dit omvat met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie kunnen worden toegewezen. Dit betekent dat uw computer kan worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.

(1.c) Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die per cookie kan verschillen. U kunt de cookies op elk moment verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

(2) U kunt uw browserinstellingen configureren volgens uw wensen en z. B. de acceptatie van cookies van derden of alle cookies weigeren. Wij willen u erop wijzen dat u eventueel niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

(3) Wij gebruiken cookies om u te kunnen identificeren voor volgende bezoeken als u een account bij ons heeft. Anders moet u voor elk bezoek opnieuw inloggen.

5 Verdere functies en aanbiedingen op onze website

(1) Naast het louter informatieve gebruik van onze website bieden wij verschillende diensten aan waarvan u bij interesse gebruik kunt maken. Om dit te doen, moet u meestal aanvullende persoonlijke gegevens verstrekken die we gebruiken om de respectieve dienst te leveren en waarvoor de bovengenoemde gegevensverwerkingsprincipes van toepassing zijn.

(2) In sommige gevallen gebruiken we externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Deze zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en in opdracht gegeven, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

(3) Verder kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden doorgeven als wij samen met partners deelname aan acties, prijsvragen, het sluiten van contracten of soortgelijke diensten aanbieden. Meer informatie hierover krijgt u bij het verstrekken van uw persoonsgegevens of bij de omschrijving van het aanbod hieronder.

(4) Indien onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen wij u in de beschrijving van het aanbod op de gevolgen hiervan informeren.

6 Bezwaar of intrekking tegen de verwerking van uw gegevens

(1) Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze te allen tijde intrekken. Een dergelijke intrekking tast de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens aan nadat u deze aan ons heeft verstrekt.

(2) Als wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op een belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is met name het geval als de verwerking niet nodig is om een contract met u uit te voeren, wat we in de volgende beschrijving van de functies beschrijven. Bij het maken van een dergelijk bezwaar vragen wij u uit te leggen waarom wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken zoals wij hebben gedaan. In het geval van uw gerechtvaardigd bezwaar zullen wij de situatie onderzoeken en ofwel de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen of u wijzen op onze dwingende beschermingswaardige redenen op basis waarvan wij de verwerking zullen voortzetten.

(3) U kunt uiteraard te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor reclame- en gegevensanalysedoeleinden. U kunt ons op de hoogte stellen van uw bezwaar tegen adverteren onder de volgende contactgegevens: info@consentmanager.net

7 Gebruik van analysetools

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik.

(2) Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

(3) U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens verzamelt die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt door gebruik te maken van de browser-plug-in die beschikbaar is onder de volgende link: downloaden en installeren in: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

(4) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp ()". Hierdoor worden IP-adressen in verkorte vorm verder verwerkt, zodat persoonlijke verwijzingen uitgesloten kunnen worden. Indien de over u verzamelde gegevens aan een persoon kunnen worden gekoppeld, wordt dit direct uitgesloten en worden de persoonsgegevens direct verwijderd.

(5) We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Met de verkregen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter maken. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden overgedragen, heeft Google zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, zin 1, letter f van de AVG.

(6) Informatie van de derde partij: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Overzicht van gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, evenals de verklaring inzake gegevensbescherming: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(7) Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een apparaatoverschrijdende analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een gebruikers-ID. U kunt de apparaatoverschrijdende analyse van uw gebruik deactiveren in uw klantaccount onder "Mijn gegevens", "Persoonlijke gegevens".

8 Gebruik van het toestemmingsscherm (CMP)

(1) Onze service voor onze klanten is een zogenaamd toestemmingsscherm of CMP. Hiermee wordt aan de websitebezoeker gevraagd of, wat en waarvoor persoonsgegevens mogen worden verzameld en verwerkt.

(2) Voor dit doel verzamelen we het IP-adres, de browser, de taal en de bezochte website van elke bezoeker. We verwerken ook het IP-adres om daaruit het land van de bezoeker te bepalen.

(3) Daarnaast slaan we de volgende cookies op het apparaat van de bezoeker op:

 • "Euconsent" - Toestemmingsreeks van het IAB CMP Framework. Hierin staat de informatie of/hoe je hebt ingestemd met de gegevensverwerking.
 • "Eupubconsent" - Vergelijkbaar met "euconsent", maar met minder informatie
 • "__Cmpconsent *" - Gelijk aan "euconsent".
 • "Euconsent_backup" - reservekopie van de "euconsent"-cookie.
 • "__Cmpcvc *" / "__ cmpvendors" / "__ cmpiab" - informatie over geselecteerde providers.
 • "__Cmpcpc *" / "__ cmppurposes" - informatie voor geselecteerde doeleinden.
 • "__Cmpcc" - Dit is slechts een getal. Deze cookie wordt gebruikt om te testen of uw browser cookies ondersteunt.
 • "__Cmpccx" - Dit is slechts een getal. Deze cookie wordt gebruikt om te testen of uw browser cookies ondersteunt.
 • "__Cmpiuid" - Een willekeurige reeks letters. Deze cookie wordt gebruikt om de status van uw toestemming vast te leggen
 • "__Cmpld" - Bevat de datum waarop we u voor het laatst de toestemmingslaag hebben getoond.
 • "Anna" / "annac" - Bevat een nummer waarmee we onze bezoekers tellen.
 • “Kmd” - Als u inlogt op ons systeem, slaan we uw login op.

(4) Voor het plaatsen van de cookie en het opslaan van bezoekersgegevens gaan we uit van een zogenaamd legitiem belang, daarom hoeven we de bezoeker niet apart te vragen.

Externe leveranciers

Op deze website wordt gebruik gemaakt van de volgende externe providers:

Koekjes

Op deze website worden met name de volgende cookies gebruikt:

CMP

Weet u niet zeker of u een CMP nodig heeft?

Als u niet zeker weet of u een CMP nodig heeft of niet, neem dan contact met ons op - wij helpen u de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden!

Contact