TDDDG

TDDDG-conforme gegevensbescherming met de Consent Manager

Sinds 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, die zeer strenge grenzen stelt aan de verwerking van persoonsgegevens. Het federale kabinet heeft nu de Telecommunications Digital Services Data Protection Act (TDDDG) aangenomen, oorspronkelijk de Telecommunications Telemedia Data Protection Act (TTDSG), die sinds december 2021 van kracht is. Deze nieuwe gegevensbeschermingswet specificeert unificerende voorschriften voor de virtuele ruimte. Een aandachtspunt is het gebruik van cookies, waarvoor website-exploitanten in de toekomst toestemming moeten krijgen. Tot nu toe waren de algemene voorwaarden niet helemaal duidelijk. De TDDDG kan daarom direct worden gezien als onderdeel van de uitdaging van het beheer van cookie-toestemming .

Rechtskonforme Cookie-Banner- und Consentlösung

We hebben al meer dan 25.000 websites geholpen om te voldoen aan de AVG, TDDDG en ePrivacy

Tot onze klanten behoren enkele van de grootste websites en bekendste merken ter wereld.

… en nog veel meer.

Bitte beachten Sie: Obwohl der ConsentManager CMP viele Funktionen wie das Blockieren von Codes und Cookies von Drittanbietern bietet, verwenden nicht alle unserer Kunden alle Funktionen. Bitte beurteilen Sie unsere Funktionen daher nicht nur danach, wie unsere Kunden unser Tool verwenden.

TDDDDG

Hier kunt u als website-exploitant uitgebreide informatie krijgen over de inhoud, randvoorwaarden en vereisten van de nieuwe gegevensbeschermingswet en, in het laatste deel, een actiegerichte oplossing met de toestemmingsmanager onderzoeken om de nieuwe regelgeving te implementeren op een wettelijk conforme manier.

Cookie Consent Lösung für Unternehmen

oorsprong verhaal

Hoe is de TDDDG eigenlijk ontstaan?

 • Tot nu toe waren de Telecommunicatiewet (TKG) en de Digitale Dienstenwet (DDG) , oorspronkelijk de Telemediawet (TMG), doorslaggevend voor websitebeheerders met betrekking tot het gevoelige onderwerp gegevensbescherming. Het doel van de nieuwe introductie van de TDDDG is om alle bepalingen uit deze wetten samen te brengen. Om voor meer transparantie en uniformiteit te zorgen, komt er een nieuwe hoofdwet over gegevensbescherming .
 • Bovendien: dit wetgevingsinitiatief is een implementatie van een Europese richtlijn : het gaat specifiek om de zogenaamde ePrivacy , die nu met de TDDDG in Duits recht wordt omgezet. Overal waar trackingtechnologieën of cookies worden gebruikt, wordt de nieuwe regelgeving vanaf december 2021 relevant. Dit geldt niet alleen voor websites, maar ook voor machtigingen in apps. Gezien de korte tijd die resteert, is dit reden genoeg om een aanbieder van toestemmingsbeheer nader onder de loep te nemen.
 • Een dergelijke krachtige oplossing vormt de basis om ervoor te zorgen dat gegevensbescherming in alle opzichten met rechtszekerheid kan worden vormgegeven. Hieronder leest u dat toestemming voor cookies tal van voordelen biedt voor bedrijven en websitebezoekers.
 • Duitsland loopt achter bij de implementatie van EU-richtlijnen voor gegevensbescherming
  Sinds 2009 is er op het niveau van de Europese Unie een vereiste om uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen voor het gebruik van cookies of andere trackingtechnologieën. Dit blijkt vooral duidelijk uit artikel 5 van de relevante ePrivacy . Veel websites voeren deze regelgeving al uit, hoewel het wettelijk kader niet helemaal duidelijk is. Dit verandert vanaf december 2021.
 

Blijf op de hoogte!

Abonneren op de nieuwsbrief

Waar gaat de TDDDG fundamenteel over met betrekking tot toestemming voor cookies?

 • Het doel van het samenvoegen van eerdere regelingen tot een nieuwe hoofdwet is om door standaardisatie meer rechtszekerheid te bewerkstelligen. Met het oog op de gegevensbescherming komt er eind 2021 duidelijke regelgeving voor het plaatsen van cookies en het gebruik van trackingtechnologieën. In principe moeten gebruikers vóór opslag worden geïnformeerd over waarvoor gegevens worden verzameld . U moet ook op elk moment uw toestemming voor het gebruik van cookies kunnen weigeren (we hebben het hier over ‘opt-out’).
 • Een toestemmingsbeheertool maakt het mogelijk om deze vereiste toestemming op te vragen, te documenteren en transparant te beheren. De privacy van gebruikers moet beter worden beschermd. Ze hebben het op elke website in eigen hand om cookies tot op zekere hoogte te accepteren of helemaal te weigeren. Naast gegevensbescherming zijn cookies nuttig voor website-exploitanten en gebruikers om gepersonaliseerde inhoud te kunnen samenstellen.

Wat is een aanbieder van toestemmingsbeheer?

Deze vraag is uiterlijk nu voor jou als websitebeheerder relevant als je cookies wilt plaatsen of gebruik wilt maken van tracking. Zonder expliciete instemming of afwijzing zal dit zeker niet meer mogelijk zijn. Gezien het nieuwe raamwerk, moet u kijken naar haalbare oplossingen voor het beheer van toestemming voor cookies . In de loop van de invoering van de nieuwe wet op de gegevensbescherming zullen veel website-exploitanten op zoek gaan naar snelle, functionele en vooral juridisch veilige oplossingen. In dit opzicht bent u bij Consentmanager aan het juiste adres om de toestemming van websitebezoekers in de voorgeschreven vorm te verkrijgen. Vanwege het scala aan functies die hieronder worden beschreven, maakt deze tool veel meer mogelijk dan alleen het beheren van de toestemming voor cookies. Hoe complex de eisen van de TDDDG (voorheen: TTDSG) u ook lijken en hoe kort de implementatietijd voor u ook mag lijken: met de beproefde Consent Manager vertrouwt u op een uiterst functionele oplossing.

Consent-Lösung für DSGVO, TTDSG, CCPA, PIPEDA

Hoe moet de nieuwe gegevensbeschermingswet worden geclassificeerd?

Als u al bekend bent met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de ePrivacy richtlijn, zult u veel parallellen opmerken in de nieuwe wetgeving inzake gegevensbescherming. Uiteindelijk blijkt hier alleen maar uit dat er al veel regelgeving bestond of door vooruitziende website-exploitanten is geïmplementeerd. Nu de TDDDG (voorheen: TTDSG) in december 2021 van kracht wordt, is er geen manier meer om toestemming voor het gebruik van cookies etc. te vermijden. Zo bezien blijven de voorheen bekende regelgeving uit de AVG en ePrivacy van kracht. Ze zijn ‘slechts’ expliciet gespecificeerd in de nieuwe wet gegevensbescherming met het oog op cookies en tracking. Door de combinatie in een nieuwe hoofdwet verliezen de vorige regelingen hun werking niet alleen vanwege de inhoudelijke overeenstemming.

 • Paragraaf 25 TDDDG moet worden gelezen als de implementatie van de ePrivacy richtlijn

  De reeds genoemde ePrivacy richtlijn kan worden gezien als de basis van de TDDDG. De lidstaten van de EU dienen ervoor te zorgen dat gegevens alleen mogen worden opgeslagen als gebruikers hierover op duidelijke en volledige wijze worden geïnformeerd . Het moet onmiskenbaar duidelijk zijn waar gebruikers toestemming voor geven en voor welke doeleinden cookies worden geplaatst. In dit verband moet worden gewezen op het zogenaamde Cookie II-arrest van het Duitse Federale Hof van Justitie, dat een beslissing van het Europese Hof van Justitie uit 2019 bevestigt: als gevolg hiervan is de toestemming van gebruikers verplicht vóór het zogenaamde niet -essentiële cookies kunnen worden geplaatst.

 • Tegen deze achtergrond reguleert Sectie 25 TDDDG het gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën. Kortom, het gaat om het technologieneutraal opslaan en ophalen van informatie op alle (mobiele) devices. Sectie 26 TDDDG specificeert voorschriften voor de diensten van een overeenkomstige technische administratie.
 • Cookie-toestemming: wat vereist de TDDDG?

  Artikel 24 van de nieuwe Wet bescherming persoonsgegevens specificeert de vereisten voor de verwerking van persoonsgegevens. In principe moeten uw gebruikers hun toestemming kunnen geven of uitdrukkelijk weigeren. Als we ons concentreren op het gebruik van cookies, is artikel 25 TDDDG van bijzonder belang (= bescherming van de privacy op eindapparaten). Op basis hiervan is het opslaan van informatie alleen toegestaan als gebruikers toestemming hebben gegeven door op uitgebreide en duidelijke informatie te klikken.

 • Het verband tussen de wetten inzake gegevensbescherming blijkt bijzonder duidelijk uit de bewoordingen in artikel 24. Hierbij is de zogenaamde toestemmingsvoorwaarde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming overgenomen. Belangrijk is dat er toestemming moet worden gegeven voordat enige vorm van verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt. De term ‘eindapparatuur’ wordt vaak genoemd in de nieuwe wet op de gegevensbescherming.
 • Dit betekent dat de regelgeving van toepassing is op alle mogelijke apparaten waarmee een internetverbinding tot stand kan worden gebracht. Met het oog hierop moet de vereiste query probleemloos en in een duidelijke vorm op alle denkbare eindapparaten kunnen worden uitgevoerd.
 • Hoe moet de TDDDG worden geïmplementeerd?

  Veel was al min of meer bindend vóór de geplande invoering van de nieuwe gegevensbeschermingswet. Als u op internet surft, zal het u niet zijn ontgaan dat het vragen om toestemming al maanden steeds meer onderdeel is geworden van een nieuwe Standard voor gegevensbescherming in de virtuele ruimte. Vanaf december 2021 is de Wet bescherming telecommunicatie telemedia wettelijk bindend. Uiterlijk met dit initiatief om de Europese wetgeving te implementeren moeten alle website-exploitanten actie ondernemen of controleren of ze voldoen aan de eisen van de TDDDG. Hiervoor is een Consent Management Provider (CMP) nodig.

 • Zonder professioneel Cookie Consent Management is er kans op boetes

  Wie de hier beschreven kernprincipes overtreedt, mag hogere straffen verwachten in de vorm van boetes. Aangenomen mag worden dat de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteiten in Duitsland tot nu toe terughoudend zijn geweest vanwege de deels onduidelijke juridische situatie. Deze terughoudendheid zou echter moeten vallen met de standaardisatie door de nieuwe gegevensbeschermingswet. Er moet ook rekening worden gehouden met verhoogde waarschuwingen van concurrenten, die in de zeer nabije toekomst zeker het beheer van toestemming voor cookies van een website van naderbij zullen bekijken. Met het oog hierop komt alleen een professionele oplossing voor rechtszekerheid in het geding: met Consentmanager maakt u hierin een uitstekende keuze. Mogelijke straffen zijn te vinden in artikel 24 TDDDG. Met maximaal 300.000 euro kunnen deze voor veel ondernemers levensbedreigend zijn.

Pakketjes

Basic

0
Permanent gratis voor
een website
 • 5.000 weergaven / maand incl.
 • AVG-compatibel
 • Vooraf gemaakte ontwerpen
 • 1 kruip/week
 • Ondersteuning: tickets
 • aanvullend Bezichtigingen boekbaar
 • IAB TCF-compatibele CMP
 • IAB GPP-standaard
 • A/B-testen & optimalisatie
 • aanvullend gebruikersaccounts

Beginner

19
Maandelijks voor
een website
 • 100.000 weergaven / maand incl.
 • aanvullend Keer bekeken:0.1  / 1000
 • AVG-compatibel
 • Aanpasbare ontwerpen
 • 3 verkenningen/dag
 • Ondersteuning: tickets
 • A/B-testen & optimalisatie
 • IAB TCF-compatibele CMP
 • IAB GPP-standaard
 • aanvullend gebruikersaccounts
Erg populair

Standard

49
Maandelijks voor maximaal
3 websites of apps
 • 1 miljoen views / maand incl.
 • aanvullend Keer bekeken:0,05  / 1000
 • AVG-compatibel
 • IAB TCF -compatibele CMP
 • IAB GPP-standaard
 • Aanpasbare ontwerpen
 • A/B-testen & optimalisatie
 • 10 crawls/dag
 • Ondersteuning: Ticket & E-mail
 • aanvullend gebruikersaccounts

Agency

195
Maandelijks voor maximaal
20 websites of apps
 • 10 miljoen views / maand incl.
 • aanvullend Keer bekeken:0,02  / 1000
 • AVG-compatibel
 • IAB TCF -compatibele CMP
 • IAB GPP-standaard
 • Aanpasbare ontwerpen
 • A/B-testen & optimalisatie
 • 100 crawls/dag
 • 10 extra gebruikersaccounts
 • Ondersteuning: Ticket, e-mail & telefoon
 • Persoonlijke accountmanager

Enterprise

Op aanvraag
Maandelijkse prijs op basis van individuele overeenkomst
 • Elke weergave / maand
 • aanvullend Keer bekeken:0,02  / 1000
 • AVG-compatibel
 • IAB TCF -compatibele CMP
 • IAB GPP-standaard
 • Aanpasbare ontwerpen
 • A/B-testen & optimalisatie
 • Alle crawls/dag
 • enige toevoeging. gebruikersaccounts
 • Ondersteuning: Ticket, e-mail & telefoon
 • Persoonlijke accountmanager

jouw voordelen

Voordelen van de toestemmingsmanager voor operators EN websitebezoekers

Tot nu toe heeft u geleerd wat de kern is van de nieuwe gegevensbeschermingswet en het noodzakelijke toestemmingsbeheer. U kunt de hier gepresenteerde eisen lezen als een samenvatting van de belangrijkste paragrafen, vooral omdat de formuleringen daarin niet altijd even gemakkelijk te begrijpen zijn.

 • Met de Consent Manager maakt u gebruik van een optimaal en beproefd hulpmiddel om de naleving van de TDDDG te waarborgen. U zult hier zien dat deze tool voor toestemming voor cookies u meerdere voordelen biedt op vele niveaus . Zo’n tool moet je niet alleen zien als het vervullen van een wettelijke verplichting, maar ook veel potentie benutten. Dit is precies wat we eindelijk in een compacte vorm willen belichten.
 • Waarom is de Consent Manager de beste keuze om te voldoen aan de TDDDG?

  Bekijk hier een overzicht en start een gratis proefperiode. Met meer dan 30 talen kunt u gegevensbescherming over de grenzen heen garanderen als uw bedrijf internationaal actief is of dat in de toekomst zou willen worden. U heeft de keuze uit tal van kant-en-klare teksten en ontwerpen, zodat u snel een professionele oplossing kunt implementeren met het oog op de nieuwe wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt gebruik maken van de optie om uw bedrijfslogo te integreren. Dit zorgt voor een uniforme en betrouwbare totaalindruk: de vraag wordt niet als vervelend ervaren.

 • Toestemming voor cookies: u bepaalt hoe de zoekopdracht wordt geplaatst

  Er zijn talloze opties voor het plaatsen van de cookiebanner : deze kan op verschillende manieren in de website worden geïntegreerd om een consistente gebruikerservaring te garanderen. Met de automatische cookiecrawler en de AVG-compliance-check bent u juridisch altijd aan de veilige kant. Ook automatische updates leveren hier een belangrijke bijdrage aan. Door de compatibiliteit met alle gangbare winkelsystemen, tagmanagers en Google-producten is een vlotte integratie meestal mogelijk.

Ontdek wat uw klanten echt willen

Gebruik de baanbrekende rapporten van de Consent Manager om de algehele acceptatiegraad van de bezoekers te verhogen en het bouncepercentage te minimaliseren. Met A/B-testen kun je op basis van data snel beslissen welke instellingen optimaal zijn voor jouw website. Daarover gesproken: Consentmanager is responsive, wat zorgt voor automatische aanpassing aan alle eindapparaten.

Cookie-Consent-Management und Cookie-Banner von consentmanager

handel nu

Zorg er nu voor dat uw website voldoet aan de Data Protection Act (TDDDG).

 • Test de Consent Manager en bied uw bezoekers een tastbare meerwaarde die vertrouwen creëert. De afgelopen maanden zijn er meldingen geweest van datalekken en onvoldoende privacybescherming. Met een professionele vraag van de consentmanager laat je je bezoekers zien dat je dit onderwerp heel serieus neemt.
 • Sterker nog: u legt vanaf het begin alle beslissingen transparant in de handen van uw potentiële klanten. Dit heeft een positief effect op het imago en de ernst van uw website . Ze zorgen niet alleen voor naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming, maar ze investeren ook actief in de tevredenheid van bezoekers.
 • Rankings en conversies kunnen worden geoptimaliseerd door het bouncepercentage te verlagen en de verblijfsduur te verlengen. U kunt hier zien dat Consentmanager niet alleen voor u kan lonen op het belangrijke niveau van gegevensbescherming. De nieuwe datawet is van strategisch belang sinds uiterlijk het besluit. Met Consentmanager kunt u een holistische oplossing implementeren waar u als websitebeheerder op vele niveaus profijt van zult hebben. U kunt nu de eerste stappen zetten.
 

Blijf op de hoogte!

Abonneren op de nieuwsbrief

Veel Gestelde Vragen

Weet u niet zeker of u een CMP nodig heeft?

Om je te helpen met zaken als AVG, CMP en toestemming, hebben we hier de meest voorkomende vragen verzameld.

Deze verordening op EU-niveau, ook wel EPVO genoemd, is een aanvulling op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het specificeert de gegevensbescherming van persoonsgegevens in elektronische of op internet gebaseerde toepassingen . De nieuwe wet op de gegevensbescherming neemt deze regels over, waardoor het kan worden gezien als een implementatie van Europees recht op nationaal niveau.

In de wettekst kom je het kernbegrip ‘eindapparatuur’ vaak tegen: in paragraaf 2 wordt dit nader gedefinieerd. In principe betekent dit elk type interface waarmee persoonlijke informatie kan worden verwerkt. De manier waarop de verbinding tot stand komt, is bijna niet relevant. Voor praktijk- en website-exploitanten betekent dit dat naleving van gegevensbescherming op alle denkbare eindapparaten met transparante toestemming mogelijk moet zijn. De nieuwe wet verwijst ook expliciet naar mobiele apparaten zoals smartphones.

De nieuwe wet is op 1 december 2021 samen met de Moderniseringswet Telecommunicatie in werking getreden. De voorheen gebruikelijke regelgeving uit de Wet digitale diensten (oorspronkelijk de Telemediawet) of de ePrivacy worden naadloos vervangen door de Wet bescherming persoonsgegevens, omdat de inhoud op veel vlakken vergelijkbaar is.

Of anders gezegd: hoe kan een website voldoen aan de eisen van de wetgeving inzake gegevensbescherming? Uiterlijk wanneer de nieuwe wet op de gegevensbescherming van kracht wordt, doen website-exploitanten er goed aan te vertrouwen op een krachtige tool voor toestemmingsbeheer . Met Consentmanager kiezen website-exploitanten voor de optimale oplossing: Talrijke aanpassings- en beheeropties zorgen ervoor dat de integratie zo individueel en gericht mogelijk is. Als je consequent de eisen van de nieuwe wet wilt implementeren, speel je op veilig met deze tool.

Ook al was het wettelijke kader voorheen zeer strikt met betrekking tot gegevensbescherming in de virtuele ruimte, de introductie van de TDDDG (voorheen TTDSG) creëert bindende rechtszekerheid. Dit betekent dat elke websitebeheerder te maken krijgt met toestemmingsbeheer . Dit is niet alleen nodig om te voldoen aan wettelijke eisen. Bezoekers van de website verwachten van een gerenommeerd bedrijf dat de vraag naar gegevensbescherming professioneel is geregeld. De bescherming van persoonsgegevens is een zeer kritisch en gevoelig aspect voor het imago van bedrijven.

De Wet bescherming persoonsgegevens digitale diensten telecommunicatie is een masterwet die de bepalingen van de Telecommunicatiewet, de Wet digitale diensten DDG (voorheen de Telemediawet, TMG) ​​en de ePrivacy richtlijn samenbindt. Uiteindelijk gaat het om de implementatie van het Europese recht en het creëren van een uniforme en transparante rechtsgrondslag voor gegevensbescherming op internet. In overeenstemming met de AVG wordt de gegevensbescherming expliciet gespecificeerd met betrekking tot cookies en tracking.

Houd er rekening mee dat we geen juridisch advies kunnen geven. Sommige punten van deze FAQ kunnen ook in de loop van de tijd veranderen of door rechtbanken anders worden geïnterpreteerd. Raadpleeg daarom altijd uw advocaat!