TTDSG

TTDSG-conforme gegevensbescherming met de Consent Manager

Sinds 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden, die zeer strikte beperkingen oplegde aan de verwerking van persoonsgegevens. Nu heeft het federale kabinet de nieuwe Telecommunicatie Telemedia Data Protection Act (TTDSG) aangenomen, die van kracht is sinds december 2021. Deze nieuwe gegevensbeschermingswet specificeert unificerende voorschriften voor de virtuele ruimte. Een aandachtspunt is het gebruik van cookies, waarvoor website-exploitanten in de toekomst toestemming moeten krijgen. Tot nu toe waren de algemene voorwaarden niet helemaal duidelijk. In dit opzicht is de TTDSG direct gerelateerd aan de Uitdaging van beheer van toestemming voor cookies zien.

We hebben al meer dan 25.000 websites geholpen om te voldoen aan de AVG, TTDSG & ePrivacy ...

Tot onze klanten behoren enkele van de grootste websites en bekendste merken ter wereld.

… en nog veel meer.

Let op: Hoewel de ConsentManager CMP veel functies biedt, zoals het blokkeren van codes van derden en cookies, gebruiken niet al onze klanten alle functies. Beoordeel onze functies niet alleen op basis van hoe onze klanten onze tool gebruiken.

TTDSG

Hier kunt u als website-exploitant uitgebreide informatie krijgen over de inhoud, randvoorwaarden en vereisten van de nieuwe gegevensbeschermingswet en, in het laatste deel, een actiegerichte oplossing met de toestemmingsmanager onderzoeken om de nieuwe regelgeving te implementeren op een wettelijk conforme manier.

Oorsprong verhaal:

Hoe is de TTDSG in de eerste plaats ontstaan?

Tot nu toe was dit het geval voor website-exploitanten Telecommunicatiewet (TKG) en dat en dat Telemediawet (TMG) met het oog op de gevoelige kwestie van gegevensbescherming. Het is het doel van de nieuwe introductie van de TTDSG, om alle bepalingen uit deze wetten samen te brengen. Het ontstaat zo nieuwe hoofdwet op gegevensbeschermingom meer transparantie en consistentie te garanderen.

Bovendien is dit wetgevingsinitiatief er één Implementatie van een Europese richtlijn: Concreet gaat het om de zogenaamde ePrivacy, die nu met de TTDSG in de Duitse wetgeving wordt geïmplementeerd. Overal waar trackingtechnologieën of cookies worden gebruikt, wordt de nieuwe regelgeving vanaf december 2021 relevant. Dit geldt niet alleen voor websites, maar ook voor machtigingen in apps. Gezien de korte tijd die resteert, is dit reden genoeg om een aanbieder van toestemmingsbeheer nader onder de loep te nemen. Een dergelijke krachtige oplossing is de basis om ervoor te zorgen dat gegevensbescherming in alle opzichten met rechtszekerheid kan worden vormgegeven. Hieronder leest u dat toestemming voor cookies tal van voordelen biedt voor bedrijven en websitebezoekers.

Duitsland loopt achter bij de implementatie van de EU-richtlijnen voor gegevensbescherming Sinds 2009 is er op het niveau van de Europese Unie een vereiste om: uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van cookies of andere trackingtechnologieën. Dit blijkt met name uit artikel 5 van de relevante e-privacyrichtlijn. Veel websites voeren deze regelgeving al uit, hoewel het wettelijk kader niet helemaal duidelijk is. Dit verandert vanaf december 2021.

Blijf op de hoogte!

Abonneren op de nieuwsbrief


Wat is de TTDSG fundamenteel over toestemming voor cookies?

Het doel van het samenvoegen van eerdere regelingen tot een nieuwe hoofdwet is om door standaardisatie meer rechtszekerheid te bewerkstelligen. Met het oog op de gegevensbescherming komt er eind 2021 duidelijke regelgeving voor het plaatsen van cookies en het gebruik van trackingtechnologieën. In principe moeten gebruikers: voorafgaand aan de opslag worden geïnformeerd over waarvoor gegevens worden verzameld. Ze moeten ook in staat zijn om hun toestemming voor het gebruik van cookies weigeren (we hebben het hier over 'opt-out'). Een toestemmingsbeheertool maakt het mogelijk om deze vereiste toestemming op te vragen, te documenteren en transparant te beheren. De privacy van gebruikers moet beter worden beschermd. Ze hebben het op elke website in eigen hand om cookies tot op zekere hoogte te accepteren of helemaal te weigeren. Naast gegevensbescherming zijn cookies nuttig voor website-exploitanten en gebruikers om gepersonaliseerde inhoud te kunnen samenstellen.

Wat is een aanbieder van toestemmingsbeheer?

Deze vraag is uiterlijk nu voor jou als websitebeheerder relevant als je cookies wilt plaatsen of gebruik wilt maken van tracking. Zonder expliciete instemming of afwijzing zal dit zeker niet meer mogelijk zijn. Met het oog op de nieuwe randvoorwaarden moeten zij met haalbare oplossingen komen voor de Beheer van toestemming voor cookies leef ermee In de loop van de invoering van de nieuwe wet op de gegevensbescherming zullen veel website-exploitanten op zoek gaan naar snelle, functionele en vooral juridisch veilige oplossingen. In dit opzicht bent u bij Consentmanager aan het juiste adres om de toestemming van websitebezoekers in de voorgeschreven vorm te verkrijgen. Vanwege het scala aan functies die hieronder worden beschreven, maakt deze tool veel meer mogelijk dan alleen het beheren van de toestemming voor cookies. Hoe complex de eisen van de TTDSG u ook lijken en hoe kort de tijd om ze te implementeren ook is: met de beproefde consentmanager vertrouwt u op een zeer functionele oplossing.

Hoe moet de nieuwe gegevensbeschermingswet worden geclassificeerd?

Als je al bekend bent met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de ePrivacy Richtlijn, dan zie je veel parallellen in de nieuwe Wbp. Uiteindelijk blijkt hier alleen maar uit dat er al veel regelgeving bestond of door vooruitziende website-exploitanten is geïmplementeerd. Met de inwerkingtreding van de TTDSG zullen er echter in december 2021 er is geen manier meer om toestemming te krijgen voor het gebruik van cookies en dergelijke. Vanuit dit oogpunt blijven de eerder bekende regelgeving uit de AVG en de ePrivacy Richtlijn van kracht. Ze zijn 'slechts' expliciet gespecificeerd in de nieuwe wet gegevensbescherming met het oog op cookies en tracking. Door de combinatie in een nieuwe hoofdwet verliezen de eerdere regelingen hun werking niet alleen vanwege de inhoudelijke overeenstemming.

Paragraaf 25 TTDSG moet worden gelezen als de implementatie van de ePrivacy-richtlijn

De reeds genoemde ePrivacy Richtlijn moet gezien worden als de basis van de TTDSG. De lidstaten van de EU moeten ervoor zorgen dat: Gegevens mogen alleen worden opgeslagen als gebruikers hiervan op een duidelijke en uitgebreide manier worden geïnformeerd. Het moet onmiskenbaar duidelijk zijn waar gebruikers toestemming voor geven en voor welke doeleinden cookies worden geplaatst. In dit verband moet het zogenaamde Cookie II-arrest van het Duitse Federale Hof van Justitie in acht worden genomen, dat een uitspraak van het Europese Hof van Justitie uit 2019 bevestigt: als gevolg hiervan is de toestemming van gebruikers vereist absoluut nodig, voordat zogenaamde niet-essentiële cookies kunnen worden geplaatst.

Tegen deze achtergrond reguleert § 25 TTDSG het gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën. Het gaat in essentie om het technologieneutraal opslaan en ophalen van informatie op alle (mobiele) devices. In § 26 TTDSG-voorschriften voor diensten van een overeenkomstige technische administratie worden gespecificeerd.

Toestemming voor cookies: wat vereist de TTDSG?

Artikel 24 van de nieuwe Wet bescherming persoonsgegevens specificeert de vereisten voor de verwerking van persoonsgegevens. Uw gebruikers moeten in principe hun toestemming kunnen geven of uitdrukkelijk weigeren. Als we ons concentreren op het gebruik van cookies, is artikel 25 TTDSG van bijzonder belang (= bescherming van de privacy van eindapparaten). Op basis hiervan is het opslaan van informatie alleen toegestaan als gebruikers toestemming hebben gegeven door op uitgebreide en duidelijke informatie te klikken.

Het verband tussen de wetten inzake gegevensbescherming blijkt bijzonder duidelijk uit de bewoordingen in artikel 24. Hierbij is de zogenaamde toestemmingsvoorwaarde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming overgenomen. Het is belangrijk dat de toestemming wordt gegeven voordat er is een vorm van verwerking van persoonsgegevens. De term 'eindapparatuur' wordt vaak genoemd in de nieuwe wet op de gegevensbescherming. Hiermee wordt bedoeld dat de regelgeving betrekking heeft op alle mogelijke eindapparaten die een internetverbinding tot stand kunnen brengen. Met het oog hierop moet de vereiste query probleemloos en in een duidelijke vorm op alle denkbare eindapparaten kunnen worden uitgevoerd.

Hoe moet de TTDSG worden geïmplementeerd?

Veel was al min of meer bindend vóór de geplande invoering van de nieuwe gegevensbeschermingswet. Bij het surfen op internet zal het u niet zijn ontgaan dat het toestemmingsverzoek al maandenlang steeds vaker deel uitmaakt van een nieuwe standaard voor gegevensbescherming in de virtuele ruimte. Vanaf december 2021 is de Wet bescherming telecommunicatie telemedia wettelijk bindend. Uiterlijk met dit initiatief om Europese wetgeving te implementeren, moeten alle website-exploitanten actief worden of controleren of ze voldoen aan de eisen van de TTDSG. Hiervoor is een Consent Management Provider (CMP) nodig.

Zonder professioneel Cookie Consent Management is er kans op boetes

Wie de hier beschreven kernprincipes overtreedt, mag hogere straffen verwachten in de vorm van boetes. Aangenomen mag worden dat de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteiten in Duitsland tot nu toe terughoudend zijn geweest vanwege de deels onduidelijke juridische situatie. Deze terughoudendheid zou echter moeten vallen met de standaardisatie door de nieuwe gegevensbeschermingswet. Er moet ook rekening worden gehouden met verhoogde waarschuwingen van concurrenten, die in de zeer nabije toekomst zeker het beheer van toestemming voor cookies van een website van naderbij zullen bekijken. Met het oog hierop komt alleen een professionele oplossing voor rechtszekerheid in het geding: met Consentmanager maakt u hierin een uitstekende keuze. Overigens zijn eventuele boetes te lezen in § 24 TTDSG. Met maximaal 300.000 euro kunnen deze voor veel ondernemers levensbedreigend zijn.

pakketjes

basis

Gratis

 • Overzicht
 • Max. paginaweergaven per maand

  5.000
 • Extra pageviews (prijs per 1000)

  niet mogelijk
 • max. websites / max. Apps

  1
 • AVG-compatibel

 • Ontwerpen / aanpassingen
 • Vooraf gemaakte ontwerpen / direct aan de slag

 • Cookie-crawler
 • Kruipers per week

  1
 • Ondersteuning / SLA
 • Ondersteuning per ticket

standaard
weg

49 €
per maand

 • Overzicht
 • Alle functies van het basispakket plus:

 • Paginaweergaven / maand inbegrepen

  1.000.000
 • Extra pageviews (prijs per 1000)

  € 0,05
 • IAB TCF-compatibele CMP

 • max. websites / max. Apps

  3
 • Ontwerpen / aanpassingen
 • Alle functies van het basispakket plus:

 • Uw bedrijfslogo

 • Creatie van uw eigen ontwerpen

  3
 • Verander de teksten

 • A/B testen en optimaliseren

 • Cookie-crawler
 • Crawlers per dag

  10
 • Ondersteuning / SLA
 • Ondersteuning per ticket

 • Ondersteuning per e-mail

Bureauweg

195 €
per maand

 • Overzicht
 • Alle functies van het standaardpakket plus:

 • Paginaweergaven / maand inbegrepen

  10.000.000
 • Extra pageviews (prijs per 1000)

  € 0,02
 • max. websites / max. Apps

  20ste
 • Ontwerpen / aanpassingen
 • Creatie van uw eigen ontwerpen

  20ste
 • A/B testen en optimaliseren

 • Gebruikersaccounts
 • Alle functies van het standaardpakket plus:

 • Extra gebruikersaccounts

  10
 • Gebruikersrechten

 • Cookie-crawler
 • Crawlers per dag

  100
 • Ondersteuning / SLA
 • Ondersteuning per ticket

 • Ondersteuning per e-mail

 • Telefonische ondersteuning

Ondernemingweg

Neem contact op

 • Overzicht
 • Alle functies van het Agency pakket plus:

 • Paginaweergaven / maand inbegrepen

  35.000.000
 • Extra pageviews (prijs per 1000)

  € 0,02
 • max. websites / max. Apps

  onbeperkt
 • Ontwerpen / aanpassingen
 • Creatie van uw eigen ontwerpen

  individueel
 • Gebruikersaccounts
 • Alle functies van het standaardpakket plus:

 • Extra gebruikersaccounts

  individueel
 • Gebruikersrechten

 • Cookie-crawler
 • Crawlers per dag

  300
 • Ondersteuning / SLA
 • Ondersteuning per ticket

 • Ondersteuning per e-mail

 • Telefonische ondersteuning

 • Toegewijde ondersteuning

 • SLA

  99.9%
 • wit label
 • White label-oplossing

 • Verwijdering van het consentmanager.net-logo

 • CMP met uw eigen domein

  Voordelen van de toestemmingsmanager voor operators EN websitebezoekers

  Tot nu toe heeft u geleerd wat de kern is van de nieuwe gegevensbeschermingswet en het noodzakelijke toestemmingsbeheer. U kunt de hier gepresenteerde vereisten lezen als een samenvatting van de belangrijkste paragrafen, vooral omdat de formuleringen daar niet altijd gemakkelijk te begrijpen zijn. Met de Consentmanager kunt u met een optimale en in de praktijk geteste tool zorgen voor conformiteit met de TTDSG. U zult hier zien dat deze tool voor de cookietoestemming meerdere voordelen op vele niveaus aanbiedingen. Zo'n tool moet je niet alleen zien als het vervullen van een wettelijke verplichting, maar ook veel potentie benutten. Dit is precies wat we eindelijk in een compacte vorm willen belichten.

  Waarom is de Consentmanager de beste keuze om te voldoen aan de TTDSG?

  Koop er hier een Overzicht en start een gratis proefperiode. Met meer dan 30 talen kunt u gegevensbescherming over de grenzen heen garanderen als uw bedrijf internationaal actief is of dat in de toekomst zou willen worden. U heeft de keuze uit tal van kant-en-klare teksten en ontwerpen, zodat u snel een professionele oplossing kunt implementeren met het oog op de nieuwe wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt gebruik maken van de optie om uw bedrijfslogo te integreren. Dit zorgt voor een uniforme en betrouwbare totaalindruk: de vraag wordt niet als vervelend ervaren.

  Toestemming voor cookies: u bepaalt hoe de zoekopdracht wordt geplaatst

  Voor de Positionering van de cookiebanner tal van opties staan voor u open: het kan in verschillende vormen in de website worden geïntegreerd om een coherente gebruikerservaring te garanderen. Met de automatische cookiecrawler en de AVG-conformiteitscontrole zit je juridisch altijd aan de veilige kant. Ook automatische updates leveren hier een belangrijke bijdrage aan. Door de compatibiliteit met alle gangbare winkelsystemen, tagmanagers en Google-producten is een vlotte integratie meestal mogelijk.

  Ontdek wat uw klanten echt willen

  Gebruik de baanbrekende rapporten van de toestemmingsmanager om: acceptatiegraad van bezoekers in het algemeen en minimaliseer het bouncepercentage. Met A/B-testen kun je op basis van data snel beslissen welke instellingen optimaal zijn voor jouw website. Daarover gesproken: Consentmanager is responsive, wat zorgt voor automatische aanpassing aan alle eindapparaten.


  Zorg er nu voor dat uw website voldoet aan de nieuwe Wet Bescherming Persoonsgegevens (TTDSG)

  Test de Consentmanager en bied uw bezoekers er een aan tastbare meerwaarde, die vertrouwen zal wekken. De afgelopen maanden zijn er meldingen geweest van datalekken en onvoldoende privacybescherming. Met een professionele vraag van de consentmanager laat je je bezoekers zien dat je dit onderwerp heel serieus neemt.

  Sterker nog: u legt vanaf het begin alle beslissingen transparant in de handen van uw potentiële klanten. Dat zal daar een positief effect op hebben Imago en de ernst van uw website beïnvloeden. Ze zorgen niet alleen voor naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming, maar ze investeren ook actief in de tevredenheid van bezoekers. Rankings en conversie kunnen worden geoptimaliseerd door het bouncepercentage te verlagen en de verblijfsduur te verlengen. U kunt hier zien dat Consentmanager niet alleen voor u kan lonen op het belangrijke niveau van gegevensbescherming. De nieuwe datawet is van strategisch belang sinds uiterlijk het besluit. Met Consentmanager kunt u een holistische oplossing implementeren waar u als websitebeheerder op vele niveaus profijt van zult hebben. U kunt nu de eerste stappen zetten.

  Blijf op de hoogte!

  Abonneren op de nieuwsbrief

  Veelgestelde vragen over TTDSG en beheer van toestemming voor cookies

  Om je te helpen met zaken als TTDSG, AVG, CMP en toestemming, hebben we hier de meest voorkomende vragen verzameld.

  Houd er rekening mee dat we geen juridisch advies kunnen geven. Sommige punten in deze FAQ kunnen ook in de loop van de tijd veranderen of door de rechtbanken anders worden geïnterpreteerd. Raadpleeg daarom altijd uw advocaat!

  Een blik op § 24 TTDSG is bijzonder informatief. Basic heeft er een Toestemming van de gebruiker worden gedaan voordat persoonlijke informatie wordt gebruikt of opgeslagen. Naast voldoende informatie moet de gebruiker bezwaar kunnen maken tegen het gebruik van gegevens (opt-out). De toestemming moet voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  Ook al was het wettelijk kader wat betreft gegevensbescherming in de virtuele ruimte al zeer streng, toch schept de invoering van de TTDSG bindende rechtszekerheid. Dit betekent dat elke website-exploitant met de toestemmingsbeheer moet omgaan. Dit is niet alleen nodig om te voldoen aan wettelijke eisen. Bezoekers van de website verwachten dat een gerenommeerd bedrijf vragen over gegevensbescherming professioneel afhandelt. De bescherming van persoonsgegevens is een zeer kritisch en gevoelig aspect voor het imago van bedrijven.

  Of anders gezegd: hoe kan een website voldoen aan de eisen van de wetgeving inzake gegevensbescherming? Uiterlijk wanneer de nieuwe wet op de gegevensbescherming van kracht wordt, wordt website-exploitanten aangeraden om: krachtige tool voor toestemmingsbeheer zetten. Met Consentmanager kiezen website-exploitanten voor de optimale oplossing: Talrijke aanpassings- en beheeropties zorgen ervoor dat de integratie zo individueel en gericht mogelijk is. Als u de eisen van de nieuwe wet consequent wilt implementeren, zit u met deze tool aan de veilige kant.

  De federale regering is van plan om de nieuwe wet samen met de wet op de modernisering van de telecommunicatie in te voeren op 1 december 2021 in werking zou moeten treden. Voorheen gangbare regelgeving uit de Telemediawet of de ePrivacy Richtlijn zal naadloos worden vervangen door de Wet Bescherming Persoonsgegevens, vooral omdat de inhoud op veel vlakken gelijk is.

  In de wettekst kom je het kernbegrip 'eindapparatuur' vaak tegen: in paragraaf 2 wordt dit nader gedefinieerd. In principe betekent dit elk type interface waarmee persoonlijke informatie kan worden verwerkt. De manier waarop de verbinding tot stand komt, is bijna niet relevant. Voor praktijk- of website-exploitanten betekent dit dat naleving van gegevensbescherming op alle denkbare eindapparaten moet mogelijk zijn met transparante toestemming. De nieuwe wet verwijst ook expliciet naar mobiele apparaten zoals smartphones.

  Deze verordening op EU-niveau, ook wel EPVO genoemd, is een aanvulling op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarin zal hij Gegevensbescherming van persoonsgegevens in elektronische of op internet gebaseerde toepassingen gespecificeerd. De nieuwe wet op de gegevensbescherming neemt deze regels over, waardoor het kan worden gezien als een implementatie van Europees recht op nationaal niveau.

  CMP

  Weet u niet zeker of u een CMP nodig heeft?

  Als u niet zeker weet of u een CMP nodig heeft of niet, neem dan contact met ons op - wij helpen u de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden!

  Contact