verklarende woordenlijst consentmanager

In onze verklarende woordenlijst worden de belangrijkste termen met betrekking tot gegevensbescherming en compliance uitgelegd.

Adverteerders

Een adverteerder is een individu of een organisatie die zijn producten of diensten via verschillende mediakanalen promoot bij doelgroepen.

Analytics

Analytics omvat het systematisch verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens om patronen, trends en waardevolle inzichten bloot te leggen. Dit proces wordt eenvoudiger gemaakt door het gebruik van tools als Google Analytics, Adobe Analytics, Heap, Kissmetrics en Piwik (nu Matomo). Deze en andere analysesoftware bieden bedrijven en website-exploitanten krachtige middelen voor het verwerken van grote hoeveelheden gegevens over gebruikersgedrag en gebruikersinteracties. Ze maken geïnformeerde besluitvorming en de ontwikkeling van gerichte strategieën mogelijk door gedetailleerde inzichten te bieden in de effectiviteit van webinhoud, campagnes en gebruikerservaringen.

AVG

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is een verordening inzake gegevensbescherming die door de Europese Unie is ingevoerd voor burgers die in de EU wonen.

CMP

CMP, een afkorting voor Consent Management Platform of Consent Management Provider, is een tool of softwaresysteem waarmee website-exploitanten de toestemmingsvoorkeuren van hun bezoekers met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van persoonlijke gegevens kunnen registreren en beheren in overeenstemming met gegevensbeschermingsregels zoals de AVG .

Functionaris Gegevensbescherming (DPO)

De rol van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) is het toezicht houden op de gegevensbeschermingsstrategie van een bedrijf en op de naleving van regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de AVG in de Europese Unie.

Gegevensbescherming

Een privacybeleid is een document waarin een website openbaar maakt hoe deze persoonlijke informatie over zijn gebruikers of klanten verzamelt, gebruikt, verwerkt en beschermt. Deze vereiste wordt doorgaans opgelegd door wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Maar ook andere wetten zoals de Telecommunications Telemedia Data Protection Act (TTDSG), de California Consumer Privacy Act (CCPA) in de VS, de Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA) in Canada en de Lei Geral de Proteção de Dados ( LGPD) in Brazilië, of individuele wetten met betrekking tot specifieke sectoren of organisatievormen kunnen hier relevant zijn.

Geografische targeting

Geotargeting verwijst naar de praktijk waarbij inhoud of advertenties aan een gebruiker worden aangeboden op basis van zijn geografische locatie.

HvJ

HvJ staat voor ‘Europees Hof van Justitie’. Het HvJ is het hoogste gerechtshof in de Europese Unie op het gebied van het recht van de Unie.

Indrukken

Onder vertoningen wordt verstaan ​​het aantal advertenties of digitale inhoud dat aan gebruikers wordt getoond, ongeacht of ze erop klikken of niet.

koekjes

Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de browser van de gebruiker worden opgeslagen en ook wel trackers worden genoemd.

Koekjesbanner

Een cookiebanner is een pop-upvenster of laag die verschijnt wanneer een bezoeker een website bezoekt en informeert over het gebruik van cookies om gegevens te verzamelen. Daarnaast wordt de toestemming of afwijzing van het gebruik van cookies door de gebruiker verkregen via de cookiebanner. Dit moet gebeuren in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

naleving

Compliance betekent het naleven van bepaalde wet- en regelgeving en, in het kader van gegevensbescherming, het beschermen van persoonsgegevens tegen ongeoorloofde toegang of misbruik.

Oplossing voor toestemming voor cookies

Een oplossing voor toestemming voor cookies verwijst naar een systeem of hulpmiddel voor het beheren en vastleggen van de toestemming van gebruikers voor het gebruik van cookies op websites.

profileren

Profilering is de geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens om aspecten van de voorkeuren, het gedrag, de interesses, de betrouwbaarheid, de prestaties, de locatie of de bewegingen van een individu te evalueren, analyseren of voorspellen.

Regelgeving voor gegevensbescherming

Regelgeving voor gegevensbescherming is een reeks regels die zijn ontworpen om de persoonlijke gegevens van individuen te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

SDK’s

SDK is de afkorting voor Software Development Kits. Dit zijn softwaretools, bibliotheken en documentatie waarmee ontwikkelaars applicaties kunnen ontwikkelen voor specifieke software, frameworks, platforms of hardware.

SLA

SLA is de afkorting voor Service Level Agreement. Het is een formeel document waarin het serviceniveau wordt uiteengezet dat van een dienstverlener wordt verwacht, de maatstaven waarmee het serviceniveau zal worden gemeten en, indien van toepassing, de remedies of boetes voor het niet voldoen aan het serviceniveau.

Spammen

Spammen is het versturen van ongevraagde berichten via internet. Deze berichten kunnen in uw e-mailinbox of via instant messaging binnenkomen en worden gebruikt om malware te verspreiden.

Toestemmingsbeheer

Toestemmingsbeheer verwijst naar de processen en systemen die organisaties gebruiken om de toestemming van individuen voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van hun persoonlijke gegevens te verkrijgen, vast te leggen en te beheren in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de AVG.

Uitgever/uitgevers

Uitgevers zijn mensen of bedrijven die inhoud maken en distribueren. Deze inhoud kan boeken, tijdschriften, kranten, websites, blogs en video’s omvatten. Uitgevers creëren, beheren of hosten inhoud die een specifiek publiek aanspreekt. Je kunt op verschillende manieren geld verdienen, zoals: B. door exemplaren van hun publicaties te verkopen, via abonnementen of via advertenties in de inhoud ervan.