Klokkenluiderssoftware

EU-klokkenluidersrichtlijn voor bedrijven

De EU-klokkenluidersrichtlijn is een EU-rechtskader dat van toepassing is op bedrijven binnen en/of buiten de EU. Het is bedoeld om werknemers te ondersteunen bij het melden van onethische activiteiten binnen het bedrijf. Belangrijk: aangezien elke EU-lidstaat verantwoordelijk is voor de verdere implementatie op nationaal niveau , moet u ervoor zorgen dat u voldoet aan de vereisten van de wet die op u van toepassing is . Maar wat houdt de EU-klokkenluidersrichtlijn precies in? Wie kan als klokkenluider worden beschouwd? En hoe kunt u ervoor zorgen dat u de klokkenluiderssoftware van consentmanager naleeft?

Lees verder voor meer informatie over de huidige status van het klokkenluidersbeleid, de vereisten en toekomstige functies van onze klokkenluiderssoftware.

Consent-layer für rechtssichere Websites

Wat is de EU-klokkenluidersrichtlijn?

De EU-klokkenluidersrichtlijn (of EU-klokkenluidersrichtlijn), ook bekend als Richtlijn (EU) 2019/1937, is een stuk wetgeving dat is ontworpen om de bescherming van klokkenluiders te verbeteren door een veilige en consistente omgeving voor individuen te creëren. Klokkenluiders zijn mensen die wangedrag op de werkplek melden en het doel van het beleid is hen in staat te stellen dit te doen zonder angst voor represailles.

De richtlijn is in 2019 door de Europese Unie ingevoerd. Elk van de 27 EU-lidstaten had tot 17 december 2021 de tijd om de vereisten van de richtlijn in hun nationale juridische en institutionele systemen te implementeren.

consentmanager klokkenluiderssoftware

Onze klokkenluiderssoftware, die begin maart 2024 zal verschijnen, voorziet uw bedrijf van alle benodigde tools en een eenvoudig te gebruiken systeem, zodat u eenvoudig kunt voldoen aan de EU-klokkenluidersrichtlijn en de Wet bescherming klokkenluiders (HinschG).

 • Welke functies heeft de consentmanager klokkenluiderssoftware?

  Veilige en gemakkelijk toegankelijke meldingskanalen: Onze klokkenluiderssoftware biedt veilige en gemakkelijk toegankelijke meldingskanalen. Voor klokkenluiders is een speciaal formulier beschikbaar waarmee zij op ieder moment en vanaf iedere locatie misstanden kunnen melden. Dit formulier verwijst de klokkenluider naar een privé en beveiligd intern rapportagekanaal waar hij de huidige status kan volgen.

 • Eenvoudige gebruikersinterface: Onze klokkenluiderssoftware heeft een intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface die de klokkenluider door het meldingsproces leidt. Hierin staan ​​duidelijke instructies over het doen van een melding en alle benodigde documenten.
 • Anonimiteit van klokkenluiders: de klokkenluiderssoftware van consentmanager maakt het voor klokkenluiders mogelijk om anoniem te rapporteren. Uw identiteit wordt gedurende het gehele meldingsproces beschermd in overeenstemming met de strenge privacyvereisten van de Klokkenluidersregeling.
 • Speciaal klokkenluidersbeleid: gebruikers consentmanager kunnen hun medewerkers toegang bieden tot een speciaal klokkenluidersbeleid binnen de software, waarin wordt uitgelegd hoe het proces werkt en welke bescherming klokkenluiders krijgen. De informatie kan in verschillende formaten worden verstrekt, b.v. B. als PDF, video of interactieve gids.
 • Realtime ondersteuning: Indien nodig kan ons systeem realtime ondersteuning bieden aan klokkenluiders tijdens het meldingsproces. Dit omvat verwijzingen naar vereiste informatie en details over de volgende stappen in het proces.
 • Veilige gegevensopslag: er kunnen speciale machtigingen worden toegewezen voor toegang tot de berichten. Onze software zorgt ervoor dat alle meldings- en klokkenluidersgegevens veilig en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en bewaarplichten worden opgeslagen, zodat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot deze gegevens.

  Feedback en updates: Klokkenluiders kunnen updates ontvangen over de status van hun meldingen.

Huidige status van de EU-klokkenluidersrichtlijn

Naarmate de deadline dichterbij komt, moeten bedrijven gevestigd in de EU-lidstaten en met minstens 50 werknemers een systeem opzetten dat de veiligheid van klokkenluiders garandeert en een veilige en juridisch conforme meldingsmogelijkheid biedt. Het is belangrijk op te merken dat er in verschillende landen verdere veranderingen worden verwacht, aangezien elke lidstaat binnen de Europese Unie aanvullende eisen kan invoeren. De Wet bescherming klokkenluiders (HinschG), die op 2 juli 2023 in werking is getreden, is van toepassing op bedrijven in Duitsland.

Zorg ervoor dat uw bedrijf compliant blijft. Controleer nu gratis uw naleving met de consentmanager .

Ontdek nu meer!

Wilt u nu meer informatie over de nieuwe klokkenluiderssoftware, neem dan direct contact met ons op.

  VEEL GESTELDE VRAGEN

  Weet u niet zeker of u klokkenluiderssoftware nodig heeft?

  De meest gestelde vragen hebben wij hier verzameld.

  De EU-richtlijn over het melden van klokkenluiders en soortgelijke wetten in veel andere landen, zoals de Wet bescherming klokkenluiders (HinschG) in Duitsland, bieden klokkenluiders een hoog niveau van bescherming. U bent beschermd tegen represailles zoals ontslag, degradatie of intimidatie vanwege het melden van wangedrag. Ook wordt hun identiteit beschermd, zodat zij anoniem en vertrouwelijk misstanden kunnen melden. De mate van bescherming kan echter variëren, afhankelijk van de toepasselijke wet- en regelgeving, en het kan in de praktijk moeilijk zijn om volledige bescherming te garanderen. Klokkenluiders wordt geadviseerd de juiste meldingsprocedures te volgen en samen te werken met de relevante autoriteiten om hun bescherming te maximaliseren. Bovendien strekt de bescherming zich mogelijk niet uit tot klokkenluiders die het gemelde wangedrag hebben gepleegd of erbij betrokken waren, aangezien deze personen strafrechtelijk vervolgd kunnen worden.

  Volgens de EU-klokkenluidersrichtlijn zijn organisaties die actief zijn in de Europese Unie doorgaans verplicht een klokkenluiderssysteem op te zetten als zij aan bepaalde criteria voldoen. Met name bedrijven met minimaal 50 werknemers zijn verplicht om interne rapportagemechanismen op te zetten. Bedrijven moeten ook duidelijke instructies geven over hoe werknemers misstanden binnen het bedrijf kunnen melden en hoe zij als klokkenluiders worden beschermd. De exacte criteria en vereisten kunnen echter van land tot land verschillen, dus het is raadzaam om voor de exacte details contact op te nemen met de lokale autoriteiten.

  Om te voldoen aan de EU-klokkenluidersrichtlijn moet u een veilig en gemakkelijk toegankelijk meldkanaal opzetten. Deze kanalen dienen als het belangrijkste middel voor werknemers en belanghebbenden om gevallen van wangedrag te melden. Bedrijven moeten een veilige omgeving creëren die individuen aanmoedigt om hun zorgen te uiten en ervoor te zorgen dat meldingen kunnen worden gedaan zonder angst voor represailles. Deze rapportagemechanismen spelen een sleutelrol bij het bevorderen van transparantie en verantwoording binnen organisaties, waardoor de tijdige identificatie en oplossing van problemen mogelijk wordt gemaakt die anders misschien niet zouden worden aangepakt.

  Houd er rekening mee dat we geen juridisch advies kunnen geven. Sommige punten van deze FAQ kunnen ook in de loop van de tijd veranderen of door rechtbanken anders worden geïnterpreteerd. Raadpleeg daarom altijd uw advocaat!